Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1954, Tom 45, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Zawisza Czarny" Słowackiego : ustalenie układu dzieła Juliusz Kleiner s. 305-354
Ostatni pomysł dramatyczny Juliusza Słowackiego : plan dramatu "Syn ziemi" Jarosław Maciejewski s. 355-384
Gregorianki Ryszard Gansiniec s. 385-426
Droga Marii Dąbrowskiej do "Nocy i dni" Ewa Korzeniewska s. 427-451
Dookoła tekstu i daty poematu o Piotrze Właście Marian Plezia s. 452-472
Wierz meliczny - wiersz ludowy Maria Dłuska s. 473-502
Jak wydawać poetów doby Renesansu : kilka uwag nad tekstem Kochanowskiego Tadeusz Ulewicz s. 503-538
Propozycje uzupełnień i korektur do "Krótkiej rozprawy" Jerzy Woronczak s. 539-546
Śladami Braci Czeskich w Wielkopolsce, Warmi i na Mazurach Jerzy Śliziński s. 547-579
Z kłopotów bibliograficznych epoki Oświecenia : polskie "zannovichiana" Jan Reychman s. 580-592
O rozproszonych drobiazgach Słowackiego i nieistniejącej broszurze Jerzy Starnawski s. 593-602
Nieznana powieść Henryka Kamieńskiego Bogdan Zakrzewski s. 603-614
"Obrońcy języka polskiego. Wiek XV-XVIII", opracował Witold Taszycki, wykaz osób zestawiła Kazimiera Warczewska, Wrocław 1953, Zakład im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Biblioteka Narodowa, Seria I, nr 146, s. LXXXIX, 1 nlb., 393, 1 nlb.; "Walka o język w literaturze staropolskiej", Maria Renata Mayenowa, zestawienie bibliograficzne wykonały Barbara Otwinowska, Lucylla Pszczołowska, Jadwiga Puzynina, Warszawa 1953, Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 78, odbitka z tomu: "Bibliografia literatury polskiej okresu Odrodzenia" : [recenzja] Tadeusz Witczak Maria Renata Mayenowa (aut. dzieła rec.) Barbara Otwinowska (aut. dzieła rec.) Lucylla Pszczołowska (aut. dzieła rec.) Jadwiga Puzynina (aut. dzieła rec.) Witold Taszycki (aut. dzieła rec.) Kazimiera Warczewska (aut. dzieła rec.) s. 615-637
"Głowy do pozłoty. Powieść", Jan Lam, opracował Stanisław Frybes, Wrocław 1953, Zakład im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Biblioteka Narodowa, Seria I, nr 148, s. LV, 1 nlb., 551, 1 nlb. : [recenzja] Zbigniew Żabicki Stanisław Frybes (aut. dzieła rec.) Jan Lam (aut. dzieła rec.) s. 637-644
"Dzienniki", t. 1, 1882-1886, Stefan Żeromski, tekst edycji opracowali Wacław Borowy i Stanisław Adamczewski, przedmowa Andrzeja Wasilewskiego, przypisy Jerzego Kądzieli, Warszawa 1953, «Czytelnik», z prac Instytutu Badań Literackich, Zakład Historii Literatury Polskiej XX Wieku, pod kierownictwem Ewy Korzeniewskiej, s. 562, 2 nlb., 34 ilustracje : [recenzja] Mirosława Puchalska Stanisław Adamczewski (aut. dzieła rec.) Wacław Borowy (aut. dzieła rec.) Jerzy Kądziela (aut. dzieła rec.) Andrzej Wasilewski (aut. dzieła rec.) Stefan Żeromski (aut. dzieła rec.) s. 644-654
"Dzieła Sienkiewicza. Bibliografia", oprac. Julian Krzyżanowski, Warszawa 1953, Państwowy Instytut Wydawniczy, Dzieła, Wydanie zbiorowe pod redakcją Juliana Krzyżanowskiego, tom 58, s. 280, 2 nlb. : [recenzja] Jadwiga Czachowska Julian Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) s. 655-661
Bibliografie zawartości czasopism Janusz Stradecki s. 661-672
Posiedzenie Rady Naukowej IBL Krystyna Leśniewska s. 673-676
Szkoleniowy kurs metodologiczny Irena Kucharska s. 676-677
Mickiewicz i Palacký Henryk Batowski s. 678-679
Książki nadesłane : historia i teoria literatury. s. 679-680