Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 31
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1976, Tom 67, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Alogiczność i przypadek w prozie Żeromskiego Stanisław Eile s. 3-13
Główne wartości "Dzienników" Żeromskiego Jerzy Kądziela s. 15-32
Uwagi o noweli Stefana Żeromskiego "Echa leśne" Konrad Górski s. 33-43
Ideowe i kompozycyjne funkcje Smętka w "Wietrze od morza" Jan Kucharski s. 45-64
Potoczny odbiór literatury na przykładzie utworów Żeromskiego Antonina Kłoskowska s. 65-91
O badaniach utworów fabularnych Kazimierz Bartoszyński s. 93-119
O pojęciu elipsy Maciej Grochowski s. 121-136
Ustalenie autorstwa i pochodzenia terytorialnego autorów na podstawie czasowników z formantami <-ow-> // <-a- wa-> // <-yw-> Bohdan Strumiński s. 137-147
Uwagi o chronologii i formowaniu "Wacława dziejów" Stefana Garczyńskiego Zdzisław Szeląg s. 149-165
Teksty Deotymy w rzymskim archiwum o.o. zmartwychwstańców s. 167-180
Nie drukowane "Kroniki tygodniowe" Bolesława Prusa s. 181-205
Pięć listów Żeromskiego do Reymonta s. 207-212
Problem przestrzeni artystycznej Jurij M. Lotman Jerzy Faryno (tłum.) s. 213-226
Przestrzeń i język Gérard Genette Aleksander Wit Labuda (tłum.) s. 227-232
Poetyka przestrzeni : szuflada, kufry i szafy Gaston Bachelard Wiktoria Krzemień (tłum.) s. 233-243
Poetyka przestrzeni artystycznej Dmitrij S. Lichaczow Roman Zimand (tłum.) s. 245-255
Piranesi i mit spiralnych schodów Luzius Keller Maria Dramińska-Joczowa (tłum.) s. 257-272
Przestrzeń w "Upadku" Camusa Morten Nøjgaard Aleksander Wit Labuda (tłum.) s. 273-282
"Wybór wierszy", Zbigniew Morsztyn, oprac. Janusz Pelc, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1975, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, Biblioteka Narodowa, redakcja: Jan Hulewicz i Mieczysław Klimowicz, seria I, nr 215, ss. CVIII, 398, 2 nlb. + 4 wklejki ilustr. + errata na luźnej kartce : [recenzja] Anna Mrugał Zbigniew Morsztyn (aut. dzieła rec.) Janusz Pelc (aut. dzieła rec.) s. 283-287
O krytycznym wydaniu "Dzieł wszystkich" Juliusza Słowackiego Konrad Górski Juliusz Słowacki (aut. dzieła rec.) s. 288-294
Słowacki i problemy interpretacji filologicznej Stefan Treugutt s. 294-303
"Gotfryd Ernest Groddeck, profesor Adama Mickiewicza. Próba rewizji", Kazimierza Mężyński, Gdańsk 1974, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Wydział I Nauk Społecznych i Humanistycznych, Seria Monografii, Nr 48, Prace Komisji Nauk o Literaturze, ss. 318, 2 nlb. + wklejka ilustr. oraz errata na wklejce : [recenzja] Jerzy Starnawski Kazimierz Mężyński (aut. dzieła rec.) s. 303-306
"Sztuka powieściopisarska Nałkowskiej. (Lata 1935-1954)", Ewa Frąckowiak-Wiegandtowa, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1975, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nau, Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie, Prace Komisji Historycznoliterackiej, Nr 33, ss. 150, 2 nlb. : [recenzja] Anna Sobolewska Ewa Frąckowiak-Wiegandtowa (aut. dzieła rec.) s. 306-315
"Teoria genologiczna Stefanii Skwarczyńskiej. (Próba analizy i krytyki)", Stanisław Dąbrowski, Gdańsk 1974, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Wydział I Nauk Społecznych i Humanistycznych, Seria Monografii, Nr 47, ss. 318, 2 nlb. + errata na wklejce : [recenzja] Maria Marcjan Stanisław Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 315-325
"Poetyka teoretyczna. Zagadnienia języka", Maria Renata Mayenowa, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1974, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, Vademecum Polonisty, redaktor naukowy serii Janusz Sławiński, opracowano w Instytucie Badań Literackich PAN, ss. 464 + errata na wklejce : [recenzja] Janusz Lalewicz Maria Renata Mayenowa (aut. dzieła rec.) s. 325-334
"Poetyka teoretyczna. Zagadanienia języka", Maria Renata Mayenowa, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1974, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, Vademecum Polonisty, redaktor naukowy Janusz Sławiński, opracowano w Instytutcie Badań Literackich PAN, ss. 464 + errata na wklejce : [recenzja] Jerzy Paszek Maria Renata Mayenowa (aut. dzieła rec.) s. 334-339
"„Gramatyka poezji”?", Henryk Pustkowski, Warszawa 1974, Instytut Wydawniczy «Pax», ss. 176 : [recenzja] Stanisław Barańczak Henryk Pustkowski (aut. dzieła rec.) s. 339-345
"Guide de littérature pour la jeunesse. Courants, problèmes, choix d'auteurs", Marc Soriano, Paris 1975, Flammarion, ss. 568, 4 nlb. : [recenzja] Anna Nikliborc Marc Soriano (aut. dzieła rec.) s. 345-349
"Slovník spisovatelů. Polsko", za vedení Otokara Bartoše zpracovali Otokar Bartoš, Hana Jechová, Mečislav Krhoun, Jiři Krystýnek, Bořivoj Křemenák, Jarmil Pelikán, Krystyna Kardyni- Pelikánová, Oldřich Rafaj, Pavol Winczer, úvodní studii napsal Otokar Bartoš, chronologický přehled sestavil Josef Vlášek, Praha 1974, Odeon, ss. 468, nlb. 52 : [recenzja] Jiří Damborský Otokar Bartoš (aut. dzieła rec.) Hana Jechová (aut. dzieła rec.) Mečislav Krhoun (aut. dzieła rec.) Jiři Krystýnek (aut. dzieła rec.) Bořivoj Křemenák (aut. dzieła rec.) Jarmil Pelikán (aut. dzieła rec.) Krystyna Kardyni- Pelikánová (aut. dzieła rec.) Oldřich Rafaj (aut. dzieła rec.) Josef Vlášek (aut. dzieła rec.) Pavol Winczer (aut. dzieła rec.) s. 349-352
Sesja naukowa poświęcona problematyce języka artystycznego (Kraków, 17-19 lutego1975) Władysław Śliwiński s. 353-361
W odpowiedzi na list pani Haliny Ostrowskiej-Grabskiej Irena Maciejewska s. 363-364