Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 97
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1904, Tom 3, Numer 1/4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ś. P. Piotr Chmielowski. s. 1-4
    Zacytuj
  • Udostępnij
Jeszcze o celu w sztuce : (z powodu książki I. Matuszewskiego "Twórczość i twórcy" 1904) Piotr Chmielowski s. 1-9
Tragiczność w życiu i w poezyi Walery Gostomski s. 10-32
Mikołaja Doświadczyńskiego Przypadki : szkic literacki Przemysław Mączewski s. 33-54
Mickiewicz - Niemcewicz : studyum historyczno-literackie Wilhelm Bruchnalski s. 55-77
Z teki bibliograficznej. VII. Volumina miscellanea Aleksander Brückner s. 78-87
Ze studyów nad Kochanowskim Teodor Wierzbowski s. 87-96
W sprawie towarzystwa, założonego w r. 1811 pod nazwą Sfinksa Franciszek Krček s. 96-97
Kilka uwag o tłumaczeniu Schillera "Don Carlosa" przez Mickiewicza Stanisław Dobrzycki s. 97-106
Drobiazg Mickiewiczowski Leopold Méyet s. 106-108
J. Słowackiego uwagi na marginesie broszury Gołembiowskiego Artur Górski s. 108-110
Kilka szczegółów do żywota i twórczości J. Krasickiego Antoni Marian Kurpiel s. 111-119
List Józefa Korzeniowskiego do Antoniego Päumanna Wiktor Hahn s. 120-123
Głos współczesny o pierwszem przedstawieniu "Żydów" Korzeniowskiego na scenie lwowskiej (1848) Bronisław Czarnik s. 123-127
"Pierewodnaja litieratura Moskowskoj Rusi XIV-XVII wiekow", A. J. Sobolewskij, Petersburg 1903 : [recenzja] Aleksander Brückner A. J. Sobolewskij (aut. dzieła rec.) s. 128-131
"Archiwum do dziejów literatury i oświaty w Polsce", T. X, Kraków 1904 : [recenzja] Aleksander Brückner s. 131-133
"Petro Skarga w oficijalnij rosijskij nauci", Aleksander Suszko, "Zapyski Nauk. Towarz. im. Szewczenka", T. 54, 1903 ; "Epizod z żytia Petra Skargi", Aleksander Suszko, "Zapyski Nauk. Towarz. im. Szewczenka", T. 56, 1904 : [recenzja] Stanisław Kossowski Aleksander Suszko (aut. dzieła rec.) s. 133-140
"Ks. Piotra Skargi Soc. Jesu Kazania Sejmowe z pierwodruku r. 1597", wyd. i przedm. poprzedził Ignacy Chrzanowski, Warszawa 1903 : [recenzja] Aleksander Brückner Ignacy Chrzanowski (aut. dzieła rec.) Piotr Skarga (aut. dzieła rec.) s. 140-143
"Pisma Franciszka Zabłockiego", Bolesław Erzepki, Poznań 1903 : [recenzja] Władysław Jankowski Bolesław Erzepki (aut. dzieła rec.) s. 144-149
"Słowackiego przekład Makbeta", Józef Tretiak, "Czas", 1902, nr nr 146 : [recenzja] Wiktor Hahn Józef Tretiak (aut. dzieła rec.) s. 149-150
"Dekadentyzm współczesny, jego geneza i filozofia (Fryderyk Nietzsche)", W. M. Kozłowski, Warszawa 1904 : [recenzja] Piotr Chmielowski Władysław M. Kozłowski (aut. dzieła rec.) s. 150-151
"Wł. L. Anczyc jako dramaturg ludowy", Jan Magiera, Kraków 1903 : [recenzja] Wiktor Hahn Jan Magiera (aut. dzieła rec.) s. 150
"Z przeszłości i teraźniejszości. Studya i szkice krytyczno-literackie", Walery Gostomski, Warszawa 1904 : [recenzja] Piotr Chmielowski Walery Gostomski (aut. dzieła rec.) s. 151-155
Bibliografia literacka czasopism polskich za rok 1902 Stanisław Kossowski s. 156-184
Mikołaja Doświadczyńskiego Przypadki : szkic literacki. II Przemysław Mączewski s. 185-207
Bernatowicza "Nierozsądne Śluby" jako pierwszy objaw Werteryzmu w Polsce Konstanty Wojciechowski s. 208-223
