Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 26
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1956, Tom 47, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Poprzednicy filomatów Zdzisław Skwarczyński s. 1-25
Do wszystkich ludzi pracy, do narodu polskiego [Komunikat Komitetu Centralnego PZPR, Rady Państwa i Rządu PRL w związku ze śmiercią Bolesława Bieruta]. s. 2-4
Droga Kraszewskiego do pisania "Rachunków" Wincenty Danek s. 26-68
Rozwój języka a kształtowanie się stylów piśmiennictwa oraz niektórych form artystycznych literatury pięknej Kazimierz Budzyk s. 69-101
Józef Elsner o sylabotonizmie i o heksametrach Mickiewicza Maria Dłuska s. 102-120
Sylabotoniczne nieporozumienia Tadeusz Kuryś s. 121-142
Na marginesie propozycji wydawniczych Konrada Górskiego Lech Szczucki s. 143-150
Data powstania I cz. "Powązek" Trembeckiego Roman Kaleta s. 151-169
Miscellanea bibliograficzne XVIII wieku Wiesław Mincer s. 170-178
Nieznany list Puszkina Julian Maślanka s. 179-188
Fragmenty korespondencji rapperswilskiej Maria Złotorzycka s. 189-198
Niezauważony tłumacz Puszkina Maria Podraza-Kwiatkowska s. 199-202
Poszukiwanie rekopisów i materiałów Mickiewiczowskich w archiwach radzieckich Samuel Fiszman s. 203-215
Adam Mickiewicz pod rządami Paskiewicza Jadwiga Rudnicka s. 216-225
Adam Mickiewicz i walka narodowo-wyzwoleńcza ludu czeskiego Karel Krejčí s. 226-238
Adama Mickiewicza "Zdania i uwagi" w literaturze czeskiej Otton Franciszek Babler Maria Bobrownicka (tłum.) s. 239-247
"Muza domowa", Zbigniew Morsztyn, opracował Jan Dürr-Durski, Warszawa 1954, Państwowy Instytut Wydawniczy, t. 1, wydanie krytyczne spuścizny literackiej, s. 379, 1 nlb.; t. 2, s. 313, 1 nlb. : [recenzja] Leszek Kukulski Jan Dürr-Durski (aut. dzieła rec.) Zbigniew Morsztyn (aut. dzieła rec.) s. 248-257
"Muza domowa", przedmowa, Zbigniew Morsztyn, autor przedmowy: Jan Dürr-Durski, Warszawa 1954, Państwowy Instytut Wydawniczy, t. 1, s. 5-97 : [recenzja] Jadwiga Pietrusiewiczowa Jan Dürr-Durski (aut. dzieła rec.) Zbigniew Morsztyn (aut. dzieła rec.) s. 257-261
"Teatr Wojciecha Bogusławskiego w latach 1799-1814", opracował Eugeniusz Szwankowski, Wrocław 1954, Zakład imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, Materiały do Dziejów Teatru w Polsce, pod redakcją Zbigniewa Raszewskiego i Eugeniusza Szwankowskiego, t. 1, Państwowy Instytut Sztuki, s. 384, ilustracji 21 : [recenzja] Józef Kelera Eugeniusz Szwankowski (aut. dzieła rec.) s. 262-273
"The Poetry of Adam Mickiewicz", Wiktor Weintraub, 's-Gravenhage 1954, Mouton & Co., Slavistic Printings and Reprintings II, s. nlb. 2, 302 : [recenzja] Zofia Stefanowska Wiktor Weintraub (aut. dzieła rec.) s. 274-280
"К вопросу об отношении Адама Мицкевича к народному творчеству (1820-1829)", Д. Б. Кацнельсон, Вестник Ленинградского Университета, 1954, нр 12; "”Баллады и романцы” Адама Мицкевича в их идейно-тематическом единстве", С. С. Советов, Вестник Ленинградского Университета, 1954, нр 12 : [recenzja] Alina Witkowska Д. Б. Кацнельсон (aut. dzieła rec.) С. С. Советов (aut. dzieła rec.) s. 281-286
"Bibliografia historii polski 1815-1914", tom wstępny, opracowała Halina Bachulska, przy współudziale Wandy Konarskiej, Barbary Konarskiej i Ireny Łapinowej, Warszawa 1954, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, z teki wydawniczej b. Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, redaktor naukowy Stefan Kieniewicz, s. X, 235, 1 nlb., 1 k. erraty : [recenzja] Jerzy Starnawski Halina Bachulska (aut. dzieła rec.) Wanda Konarska (aut. dzieła rec.) Barbara Konarska (aut. dzieła rec.) Irena Łapinowa (aut. dzieła rec.) s. 287-293
"Polska bibliografia literacka za rok 1948", opracował pod kierunkiem prof. dra Stefana Vrtela-Wierczyńskiego, Zespół Poznańskiej Pracowni Bibliograficznej Instytutu Badań Literackich, Wrocław 1954, Zakład imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, s. XXII, 568, 1 k. erraty : [recenzja] Zofia Makowiecka Stefan Vrtel-Wierczyński (aut. dzieła rec.) s. 293-298
"Polska bibliografia literacka za rok 1948", opracował pod kierunkiem prof. dra Stefana Vrtela-Wierczyńskiego, Zespół Poznańskiej Pracowni Bibliograficznej Instytutu Badań Literackich, Wrocław 1954, Zakład imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, s. XXII, 568, 1 k. erraty : [recenzja] Piotr Grzegorczyk Stefan Vrtel-Wierczyński (aut. dzieła rec.) s. 298-302
Posiedzenie Rady Naukowej IBL PAN, 24-25 X 1955 Irena Kucharska s. 303-313
W sprawie "Sezonowej Miłości" Tomasz Weiss s. 314-316