Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1992, Tom 83, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Szaleńcy wśród zmechanizowanych bydląt : o bohaterach dramatów Witkacego Marta Skwara s. 3-24
Międzywojenna powieść nowelowa Krystyna Jakowska s. 25-35
"Literatura" Wiktora Woroszylskiego - poetycka formuła prozy autobiograficznej Jerzy Kandziora s. 36-61
Manifest literacki jako tekst literaturoznawcy Przemysław Czapliński s. 62-82
Semantyka terminów socjologicznych w tekstach literaturoznawczych Ewa Rewers s. 83-97
Literatura w kulturze audiowizualnej Maryla Hopfinger s. 98-113
Genera scribendi Jerzy Ziomek s. 114-124
Miłość, śmierć, mistyka : o liryce erotycznej Jana Andrzeja Morsztyna Paweł Stępień s. 125-132
Listy Stanisława Ignacego Witkiewicza do Kazimierza Czachowskiego Janusz Degler s. 133-149
Manifest hermeneutyczny : (fragmenty) Richard E. Palmer Marek Król (tłum.) Wojciech Lubowiecki (tłum.) s. 150-171
Hermeneutyka podejrzana Hans-Georg Gadamer Przemysław Czapliński (tłum.) s. 172-181
Ku hermeneutyce krytycznej Paul Ricoeur Anna Dutka (tłum.) s. 182-192
Interpretacja hermeneutyczna a interpretacja pragmatyczna Marcelo Dascal Prze Czapliński (tłum.) s. 193-209
Teoria habitusów Erwin Leibfried Katarzyna Sybilska (tłum.) s. 210-240
"Staropolska kultura rękopisu : praca zbiorowa", pod red. Hanny Dziechcińskiej, Warszawa 1990 : [recenzja] Alina Nowicka-Jeżowa Hanna Dziechcińska (aut. dzieła rec.) s. 241-248
"Marcowe gadanie : komentarze do słów : 1966-1971", Michał Głowiński, Warszawa 1991; "Nowomowa po polsku", Michał Głowiński, Warszawa 1990 : [recenzja] Jolanta Rokoszowa Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) s. 248-251
"Geschichte des Dramas : Epochen der Identität auf dem Theater von der Antike bis zur Gegenwart", t. 1-2, Erika Fischer-Lichte, Tübingen 1991 : [recenzja] Małgorzata Sugiera Erika Fischer-Lichte (aut. dzieła rec.) s. 251-256
Jadwiga Flasińska (19 marca 1920 - 4 lutego 1991) Michał Głowiński s. 257-259
Władysław Floryan (16 października 1907 - 2 marca 1991) Bogusław Bednarek s. 260-268