Słowackiego "Ksiądz Marek" : studyum historyczno-literackie Edward Dubanowicz s. 224-244
Mickiewicz - Niemcewicz : studyum historyczno-literackie Wilhelm Bruchnalski s. 245-271
Drobiazgi Jan Czubek s. 272-276
Ze studyów nad Kochanowskim Aleksander Brückner s. 276-278
Nieznany druk Hozyusza Bronisław Czarnik s. 278-280
Krasicki, jako autor "Monitora" z roku 1772 Ignacy Chrzanowski s. 281-294
Alojzego Felińskiego "Kora i Alonzo" i "Kodrus" Wiktor Hahn s. 294-298
Czas akcyi w "Wallenrodzie" Wojciech Grzegorzewicz s. 298-305
Mickiewicz a podania ludu białoruskiego Władysław Jankowski s. 305-306
"Dzieje wychowania i szkół w Polsce", T. II : "Wieki średnie", cz. 2 : "Okres trzeci od 1364 do 1432 roku", Antoni Karbowiak, Petersburg 1904 : [recenzja] Aleksander Brückner Antoni Karbowiak (aut. dzieła rec.) s. 307-310
"Ezopy polskie", Aleksander Brückner, Kraków 1902 : [recenzja] Franciszek Krček Aleksander Brückner (aut. dzieła rec.) s. 310-314
"Pieśni, Tańce, Padwany XVII. wieku", wyd. Teodor Wierzbowski, Warszawa 1903 : [recenzja] Aleksander Brückner Teodor Wierzbowski (aut. dzieła rec.) s. 314-317
"Głos Wolny, Króla Stanisława Leszczyńskiego", wyd. i przedm. poprzedził Alexander Rembowski, Warszawa 1903 : [recenzja] Aleksander Brückner Stanisław Leszczyński (aut. dzieła rec.) Aleksander Rembowski (aut. dzieła rec.) s. 317-318
"Komedya "warszawska", kartka do oceny żywota i pism J. Krasickiego", Stanisław Bielawski, [Kołomyja] 1902/3 : [recenzja] Władysław Jankowski Stanisław Bielawski (aut. dzieła rec.) s. 318-320
"Ostatni z poetów łacińsko-polskich", Piotr Chmielowski, "Eos", IX, 1903 : [recenzja] Władysław Jankowski Piotr Chmielowski (aut. dzieła rec.) s. 320-321
"Ksiądz w polskiej poezyi i powieści", Litawa, Poznań 1904 : [recenzja] Wiktor Hahn Maria Zielewiczówna (aut. dzieła rec.) s. 321
"Okruchy literackie : St. Konarski - Smutek Gabryeli - Kornel Ujejski - Ideały Asnyka - Album pani Kostrowickiej - O pierwszej powieści Sienkiewicza - Na wyspie", Ignacy Chrzanowski, Warszawa 1903 : [recenzja] Bronisław Gubrynowicz Ignacy Chrzanowski (aut. dzieła rec.) s. 321-322
"Któż ten mąż?", Andrzej Niemojewski, Kraków 1903 ; ""Czterdzieści i cztery". Przyczynek do studyów nad "Dziadami" Mickiewicza", Erazm Krzyszkowski, Kraków 1903 : [recenzja] Antoni Drogoszewski Erazm Krzyszkowski (aut. dzieła rec.) Andrzej Niemojewski (aut. dzieła rec.) s. 323-330
"Chimera : miesięcznik poświęcony sztuce i literaturze", T. I-VI, 1902-1903 : [recenzja] Piotr Chmielowski Zenon Przesmycki (aut. dzieła rec.) s. 330-340
Do Sz. Redakcyi "Pamiętnika literackiego" we Lwowie Ferdynand Hoesick s. 341-343
Pieśni i dumy rycerskie XVI. w. Stanisław Windakiewicz s. 345-359
Franciszek Dyonizy Kniaźnin : szkic biograficzny Władysław Jankowski s. 360-377
Słowackiego "Ksiądz Marek" : studyum historyczno-literackie : (dokończenie) Edward Dubanowicz s. 378-402
Z Teki Bibliograficznej. VIII. Klonowic spółautorem "Akcji" przeciw Jezuitom. IX. Kto jest autorem "Napomnienia polskiego ku zgodzie" z r. 1545 Aleksander Brückner s. 403-414
Idee historyozoficzne Woronicza, a mesyanizm polski Kazimierz Jarecki s. 414-427
Czy autorka "Malwiny" znała Wertera? Konstanty Wojciechowski s. 427-429
O Alpuharze Wojciech Grzegorzewicz s. 429-434
