Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1995, Tom 86, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Czy rzeczywiście kwietyzm? : o naturze i łasce w "Rymach duchownych" Sebastiana Grabowieckiego Piotr Urbański s. 3-24
Bez złudzeń i bez pocieszenia - Jan Andrzej Morsztyn wobec religii Paweł Stępień s. 25-43
"Gry" osobliwe z utworami Jana Potockiego Janusz Ryba s. 45-57
Młoda Polska a dziedzictwo pozytywizmu Henryk Markiewicz s. 59-86
Trzy młodopolskie manifesty literackie Michał Głowiński s. 87-104
Wobec tajemnicy słowa : XVI-wieczne pytania o wartość poznawczą i estetyczną "przyrodzonej" mowy Mirosława Hanusiewicz s. 105-117
Eufemizująca funkcja wyrażeń gradacyjnych Elżbieta Janus s. 119-132
"Fortuna radzi...", czyli uwagi o dwóch fraszkach Jana Kochanowskiego Jacek Sokolski s. 133-137
"Korona polska" Kaspra Niesieckiego jako dzieło religijne Mariusz Kazańczuk s. 139-151
"Język poetycki Jana Andrzeja Morsztyna : z zagadnień semantyki", Danuta Ostaszewska, Wrocław-Warszawa-Kraków 1993 : [recenzja] Janusz K. Goliński Danuta Ostaszewska (aut. dzieła rec.) s. 163-166
"Rozważania o wieku tolerancji, rozumu i gustu : szkice o XVIII stuleciu", Zdzisław Libera, Warszawa 1994 : [recenzja] Zofia Sinko Zdzisław Libera (aut. dzieła rec.) s. 166-176
"Kalendarz życia i twórczości Samuela Bogumiła Lindego", Marian Ptaszyk, Wrocław 1992 : [recenzja] Franciszek Pepłowski Marian Ptaszyk (aut. dzieła rec.) s. 177-181
"Listy do rodziny : 1863-1886 : część II : na emigracji", Józef Ignacy Kraszewski, oprac. Stanisław Burkot, indeks osób wykonała Beata Nawrot, Wrocław-Warszawa-Kraków 1993 : [recenzja] Janusz Kostecki Stanisław Burkot (aut. dzieła rec.) Józef Ignacy Kraszewski (aut. dzieła rec.) Beata Nawrot (aut. dzieła rec.) s. 181-186
"Poezje", Kazimiera Iłłakowiczówna, wybór, wstęp i komentarz: Mirosława Ołdakowska-Kuflowa, Lublin 1993 : [recenzja] Piotr Chlebowski Kazimiera Iłłakowiczówna (aut. dzieła rec.) Mirosława Ołdakowska-Kuflowa (aut. dzieła rec.) s. 186-192
"Literatura polska 1918-1975", t. 1-2, Warszawa 1991-1993; "Dokumentacja bibliograficzna 1918-1944 do tomów 1 i 2", Janusz Stradecki, Warszawa 1991 : [recenzja] Andrzej Zawada Janusz Stradecki (aut. dzieła rec.) s. 192-198
S[yn] E[migranta], czyli Wacław Gasztowtt jako tłumacz i popularyzator literatury polskiej we Francji Dobrosława Świerczyńska s. 193-162
"Stanisław Pigoń : szkice do portretu", Czesław Kłak, Rzeszów 1993 : [recenzja] Zbigniew Przybyła Czesław Kłak (aut. dzieła rec.) s. 199-201
"Wiersze w gazetach 1945-1949", Jacek Łukasiewicz, indeks nazwisk oprac. Zofia Smyk, Wrocław 1992 : [recenzja] Paweł Rodak Zofia Smyk (aut. dzieła rec.) Jacek Łukasiewicz (aut. dzieła rec.) s. 201-206
"czy jest możliwa inna historia literatury?", Teresa Walas, Kraków 1993 : [recenzja] Katarzyna Kasztenna Teresa Walas (aut. dzieła rec.) s. 206-214
"Literatura a sztuki wizualne", Seweryna Wysłouch, Warszawa 1994 : [recenzja] Barbara Sienkiewicz Seweryna Wysłouch (aut. dzieła rec.) s. 214-220
"Kultura i wzryw", Jurij M. Łotman, Moskwa 1992 : [recenzja] Alina Djakowska Jurij M. Łotman (aut. dzieła rec.) s. 220-229