Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 61
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1916, Tom 14, Numer 1/4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Rycerz - Lud" Słowackiego Stefan Vrtel-Wierczyński s. 5-32
Spis ocenionych książek, rozpraw i artykułów. s. 7-8
    Zacytuj
  • Udostępnij
Spis współpracowników. s. 9
    Zacytuj
  • Udostępnij
[W niezwykle ciężkich warunkach...] s. 11
    Zacytuj
  • Udostępnij
Symbol Pani Słonecznej w "Królu-Duchu" Stanisław Pigoń s. 33-46
Balzac i "Jasełka" J. I. Kraszewskiego Bronisław Czarnik s. 47-65
Rozbiór "Sędziów" St. Wyspiańskiego Stanisław Kotowicz s. 66-81
Nieznana broszura białogłowska Karol Badecki s. 82-83
Na marginesie "Goffreda" Tassa przekładania Piotra Kochanowskiego Julian Krzyżanowski s. 84-90
J. Słowackiego Misteryum o Narodzeniu "Sprawy Bożej" Stanisław Pigoń s. 91-100
O dramacie Antoniego Małeckiego p.t. "Jadwiga" Wiktor Hahn s. 100-104
Protoplasta Zagłoby Konstanty Wojciechowski s. 104-111
Hajduk Mikłusz odmienia ort u żyda Karol Badecki s. 112-117
Do dziejów wydania "Biesiady" Towiańskiego : dwa listy X. P. Semenenki Stanisław Pigoń s. 118-122
List K. Brzozowskiego do T. Lenartowicza Stanisław Pigoń s. 123-126
"Przegląd językowych zabytków staropolskich do r. 1543", Jan Łoś, Kraków 1915 : [recenzja] Aleksander Brückner Jan Łoś (aut. dzieła rec.) s. 127-135
"O Myśliwstwie, koniach i psach łowczych książek pięcioro z lat 1584-1600", wyd. Józef Rostafiński, Kraków 1914 : [recenzja] Aleksander Brückner Józef Rostafiński (aut. dzieła rec.) s. 135-142
"Sebastyana Petrycego Horatius Flaccus w trudach więzienia moskiewskiego 1609", wyd. Jan Łoś, Kraków 1914 : [recenzja] Aleksander Brückner Sebastian Petrycy (aut. dzieła rec.) Jan Łoś (aut. dzieła rec.) s. 142-147
"Ignacy Chodźko : (artyzm i umyslowość)", Wacław Borowy, Kraków 1914 : [recenzja] Konstanty Wojciechowski Wacław Borowy (aut. dzieła rec.) s. 147-148
"Cenzura w wolnem mieście Krakowie 1832-1846", Tadeusz Gutkowski, Kraków 1915 : [recenzja] Stefan Vrtel-Wierczyński Tadeusz Gutkowski (aut. dzieła rec.) s. 148-149
"Wyspiański, cechy i elementy jego twórczości", Adam Siedlecki Grzymała, Kraków, Warszawa 1909 : [recenzja] Stanisław Kotowicz Adam Siedlecki-Grzymała (aut. dzieła rec.) s. 149-162
"Stanisław Wyspiański", Stanisław Brzozowski, Warszawa, Kraków 1912 : [recenzja] Stanisław Kotowicz Stanisław Brzozowski (aut. dzieła rec.) s. 162-167
"Der Begriff des Dramas bei Wyspiański", Zdenka Marković, Zagreb 1915 : [recenzja] Stanisław Kotowicz Zdenka Marković (aut. dzieła rec.) s. 167-171
Wspomnienia pośmiertne Wiktor Hahn s. 172-175
Wiadomości bibliograficzne Wiktor Hahn s. 176-192
Oświadczenie s. 192
Klasyfikacya komedyi Fredry Ignacy Chrzanowski s. 193-218
Edmundowi Wasilewskiemu w siedemdziesiątą rocznicę śmierci (+14. XI. 1846) Józef Kallenbach s. 219-230
Drobiazgi czeskopolskie Aleksander Brückner s. 231-232
Kasper Twardowski autorem "Lekcyi Kupidynowych" przypisywanych Jerzemu Szlichtingowi Eugeniusz Trzaska s. 232-237
Ze studyów nad "Goffredem" Tasa-Kochanowskiego Roman Pollak s. 238-255
Wpływ Wergiliusza na Woronicza Franciszek Gucwa s. 255-276
Pierwsza redakcya "Spiewów historycznych : (z r. 1809) Leon Płoszewski s. 276-290
Kilka uwag o komedyi Niemcewicza "Podejrzliwy" Bronisław Kąsinowski s. 290-300
Wpływ Maniliusa na Improwizacyę Konrada Stanisław Schneider s. 300-303
O rzekomym wpływie "Giermka" Franciszka Morawskiego na "Dumę ukraińską" Juliusza Słowackiego Wiktor Hahn s. 303-304
Przypisek do rozprawy o "Królu-Duchu" Stanisław Pigoń s. 304-305