Nieznany tom "Pamiętnika dla płci pięknej" z r. 1830 Marian Reiter s. 435-440
Nieco o "Przedświcie" i o stosunku poematu do nauki Towiańskiego Aureli Drogoszewski s. 440-447
Zygmunta Krasińskiego "nieznany" pomysł trylogii Stanisław Dobrzycki s. 447-449
Z korespondencyi Fr. Ks. Dmochowskiego z Janem Śniadeckim Stanisław Kossowski s. 450-456
Spis literackich artykulów i rozpraw Mochnackiego w czasopismach warszawskich (1825-1830) Stanisław Dobrzycki s. 456-468
Nieznane listy Kazimierza Brodzińskiego Bronisław Gubrynowicz s. 468-471
"Materyały do dziejów piśmiennictwa polskiego i biografii pisarzów polskich", T. II, zebrał Teodor Wierzbowski, Warszawa 1904 : [recenzja] Aleksander Brückner Teodor Wierzbowski (aut. dzieła rec.) s. 472-477
"De bibliis polonicis, quae usque ad initium saeculi XVII. in lucem edita sunt : commentatio biblica critica", Stephanus Zwolski, Posnaniae 1904 : [recenzja] Aleksander Brückner Stefan Zwolski (aut. dzieła rec.) s. 477-478
"Dyalog albo rozmowa flisa z kursorem z r. 1611", Teodor Wierzbowski, Warszawa 1904 : [recenzja] Aleksander Brückner Teodor Wierzbowski (aut. dzieła rec.) s. 478-479
"Piotra Baryki "Z chłopa król"", wyd. Ludwik Bernacki, Kraków 1904 : [recenzja] Aleksander Brückner Piotr Baryka (aut. dzieła rec.) Ludwik Bernacki (aut. dzieła rec.) s. 479
"Z nieznanych trenów Wacława Potockiego", Franciszek Pułaski, "Biblioteka warszawska", I, 1904 : [recenzja] Aleksander Brückner Franciszek Pułaski (aut. dzieła rec.) s. 479-480
"Über die poetischen Schriften von Wespasian Kochowski", Zdzisław Leitgeber, Posen 1905 : [recenzja] Stanisław Turowski Zdzisław Leitgeber (aut. dzieła rec.) s. 480-483
"Gematrya i Dziady", Andrzej Niemojewski, "Biblioteka samokształcenia", 1904, z. 8 ; "Widzenie ks. Piotra w III-ej części "Dziadów"", Zygfryd Lipiner, Lwów 1904 ; "O "Dziadach" Mickiewicza", Szymon Matusiak, Lwów 1903 : [recenzja] Aureli Drogoszewski Zygfryd Lipiner (aut. dzieła rec.) Szymon Matusiak (aut. dzieła rec.) Andrzej Niemojewski (aut. dzieła rec.) s. 483-491
"Wincenty Pol. Studyum biograficzno-krytyczne", Maurycy Mann, Kraków 1904 : [recenzja] Leszek M. Dziama Maurycy Mann (aut. dzieła rec.) s. 492-493
"Władysław Syrokomla (1823 do 1862), A. Drogoszewski, Warszawa 1905 : [recenzja] Tadeusz Pini Aureli Drogoszewski (aut. dzieła rec.) Władysław Syrokomla (aut. dzieła rec.) s. 494-495
"Przyczynek do życiorysu A. Asnyka", M. Offmański, Warszawa 1904 : [recenzja] Tadeusz Pini Mieczysław Offmański (aut. dzieła rec.) s. 495
"Klaczko Julian. Rys życia i prac (1825-1904 r.)", Ferdynand Hoesick, Kraków 1904 : [recenzja] Władysław Jabłonowski Ferdynand Hoesick (aut. dzieła rec.) s. 496-498
"Le Sentiment du Beau et le Sentiment Poétique. Essai sur l'Esthétique du Vers", M. Braunschwig, Paris 1904 : [recenzja] Witołd Barewicz M. Braunschwig (aut. dzieła rec.) s. 498-501
Odpowiedź Prof. Dr. A. Brücknerowi Antoni Karbowiak s. 502-504
Teorya średniowieczna "miłości dwornej" Edward Porębowicz s. 505-541
Karpiński w latach 1771-1780 Konstanty Maria Górski s. 542-568
Mickiewicz i Epopeja Kazimierz Kaszewski s. 569-585
Spór o "Bogurodzicę" Aleksander Brückner s. 586-596
Spór o dwu Zimorowiczów Kazimierz Jarecki s. 596-602
Chronologia listów pani Puttkamerowej do Zana i Mickiewicza Szymon Matusiak s. 602-606
