Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1964, Tom 55, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Rozmyślania dominikańskie" : próba charakterystyki Tadeusz Dobrzeniecki s. 319-339
Adama Naruszewicza satyra "Sekret" i jej źródła literackie Stanisław Grzeszczuk s. 341-355
O pojęciu realizmu w powieści XIX i XX wieku Alina Brodzka s. 357-383
Leśmian, czyli poeta jako człowiek pierwotny Michał Głowiński s. 385-417
Organizacja wypowiedzi w tekście dramatycznym Maria Renata Mayenowa s. 419-428
Jeszcze o budowie dzieła literackiego : w związku z artykułem prof. R. Ingardena Henryk Markiewicz s. 429-434
Zakończenie dyskusji z prof. Markiewiczem Roman Ingarden s. 435-438
Pisarze sowizdrzalscy z Podgórza Stanisław Cynarski Tadeusz Ślawski s. 439-449
Roździeńscianum (f. L₂v Herbert Myśliwiec s. 451-453
Nieznane przyczynki źródłowe do biografii biskupa Adama Naruszewicza Bolesław Kumor s. 455-480
Informacja o wierszach Stanisława Kostki Potockiego Jadwiga Rudnicka s. 481-499
Kto przetłumaczył "Oszusta"? Zbigniew Raszewski s. 501-504
Stan badań nad twórczością Juliusza Słowackiego w latach 1945-1960 [część II] Marian Tatara s. 505-559
"Staroświecczyzna i postęp czasu. O teatrze polskim. (1765-1865)", Zbigniew Raszewski, Warszawa 1963, Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 450, 2 nlb. + 8 wklejek ilustr. : [recenzja] Mieczysław Klimowicz Zbigniew Raszewski (aut. dzieła rec.) s. 559-567
"Prasa warszawska. 1661-1914", Witold Giełżyński, Warszawa 1962, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 526 : [recenzja] Czesław Lechicki Witold Giełżyński (aut. dzieła rec.) s. 567-578
"Próba teorii wiersza polskiego", Maria Dłuska, Warszawa 1962, Państwowy Instytut Wydawniczy, Polska Akademia Nauk - Instytut Badań Literackich, „Historia i Teoria Literatury. Studia”, komitet redakcyjny: Julian Krzyżanowski, Kazimierz Wyka, Stefan Żółkiewski, sekretarz komitetu redakcyjnego Aniela Piorunowa, seria: Teoria Literatury, 1, redakcja serii: Konrad Górski, Maria Renata Mayenowa, Władysław Kuraszkiewicz, s. 309, 3 nlb. + 1 wklejka erraty : [recenzja] Jan Trzynadlowski Maria Dłuska (aut. dzieła rec.) s. 579-589
"Zarys teorii literatury", Michał Głowiński, Aleksandra Okopień-Sławińska, Janusz Sławiński, redaktor naukowy Kazimierz Budzyk, Warszawa 1962, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, s. 508 : [recenzja] Tadeusz Bujnicki Stanisław Jaworski Kazimierz Budzyk (aut. dzieła rec.) Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) Aleksandra Okopień-Sławińska (aut. dzieła rec.) Janusz Sławiński (aut. dzieła rec.) s. 590-604
"Die Logik der Dichtung", Käte Hamburger, Stuttgart 1957, Ernst Klett Verlag, s. 256 : [recenzja] Maria Jasińska Käte Hamburger (aut. dzieła rec.) s. 604-612
"Polska bibliografia literacka za rok 1956", opracował zespół poznańskiej Pracowni Bibliograficznej Instytutu Badań Literackich PAN, pod kierunkiem prof. dra Stefana Vrtela-Wierczyńskiego, redaktor naukowy Witold Suchodolski, Wrocław 1960, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Polska Akademia Nauk - Instytut Badań Literackich, s. XXVIII, 724; "Polska bibliografia literacka za rok 1957", oprac. zespół poznańskiej Pracowni Bibliograficznej Instytutu Badań Literackich PAN, pod kierunkiem Stefana Vrtela-Wierczyńskiego, Łódź-Warszawa 1962, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, s. XXIV, 594 : [recenzja] Elżbieta Słodkowska Witold Suchodolski (aut. dzieła rec.) Stefan Vrtel-Wierczyński (aut. dzieła rec.) s. 613-619
V Międzynarodowy Kongres Slawistów (Sofia, 17-23 września 1963) Zdzisław Libera Maria Renata Mayenowa s. 621-631
15-lecie Instytutu Badań Literackich PAN Aniela Piorunowa s. 631-635
Konferencja poświęcona poezji polskiej XX wieku (Warszawa, 28-30 listopada 1963) Michał Głowiński s. 635-641