Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1993, Tom 84, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Fredrowskie Jatwięgi i "Lubienie" Bogdan Zakrzewski s. 3-26
Świat Fredrowskich jednoaktówek Dobrochna Ratajczak s. 27-51
Teatralizacja działań postaci w komediach Fredry Marian Ursel s. 52-82
Monografia czy pamflet? : polemika wokół książki Józefa Tretiaka o Słowackim (1903-1906) Adam Makowski s. 83-106
Z dziejów formy niemożliwej Katarzyna Kasztenna s. 107-135
Polscy uczeni o stylu (1795-1830) Zbigniew Kloch s. 136-161
W kręgu "przyjaciół Moskali" : Adam Mickiewicz i księżna Zinaida Wołkońska Bogusław Mucha s. 162-182
Tajemniczy tłumacz Aleksandra Fredry - A. S-n Dobrosława Świerczyńska s. 183-190
Kłopoty z poetyką powieści Walter L. Reed Maria Bożenna Fedewicz (tłum.) s. 191-204
Historia komplementarna : zarys zwróconej ku czytelnikowi teorii powieści Franz K. Stanzel Małgorzata Łukasiewicz (tłum.) s. 205-222
"Utwory poetyckie : wybór", Wespazjan Kochowski, oprac. Maria Eustachiewicz, wydanie II, zmienione, Wrocław-Warszawa-Kraków 1991 : [recenzja] Dariusz Dybek Maria Eustachiewicz (aut. dzieła rec.) Wespazjan Kochowski (aut. dzieła rec.) s. 223-226
"Poezja opisowa Stanisława Trembeckiego", Anna Nasiłowska, indeks nazwisk oprac. Zofia Smyk, Wrocław-Warszawa-Kraków 1990 : [recenzja] Marcin Cieński Anna Nasiłowska (aut. dzieła rec.) Zofia Smyk (aut. dzieła rec.) s. 226-237
"Le Théâtre du romanesque: „Manuscrit trouvé à Saragosse” : entre construction et maçonnerie", François Rosset, Lausanne 1991 : [recenzja] Kazimierz Bartoszyński François Rosset (aut. dzieła rec.) s. 237-242
"La Jeune Pologne et les lettres européennes (1890-1910)", Jean Lajarrige, red. Danuta Knysz-Rudzka, Andrzej Z. Makowiecki, Warszawa 1991 : [recenzja] Krystyna Kłosińska Danuta Knysz-Rudzka (aut. dzieła rec.) Jean Lajarrige (aut. dzieła rec.) Andrzej Z. Makowiecki (aut. dzieła rec.) s. 242-251
"Wybory i konieczności : poezja Asnyka wobec gustów estetycznych i najważniejszych pytań swoich czasów", Zofia Mocarska-Tycowa, Toruń 1990 : [recenzja] Zbigniew Przybyła Zofia Mocarska-Tycowa (aut. dzieła rec.) s. 251-256
"Fictional Truth", Michael Riffaterre, Baltimore and London 1990 : [recenzja] Anna Łebkowska Michael Riffaterre (aut. dzieła rec.) s. 256-262
Roman Zimand (16 listopada 1926 - 6 kwietnia 1992) Michał Głowiński s. 263-269