Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 24
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1993, Tom 84, Numer 3/4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z kart kronik do żywotów świętych - Borys i Gleb w literaturze staropolskiej Dariusz Dybek s. 5-16
"Nieznane" kontynuacje dzieła "O ustanowieniu i upadku Konstytucji 3 maja" : diariusze, reportaże czy dzieła historyczne? Mieczysław Klimowicz s. 17-40
Adam Mickiewicz i ostatnia krucjata? Janusz Ruszkowski s. 41-62
"Pan Tadeusz" we francuskiej tradycji przekładowej Aleksander Wit Labuda s. 63-74
O wybranych odmianach gatunkowych prozy Kornela Filipowicza Zbigniew Jelonek s. 75-96
Średniowieczne exemplum homiletyczne jako element kultury literackiej Teresa Szostek s. 97-111
Elegia "Vado mori" i jej polskie dzieje Jacek Sokolski s. 112-125
O wyprawie Maurycego Mochnackiego w Lubelskie w świetle jego nieznanych listów z grudnia 1830 i stycznia 1831 Zbigniew Przychodniak s. 126-137
Analiza dialogu powieściowego Gillian Lane-Mercier Anna Dutka (tłum.) s. 138-155
Penetracje przestrzeni opisu : od Balzaka do Prousta Raymonde Debray-Genette Maria Dramińska-Joczowa (tłum.) s. 156-171
"Obraz i słowo : o powiązaniach w sztuce i literaturze XV-XVI wieku na przykładzie „Ars moriendi”", Maciej Włodarski, Kraków 1991 : [recenzja] Marek Skwara Maciej Włodarski (aut. dzieła rec.) s. 172-176
"Retoryka iluzji : koncept w poezji barokowej", Dorota Gostyńska, Warszawa 1991 : [recenzja] Paweł Stępień Dorota Gostyńska (aut. dzieła rec.) s. 177-183
"Elżbieta Drużbacka : najwybitniejsza poetka czasów saskich", Krystyna Stasiewicz, Olsztyn 1992 : [recenzja] Małgorzata Elżanowska Krystyna Stasiewicz (aut. dzieła rec.) s. 183-188
"Twórczość Johna Miltona w Oświeceniu Polskim", Zofia Sinko, Warszawa 1992 : [recenzja] Grazyna Bystydzieńska Zofia Sinko (aut. dzieła rec.) s. 188-190
"Ksiądz Marek", Juliusz Słowacki, oprac. Marta Piwińska, Wydanie III, zmienione, Wrocław-Warszawa-Kraków 1991 : [recenzja] Anna Kurska Marta Piwińska (aut. dzieła rec.) Juliusz Słowacki (aut. dzieła rec.) s. 190-193
"Mimesis w chłopskich powieściach Orzeszkowej", Krzysztof Kłosiński, Katowice 1990 : [recenzja] Barbara Noworolska Krzysztof Kłosiński (aut. dzieła rec.) s. 193-197
"Jak szumi „Dewajtis”?" : studia o powieściach Marii Rodziewiczówny", Anna Martuszewska, Kraków 1989 : [recenzja] Maria Bujnicka Anna Martuszewska (aut. dzieła rec.) s. 197-202
"Literatura Młodej Polski", Maria Podraza-Kwiatkowska, Warszawa 1992 : [recenzja] Wojciech Gutowski Maria Podraza-Kwiatkowska (aut. dzieła rec.) s. 202-207
"Międzywojenna powieść perswazyjna", Krystyna Jakowska, Warszawa 1992 : [recenzja] Ewa Owczarz Jerzy Smulski Krystyna Jakowska (aut. dzieła rec.) s. 207-214
"Nie wszyscy byli odwróceni : wizerunek Marka Hłaski w prasie PRL", Joanna Pyszny, Wrocław 1992 : [recenzja] Adam Makowski Joanna Pyszny (aut. dzieła rec.) s. 214-218
"Powieść w świecie literackości : szkice", Kazimierz Bartoszyński, Warszawa 1991 : [recenzja] Barbara Sienkiewicz Kazimierz Bartoszyński (aut. dzieła rec.) s. 219-228
Stefan Treugutt (17 kwietnia 1925 - 8 lipca 1991) Maria Prussak s. 229-236
Zbigniew Raszewski (5 kwietnia 1925 - 7 sierpnia 1992) Mieczysław Klimowicz s. 237-247
Tone Pretnar (9 sierpnia 1945 - 16 listopada 1992) Lucylla Pszczołowska s. 248-249