Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1982, Tom 73, Numer 1/2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Topos i niektóre miejsca wspólne badań literackich Janina Abramowska s. 3-23
Z powodu kołka historia o... bezwzględności historii : próba ponownego odczytania "Historii kołka w płocie" Kraszewskiego Ewa Owczarz s. 25-45
Wilhelm Feldman - historyk literatury polskiej Teresa Walas s. 47-88
O kronikach tygodniowych Antoniego Słonimskiego w "Wiadomościach Literackich" (1927-1939) Piotr Stasiński s. 89-123
Ludowy i ludzki widnokrąg : o "Konopielce" Edwarda Redlińskiego Kazimierz Nowosielski s. 125-143
W poszukiwaniu metody opisu szyku wyrazów w grupach nominalnych dzisiejszej polszczyzny pisanej Władysław Śliwiński s. 145-166
Rola kryptocytatów z literatury łacińskiej w polskojęzycznej twórczości Jana Kochanowskiego Jerzy Axer s. 167-177
Motywy heroizmu i miłości w literaturze polskiej XVII wieku Norbert Korniłłowicz s. 179-192
Uzupełnienia do bibliografii polskiej prozy narracyjnej w drugiej połowie XVIII wieku Zofia Sinko s. 193-198
Rafael, czyli o stylu romantycznym Alina Kowalczykowa s. 199-223
Jak Odyniec redagował "Czaty" Mickiewicza : z "Kroniki życia i twórczości Mickiewicza : 1824-1829" Siemion Łanda Zofia Smolska (tłum.) s. 225-235
Humanizm i scholastycyzm we włoskim renesansie Paul Oskar Kristeller Grażyna Cendrowska (tłum.) s. 237-267
Zasada pełni stworzenia a nowa kosmografia Arthur O. Lovejoy Maciej Orkan-Łęcki (tłum.) s. 269-314
Ogólna teoria poezji we włoskim renesansie Joel Elias Spingarn Maria Bożenna Fedewicz (tłum.) s. 315-335
Od Arystotelesa do Pseudo-Arystotelesa Bernard Weinberg Grażyna Cendrowska (tłum.) s. 337-344
Światopogląd i konionktury umysłowe w epoce renesansu we Francji Robert Mandrou Maria Dramińska-Joczowa (tłum.) s. 345-358
"Pokolenie Szkoły Głównej", Stanisław Fita, indeks oprac. Krystyna Podgórecka, Warszawa 1980 : [recenzja] Zbigniew Przybyła Stanisław Fita (aut. dzieła rec.) Krystyna Podgórecka (aut. dzieła rec.) s. 359-373
"Wybór pism krytycznych", Stanisław Lack, przedmowa, wybór tekstów i komentarze: Wojciech Głowala, Kraków 1980 : [recenzja] Jan Zieliński Wojciech Głowala (aut. dzieła rec.) Stanisław Lack (aut. dzieła rec.) s. 373-380
Henryk Kowalewicz (20 czerwca 1925 - 16 lutego 1981) Jerzy Starnawski s. 381-385
Roman Sobol (4 lipca - 23 kwietnia 1982) Mieczysław Klimowicz s. 387-390