Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1998, Tom 89, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Mickiewiczowski hetman wolności Stefan Treugutt s. 3-12
Mickiewicz, Napoleon i Francuzi Zofia Mitosek s. 13-25
O Mickiewiczowskiej nobilitacji poematu Stefana Garczyńskiego "Wacława dzieje" : zapomniany krytycznoliteracki aspekt wykładów paryskich Adama Mickiewicza Mirosław Strzyżewski s. 27-38
Motyw łez w poezji Mickiewicza : symbolika oczyszczenia i regeneracji Leszek Zwierzyński s. 39-50
O genezie "Myszeidy" Ignacego Krasickiego Maciej Parkitny s. 51-67
Chaos i ład : "Lament świętokrzyski" w świetle tradycji teologicznej Paweł Stępień s. 69-94
"Narodowej sprawy męczennicy" : o adresatach dedykacji "Dziadów" części III Zbigniew Sudolski s. 95-102
Przypowieść o Marszałkowiczu : literackie konteksty pierwszej wersji fragmentu księgi I "Pana Tadeusza" Mieczysław Inglot s. 103-115
Arcygrafoman kontra arcypoeta, czyli ks. Wincenty Kraiński wobec Adama Mickiewicza Bogdan Zakrzewski s. 117-130
"Literatura polskiego baroku : w kręgu idei [Referaty z konferencji zorganizowanej przez Katedrę Literatury Staropolskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Kazimierzu nad Wisłą 18-22 X 1993]", pod red. Aliny Nowickiej-Jeżowej, Mirosławy Hanusiewicz i Adama Karpińskiego, indeks nazwisk zestawił Dariusz Chemperek, Lublin 1995 : [recenzja] Beata Cieszyńska Dariusz Chemperek (aut. dzieła rec.) Mirosława Hanusiewicz (aut. dzieła rec.) Adam Karpiński (aut. dzieła rec.) Alina Nowicka-Jeżowa (aut. dzieła rec.) s. 131-138
"Rękopisy dworu szlacheckiego doby staropolskiej", Joanna Partyka, Warszawa 1995 : [recenzja] Stanisław Roszak Joanna Partyka (aut. dzieła rec.) s. 138-141
"Grecja romantyków : studia nad obrazem Grecji w literaturze romantycznej", Maria Kalinowska, Toruń 1994 : [recenzja] Maria Żmigrodzka Maria Kalinowska (aut. dzieła rec.) s. 141-144
"Dwaj wieszcze : Mickiewicz i Wernyhora", Bogdan Zakrzewski, Warszawa 1996 : [recenzja] Marian Ursel Bogdan Zakrzewski (aut. dzieła rec.) s. 144-153
"O wyobraźni lirycznej Adama Mickiewicza", Dariusz Seweryn, Warszawa 1996 : [recenzja] Ewa Szczeglackca Dariusz Seweryn (aut. dzieła rec.) s. 153-157
"Cudzoziemki : studia o polskiej prozie kobiecej", Grażyna Borkowska, Warszawa 1996 : [recenzja] Krystyna Kłosińska Grażyna Borkowska (aut. dzieła rec.) s. 157-168
"Dramat a teatr polski dwudziestolecia międzywojennego", Jacek Popiel, Kraków 1995 : [recenzja] Dobrochna Ratajczak Jacek Popiel (aut. dzieła rec.) s. 168-178
"Dom i poetycka bezdomność w liryce współczesnej", Anna Legeżyńska, Warszawa 1996 : [recenzja] Aneta Górnicka-Boratyńska Anna Legeżyńska (aut. dzieła rec.) s. 179-185
"Poetyka bez granic", pod red. Włodzimierza Boleckiego i Wojciecha Tomasika, indeks oprac. Romualda Truszkowska, Warszawa 1995 : [recenzja] Inga Iwasiów Włodzimierz Bolecki (aut. dzieła rec.) Wojciech Tomasik (aut. dzieła rec.) Romualda Truszkowska (aut. dzieła rec.) s. 185-190
"Rhetoric, Sophistry, Pragmatism" ed. Steven Mailloux, Cambridge 1995 : [recenzja] Dorota Heck Steven Mailloux (aut. dzieła rec.) s. 191-195
"Ces mots qui ne vont pas de soi : boucles réflexives et non-coïncidences du dire", t. 1-2, Jacqueline Authier-Revuz, Paris 1995 : [recenzja] Anna Dutka Jacqueline Authier-Revuz (aut. dzieła rec.) s. 196-201
Julian Platt (26 października 1923 - 14 marca 1997) Mieczysław Klimowicz s. 203-207