Uczta na cześć Aleksandra Chodźki Władysław Mickiewicz s. 606-610
Czas napisania "Genezis z Ducha" i jej stosunek do "Samuela Zborowskiego" : przyczynek do twórczości lat ostatnich J. Słowackiego Stanisław J. Witkowski s. 610-628
"Poeta i natchnienie" Juliusza Słowackiego Wiktor Hahn s. 628-647
Notatki bibliograficzne Bronisław Czarnik s. 648-651
List Gołuchowskiego Józefa do J. S. Bandtkiego Henryk Kopia s. 652-653
Kartka z autografu : "Króla Ducha" Wiktor Hahn s. 653-654
"Powiest' o trioch korolach - wołchwach w zapadno russkom spiskie XV wieka", W. N. Peretc, Petersburg 1903 : [recenzja] Stanisław Ptaszycki W. N. Peretc (aut. dzieła rec.) s. 655-656
"Literatura religijna w Polsce i średniowiecznej. II. Pismo święte i Apokryfy. Szkice literackie obyczajowe", Aleksander Brückner, Warszawa 1903 ; "Na zaraniu literatury", Aleksander Brückner", "Biblioteka warszawska", V, 1902 ; "Psałterze polskie do połowy XVI w.", Aleksander Brückner, Kraków 1902 ; "Apokryfy średniowieczne", Aleksander Brückner, Warszawa 1900 : [recenzja] Jan Fijałek Aleksander Brückner (aut. dzieła rec.) s. 657-680
"Literatura religijna w Polsce średniowiecznej. III. Legendy i Modlitewniki. Szkice literackie obyczajowe", Aleksander Brückner, Warszawa 1904 : [recenzja] Stanisław Ptaszycki Aleksander Brückner (aut. dzieła rec.) s. 680-686
"Jan Argyropul i promocya jego doktorska w Padwie w lipcu 1444 r. Przyczynek do dziejów humanizmu włoskiego w XV w.", Jan Fijałek, Kraków 1902 ; "Johannis Ursini epistulas sex ad fidem codicis bibliothecae regiae monacensis nunc primum edidit, notis instruxit, disputatiunculam de Ursini vita et scriptis praemisit...", Michael Jezienicki, "Eos", VII, 1902 ; "Opis salin wielickich przez Adama Schrötera, uwieńczonego poetę, przekład Feliksa Piestraka", Wieliczka 1902 : [recenzja] Stanisław Kossowski Jan Fijałek (aut. dzieła rec.) Michał Jezienicki (aut. dzieła rec.) Feliks Piestrak (aut. dzieła rec.) Adam Schröter (aut. dzieła rec.) Jan Ursinus (aut. dzieła rec.) s. 686-690
"Stanisław Konarski i jego działalnośc między r. 1725-1736", Józef Weissblum, Złoczów 1903 ; "Pierwsze pisma polityczne ks. Stanisława Konarskiego", Władysław Ścibor-Rylski, Lwów 1904 : [recenzja] Stanisław Kossowski Józef Weissblum (aut. dzieła rec.) Władysław Ścibor-Rylski (aut. dzieła rec.) s. 690-698
"Werter w Polsce", Konstanty Wojciechowski, Lwów 1904 : [recenzja] Antoni Mazanowski Konstanty Wojciechowski (aut. dzieła rec.) s. 698-700
Przegląd najnowszych prac o J. Słowackim Wiktor Hahn s. 700-707
"Zygmunt Krasiński. Życie i twórczość lat młodzieńczych (1812-1838)", T. I-II, Józef Kallenbach, Lwów [1904] : [recenzja] Marian Reiter Józef Kallenbach (aut. dzieła rec.) s. 707-716
"Sienkiewicziana. Szkice do obrazu", Wacław Nałkowski, Kraków 1904 : [recenzja] Tadeusz Pini Wacław Nałkowski (aut. dzieła rec.) s. 716-717
"O twórczości Stanisława Wyspiańskiego i Stefana Żeromskiego", Wilhelm Feldman, Kraków 1905 : [recenzja] Tadeusz Pini Wilhelm Feldman (aut. dzieła rec.) s. 717-719
Bibliografia literacka czasopism polskich za rok 1903 Tadeusz Bałaban Jerzy Koller s. 720-722
Literatura krytyczna. s. 723-762
Prof. A. Karbowiakowi odpowiedź Aleksander Brückner s. 763-764