Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1956, Tom 47, Numer Zeszyt specjalny

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O genezie "Konrada Wallenroda" Maria Janion s. 13-43
Pierwiastki powieściowe "Pana Tadeusza" Kazimierz Wyka s. 44-92
"Była wolność z porządkiem" Zofia Stefanowska s. 93-101
"Pod strzałami gromu" Alina Witkowska s. 102-121
"Ballady i romanse" wobec tradycji niemcewiczowskiej Maria Żmigrodzka s. 122-149
O "Ucieczce" Mickiewicza Wacław Borowy s. 150-168
O kompozycji fragmentu I cz. "Dziadów" Stanisław Pigoń s. 169-182
Rekonstrukcja dalszego ciągu "Konfederatów barskich" Juliusz Kleiner s. 183-198
Literatura ludowa w prelekcjach paryskich Julian Krzyżanowski s. 199-241
O rolnictwie w "Panu Tadeuszu" Marian Wachowski s. 242-259
Rym-upiór : "osie - stało się" Kazimierz Budzyk s. 260-268
Mickiewicz a tradycje stylistyczne Maria Renata Mayenowa s. 269-316
O mickiewiczowskich przekładach z Byrona Zygmunt Dokurno s. 317-348
Dookoła zagadki steblowskiej Michał Witkowski s. 349-395
Adam Mickiewicz w korespondencji i dzienniku Aleksandra Turgieniewa Samuel Fiszman s. 396-416
Nieznany rękopis córki Adama Mickiewicza Julian Maślanka s. 417-422
Drobiazgi Mickiewiczowskie Eugeniusz Sawrymowicz s. 423-434
"Modlitwa pielgrzyma" i "Litania pielgrzymska" : nieznane druki mickiewiczowskie w Bibliotece Śląskiej Józef Mayer s. 435-455
O Sesji Historycznej Roku Mickiewiczowskiego Stefan Kieniewicz s. 456-468