Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
2007, Tom 98, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polskie i afrykańskie historie przygodne : o początkach reportażu Ryszarda Kapuścińskiego Zygmunt Ziątek s. 5-20
Narracja w "Cesarzu" Ryszarda Kapuścińskiego Magdalena Horodecka s. 21-45
"Ree-shard Kah-poosh-chin-skee" : Kapuściński po angielsku Beata Nowacka s. 47-62
Łamanie tabu sekrecji : na przykładzie "Wspólnego pokoju" Zbigniewa Uniłowskiego Krystyna Wierzbicka-Trwoga s. 63-73
Niebezpieczne związki, czyli romans Tadeusza Konwickiego z Witoldem Gombrowiczem Marian Bielecki s. 75-92
Czy "pamflet na socrealizm"? : o antyzoilu Aleksandra Wata Piotr Pietrych s. 93-122
Stalin, panegiryści i prawo przechodzenia zmian ilościowych w jakościowe Krzysztof Obremski s. 123-136
Autonomia czy wspólnota? : dyskurs społeczny w prozie "roczników siedemdziesiątych" Wojciech Browarny s. 137-155
Tekst-partytura Michela Butora : "Dialogue avec 33 variations de Ludwig van Beethoven sur une Valse de Diabeli" Andrzej Hejmej s. 157-176
Archiwum Ostapa Ortwina we Lwowie Jadwiga Czachorowska s. 177-195
"Czerwony reporter i publicysta "wolnej" Polski : Julian Stryjkowski : epizod lwowsko-moskiewski i jego warszawskie reperkusje Ireneusz Piekarski s. 197-216
"Z Warszawy do Saragossy : Jan Potocki i jego dzieło", François Rosset, Dominique Triaire, przeł. Anna Wasilewska, Warszawa 2005 : [recenzja] Paweł Kuczyński François Rosset (aut. dzieła rec.) Dominique Triaire (aut. dzieła rec.) Anna Wasilewska (aut. dzieła rec.) s. 217-225
"Twórczość Leśmiana w kręgu filozoficznej myśli symbolizmu rosyjskiego", Anna Sobieska, Kraków 2005 : [recenzja] Anna Czabanowska-Wróbel Anna Sobieska (aut. dzieła rec.) s. 226-230
"Polskie awangardy a poezja europejska : studium wyobraźni poetyckiej", Maria Delaperrière, przel. Adam Dziadek, Katowice 2004 : [recenzja] Stanisław Jaworski Maria Delaperrière (aut. dzieła rec.) Adam Dziadek (aut. dzieła rec.) s. 231-234
"Spektakle pamięci : o polskiej prozie autobiograficznej pierwszej połowy XX wieku", Irena Furnal, Kielce 2005 : [recenzja] Anna Foltyniak Irena Furnal (aut. dzieła rec.) s. 234-236
"Czarny humor w twórczości Witkacego, Gombrowicza, Schulza : lata trzydzieste", Tomasz Bocheński, red. nauk. Włodzimierz Bolecki, Kraków 2005 : [recenzja] Kajetan Mojsak Tomasz Bocheński (aut. dzieła rec.) Włodzimierz Bolecki (aut. dzieła rec.) s. 236-241
"„Jak grecka tragedia” : pisarz polski w sytuacji wyboru (1944-1948)", Marian Stępień, Kraków 2005 : [recenzja] Dariusz Kulesza Marian Stepień (aut. dzieła rec.) s. 241-249
"Opowiadanie w perspektywie badań porównawczych", red. Zofia Mitosek, Kraków 2004 : [recenzja] Agata Sikora Zofia Mitosek (aut. dzieła rec.) s. 249-257