Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1963, Tom 54, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Potomstwo "Satyra" Jana Kochanowskiego w poezji polskiej od XVI do połowy XVIII wieku Janusz Pelc s. 267-311
Zmierzch romantyzmu Maria Janion s. 313
Dwie powstańcze legendy Orzeszkowej Maria Żmigrodzka s. 333-348
Krzyżowanie się postaci gatunkowych jako wyznacznik ewolucji poezji Ireneusz Opacki s. 349-389
Teoria języka poetyckiego i przedmiot poetyki w tzw. szkole formalnej Krystyna Pomorska s. 391-414
Do biografii i twórczości Zbigniewa Morstyna Mary Wanda Stephen s. 415-442, 5
Monitorowe "autopowtórzenia" : z warsztatu bibliografa "Monitora" (3) Elżbieta Aleksandrowska s. 443-498
Mickiewicz i Lamennais Zygmunt Markiewicz s. 499-517
"„Pamiętniki” Paska na tle pamiętnikarstwa staropolskiego. Szkic z dziejów prozy narracyjnej", Jadwiga Rytel, Warszawa-Kraków 1962, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Studia Staropolskie, pod redakcją Kazimierza Budzyka, tom 11, s. 198, 2 nlb. : [recenzja] Marian Kaczmarek Jadwiga Rytel (aut. dzieła rec.) s. 519-524
"Warszawa literacka w okresie przełomu kulturalnego 1815-1822", Aniela Kowalska, Warszawa 1961, Państwowy Instytut Wydawniczy, Biblioteka Syrenki, s. 370, 6 nlb. : [recenzja] Witold Billip Aniela Kowalska (aut. dzieła rec.) s. 524-529
"Historia i profecja. Studium o „Księgach narodu i pielgrzymstwa polskiego” Adama Mickiewicza", Zofia Stefanowska, Warszawa 1962, Państwowy Instytut Wydawniczy, Polska Akademia Nauk - Instytut Badań Literackich, „Historia i Teoria Literatury. Studia”, komitet redakcyjny: Julian Krzyżanowski, Kazimierz Wyka, Stefan Żółkiewski, sekretarz komitetu redakcyjnego Aniela Piorunowa, seria: Historia Literatury, 3, redakcja serii: Maria Janion, Jan Kott, Zofia Szmydtowa, s. 260, 4 nlb. : [recenzja] Maria Żmigrodzka Zofia Stefanowska (aut. dzieła rec.) s. 529-535
"Motywy antyczne w poezji Leopolda Staffa", Władysław Madyda, Wrocław-Warszawa-Kraków 1962, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Polska Akademia Nauk - Oddział w Krakowie, Prace Komisji Filologii Klasycznej, Nr 3, s. 130, 2 nlb. : [recenzja] Józef Adam Kosiński Władysław Madyda (aut. dzieła rec.) s. 535-543
Kilka prac o "złej" literaturze Roman Zimand s. 543-556
Stefan Vrtel-Wierczyński (26 grudnia 1886 - 3 lutego 1963) [nekrolog] Krystyna Tokarzówna s. 557-564
Adolf Stender-Petersen (21 lipca 1893 - 16 kwietnia 1963) [nekrolog] Julian Krzyżanowski s. 565-569
Juliusz Saloni (23 kwietnia 1891 - 26 kwietnia 1963) [nekrolog] Franciszek Bielak s. 571-574