Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1958, Tom 49, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Zaklęty dwór" - dzieło sztuki Julian Krzyżanowski s. 1-16
Sylwetka literacka Adama Pługa Irena Maciejewska s. 17-48
Krytyka-pozytywista : kilka uwag o życiu i działalności krytycznoliterackiej Antoniego Gustawa Bema Zbigniew Żabicki s. 49-110
Odzwierciedlenie problemów mickiewiczowskich w Szwecji Apolonia Załuska-Strömberg s. 111-155
Sprawa realizmu w powieści Manfred Kridl Janina Frentzel (tłum.) s. 157-176
Z korespondencji Kraszewskiego : (wybór listów Samuela Orgelbranda) Jacek Kajtoch s. 177-207
Józef Ignacy Kraszewski a wydawcy : (po roku 1863) Stanisław Burkot s. 209-235
Radziecka nauka o literaturze w świetle ostatnich dyskusji teoretycznych Henryk Markiewicz s. 237-252
"Stan Oświecenia w Polsce w ostatnich latach panowania Augusta III (1750-1764)", Hugo Kołłątaj, opracował Jan Hulewicz, Wrocław 1953, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Biblioteka Narodowa, Seria I, nr 144, s. CII, 308, 2 nlb. : [recenzja] Zofia Florczak Jan Hulewicz (aut. dzieła rec.) Hugo Kołłątaj (aut. dzieła rec.) s. 253-269
"Roczniki Humanistyczne", V, 1954/1955, Lublin 1956, Towarzystwo Naukowe Uniwersytetu Lubelskiego - Wydział Historyczno-Filologiczny, s. 6 nlb., 379, 1 nlb. : [recenzja] Zofia Stefanowska s. 269-282
"Edward Dembowski i polska krytyka romantyczna", Maria Żmigrodzka, redaktor naukowy Henryk Markiewicz, Warszawa 1957, Państwowy Instytut Wydawniczy, Polska Akademia Nauk - Instytut Badań Literackich, s. 418, 2 nlb. + 1 kartka erraty : [recenzja] Stefan Morawski Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) Maria Żmigrodzka (aut. dzieła rec.) s. 283-298
"Pisma wybrane", t. 1-12, Michał Bałucki, wybór i redakcja Tadeusz Drewnowski, Jerzy Skórnicki, Aleksander Żyga, Kraków 1956, Wydawnictwo Literackie : [recenzja] Janusz Maciejewski Michał Bałucki (aut. dzieła rec.) Tadeusz Drewnowski (aut. dzieła rec.) Jerzy Skórnicki (aut. dzieła rec.) Aleksander Żyga (aut. dzieła rec.) s. 298-306
"Żeromski i naturalizm", Artur Hutnikiewicz, redaktor Naukowy Halina Turska, Toruń 1956, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Prace Wydziału Filologiczno-Filozoficznego, tom 6, zeszyt 1, s. 207, 1 nlb. : [recenzja] Mirosława Puchalska Artur Hutnikiewicz (aut. dzieła rec.) Halina Turska (aut. dzieła rec.) s. 306-318
"Заметки о прозе русских классиков. О произведениях Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Тургенева, Гончарова, Толстого, Чехова", Виктор Шкловский, Москва 1955, Советский Писатель, издание второе, исправленное и дополненное, s. 458, 2 nlb. : [recenzja] Krystyna Pomorska Виктор Шкловский (aut. dzieła rec.) s. 318-325
Posiedzenie Rady Naukowej IBL PAN z 28 czerwca 1957 s. 327-331
Posiedzenie Rady Naukowej IBL PAN z 12 października 1957 Jadwiga Rużyło-Pawłowska s. 331-336
Sztuka recytacji : (zebranie naukowe Instytutu Badań Literackich) Jadwiga Rużyło-Pawłowska s. 336-338
"Pan Tadeusz" na tle romantyzmu i realizmu Kazimierz Wyka s. 339-341
Kongres w Heidelbergu Irena Sławińska s. 341-345
Wspomnienie o Marianie Des Loges (12 września 1898 - 3 czerwca 1957) Adam Bocheński s. 347-351