List Józefa hr. Dunina Borkowskiego i słowo o jego literackiej spuściźnie Bronisław Czarnik s. 306-311
List Feliksa Bentkowskiego do Władysława hr. Ostrowskiego Wiktor Hahn s. 312-315
Autografy Listów A. Mickiewicza do J. B. Zaleskiego Stanisław Pigoń s. 315-319
Nieznany list Adama Mickiewicza do George Sand Aleksander Łucki s. 319-321
"Bibliografia Polska", T. XXIV-XXV, Karol Estreicher, wyd. Stanisław Estreicher, Kraków 1912-1913 : [recenzja] Aleksander Brückner Karol Estreicher (aut. dzieła rec.) Stanisław Estreicher (aut. dzieła rec.) s. 322-325
"Bibliografia Polska", T. XXVI, wyd. Stanisław Estreicher, Kraków 1915 : [recenzja] Aleksander Brückner Stanisław Estreicher (aut. dzieła rec.) s. 325-329
"Marcina Kromera Rozmowy Dworzanina z mnichem", wyd. Jan Łoś, Kraków 1915 : [recenzja] Aleksander Brückner Marcin Kromer (aut. dzieła rec.) Jan Łoś (aut. dzieła rec.) s. 329-332
"Materyały do historyi stosunków kulturalnych w XVI w. na dworze królewskim polskim", zebr. i oprac. Stanisław Tomkowicz, Kraków 1915 : [recenzja] Aleksander Brückner Stanisław Tomkowicz (aut. dzieła rec.) s. 333-334
"Dzieła X. Piotra Skargi", Konstanty Otwinowski, Kraków 1916 : [recenzja] Józef Kallenbach Konstanty Otwinowski (aut. dzieła rec.) s. 334
"Poglądy na zadania historji w epoce Stanisława Augusta", Kazimierz Chodynicki, Warszawa 1915 ; "Polska elegia patryotyczna w epoce rozbiorów", Władysław Włoch, Kraków 1916 : [recenzja] Aleksander Brückner Kazimierz Chodynicki (aut. dzieła rec.) Władysław Włoch (aut. dzieła rec.) s. 334-337
"Księga Pamiątkowa ku czci Bolesława Orzechowicza", T. I-II, Lwów 1916 : [recenzja] Stanisław Łempicki s. 337-343
"Archiwum Filomatów", Część I : "Korespondencya", T. I-V, wyd. Jan Czubek, Kraków, Warszawa 1913 : [recenzja] Juliusz Kleiner Jan Czubek (aut. dzieła rec.) s. 343-349
"Pod znakiem orła i pogoni. Szkice historyczne z pięcioma illustracyami", Henryk Mościcki, Warszawa-Lublin-Łódź-Kraków 1915 : [recenzja] Zygmunt Gerstmann Henryk Mościcki (aut. dzieła rec.) s. 349-352
"Goszczyński na Podhalu (1832). Kartka z przeszłości Podhala i Tatr", Aleksander Słapa, Kraków : [recenzja] Jerzy Koller Aleksander Słapa (aut. dzieła rec.) s. 352-353
"Antyk Wyspiańskiego", Tadeusz Sinko, Kraków 1916 : [recenzja] Józef Kallenbach Tadeusz Sinko (aut. dzieła rec.) s. 353-357
"O "Klątwie" Wyspiańskiego, szkic analityczny", Wacław Grubiński, Warszawa 1911 : [recenzja] Stanisław Kotowicz Wacław Grubiński (aut. dzieła rec.) s. 357-358
"Legion Wyspiańskiego", Ludwik Hieronim Morstin, Kraków 1911 : [recenzja] Stanisław Kotowicz Ludwik Hieronim Morstin (aut. dzieła rec.) s. 358-359
"Stanisława Wyspiańskiego "Akropolis" jako dramat świadomości narodowej", Józef Kretz, Krosno 1910 : [recenzja] Stanisław Kotowicz Józef Kretz (aut. dzieła rec.) s. 359-365
"Weyssenhoff i "Laury" Wyspiańskiego : (szkic polemiczny z powodu fejletonów krytycznych o Wyspiańskim)", Ignacy Matuszewski, Warszawa 1910 : [recenzja] Stanisław Kotowicz Ignacy Matuszewski (aut. dzieła rec.) s. 365-366
"Żyd w powieści polskiej", Teodor Jeske Choiński, Warszawa 1914 : [recenzja] Konstanty Wojciechowski Teodor Jeske-Choiński (aut. dzieła rec.) s. 366-367
"Wpływy rosyjskie na duszę polską", Maryan Zdziechowski, Kraków 1913 : [recenzja] Stanisław Kotowicz Marian Zdziechowski (aut. dzieła rec.) s. 367-369
"Wilhelm Dilthey", Zygmunt Łempicki, Warszawa 1914 : [recenzja] Juliusz Kleiner Zygmunt Łempicki (aut. dzieła rec.) s. 369-370
Wspomnienie pośmiertne Wiktor Hahn s. 371-373
Wiadomości bibliograficzne Wiktor Hahn s. 374-403