Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 60
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1925/26, Tom 22/23, Numer 1/4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zagadnienie oryginalności w twórczości literackiej Stefan Grabiński s. 1-7
Rola czasu w rodzajach literackich Juliusz Kleiner s. 8-15
Osnowa, wątek, motyw Zygmunt Łempicki s. 16-29
O dramat nowożytny i jego formę Zdzisław Żygulski s. 30-45
Podanie o Wandzie w świetle źródeł starożytnych Kazimierz Feliks Kumaniecki s. 46-55
Rozmowa człowieka ze śmiercią w literaturze średniowiecznej polskiej i czeskiej Stefan Vrtel-Wierczyński s. 56-103
Powieść o Marchołcie : (szkic z dziejów romansu staropolskiego) Julian Krzyżanowski s. 104-123
Manucjusze weneccy a Polska : (karta z dziejów humanizmu w Polsce) Stanisław Łempicki s. 124-188
Wojciecha Bogusławskiego "Spazmy modne" Eugeniusz Kucharski s. 189-201
Pierwsze dzieło Klementyny Tańskiej Ida Kotowa s. 202-220
Tacyt w twórczości trzech wieszczów Stanisław Pilch s. 221-240
J. Słowackiego "Godzina myśli" : (jej geneza i znaczenie w rozwoju twórczości) Henryk Życzyński s. 241-251
O filozofji i dzbanie Piasta Dantyszka Mieczysław Hartleb s. 252-271
Idea "Balladyny" Ignacy Chrzanowski s. 272-285
Mickiewicz jako historyk i krytyk czeskiej literatury Konrad Górski s. 286-316
Stanowisko Tyszyńskiego w dziejach krytyki literackiej w Polsce Tadeusz Grabowski s. 317-344
Polonolatina. IV-VI Ryszard Ganszyniec s. 345-369
Mit o Piramie i Tyzbie Franciszek Ilešić s. 369-370
Skarga a Chodkiewicze : przyczynek biograficzny Kazimierz Tyszkowski s. 370-373
Dzieje sentencyj Seneki w porenesansowej literaturze polskiej Tadeusz Eustachiewicz s. 373-391
Antoni Malczewski jako tłumacz Lessinga Józef Mayer s. 391-394
Z historji równouprawnienia żydów w powieści polskiej Wacław Borowy s. 394-403
Mickiewicz wobec ruchu literackiego w Rosji w okresie 1826-29 Rafał Blüth s. 403-417
Do genezy "Farysa" Jan Bronisław Richter s. 417-418
Na marginesie mickiewiczowskiej bibljografji : (A. Mickiewicz w prasie paryskiej przed r. 1831) Piotr Bańkowski s. 418-425
Notatki do "Pana Tadeusza" Stanisław Turowski s. 425-447
Dom młodości Słowackiego w Krzemieńcu Stanisław Witkowski s. 447-457
Polska Winkelriedem narodów : (na marginesie M. Kridla "Antagonizm wieszczów") Juliusz Kijas s. 457-460
Przyczynek do badań nad mistyką Słowackiego Stefania Skwarczyńska s. 460-467
Rominogrobis Wacław Borowy s. 467-469
Wpływy "Słowa o pułku Igora" w poezji polskiej : notatka tymczasowa Henryk Ułaszyn s. 469-472
Notatki o Trentowskim Roman Pollak s. 473-483
O genezie "Biblioteki Warszawskiej" i jej charakterze w latach 1841-1863 Stefan Mękarski s. 484-498
W sprawie genezy "Karpackich górali" Józefa Korzeniowskiego Wiktor Hahn s. 498-504
Na marginesie nieznanych utworów Adama Asnyka Anna Chorowiczowa s. 504-514
Ovidius albo przeciwko płomiennej miłości ksiąg dwoje przez Malchera Kurzelowczyka w polski język z łacińskiego przełożone Ryszard Skulski s. 515-523
Trzy biografje Ignacego Krasickiego Ludwik Bernacki s. 523-534
Nieznane listy Kazimierza Brodzińskiego do Stefana Witwickiego i Antoniego Goreckiego Aleksander Łucki s. 534-537
Nieznane listy Franciszka Morawskiego o Mickiewiczu Gabriel Korbut s. 537-543
Nieznane listy Stef. Witwickiego do Klementyny Grabowskiej Włodzimierz Francew s. 544-555
Nieznane wzmianki o A. Mickiewiczu w korespondencji Justa i Karoliny Olivierów Juste Olivier Karolina Olivier s. 555-567
Przyczynki do wydania i bibljografji pism S. Goszczyńskiego Stanisław Pigoń s. 568-585
Listy Norwida do Augusta Cieszkowskiego i Zygmunta Krasińskiego Józef Ujejski s. 585-625
Fragmenty nieznanych tragedyj M. Romanowskiego Bronisław Gubrynowicz s. 625-631
Nieznany wiersz Lenartowicza Zofia Ciechanowska s. 631-633
"Rękopis Bolesława Prusa o kompozycji" Feliks Araszkiewicz s. 633-646
Nieodszukane pierwodruki literatury mieszczańskiej w Polsce XVII w. Karol Badecki s. 647-682
"Sonet polski", wybór tekstów, wstępem i objaśnieniami zaopatrzył Władysław Folkierski, Kraków b. d. : [recenzja] Józef Birkenmajer Władysław Folkierski (aut. dzieła rec.) s. 683-686
Przegląd prac z zakresu historji piśmiennictwa reformacyjnego w Polsce za czas 1914-1925 Kazimierz Kolbuszewski s. 686-702
"Die Schulkomödien des Paters Franciszek Bohomolec S. J.", Adam Stender Petersen, Heidelberg 1923 : [recenzja] Juliusz Zaleski Adam Stender Petersen (aut. dzieła rec.) s. 702-707
"Teatr, dramat i muzyka za Stanisława Augusta", T. I-II, Ludwik Bernacki, Lwów 1925 : [recenzja] Mieczysław Rulikowski Ludwik Bernacki (aut. dzieła rec.) s. 707-739
"Pogląd na świat młodego Mickiewicza (1815-1823)", Konrad Górski, Warszawa 1925 : [recenzja] Paweł Rybicki Konrad Górski (aut. dzieła rec.) s. 739-743
"Dzieła wszystkie", T. I, III, IV, X, Juljusz Słowacki, pod red. Juljusza Kleinera, Lwów 1924-1925 : [recenzja] Manfred Kridl Juliusz Kleiner (aut. dzieła rec.) Juliusz Słowacki (aut. dzieła rec.) s. 743-760
"O cenę absolutu - rzecz o Hoene Wrońskim", Józef Ujejski, b. m. 1925 : [recenzja] Stanisław Turowski Józef Ujejski (aut. dzieła rec.) s. 760-766
"Pisma", [T. I-IV], Ignacy Matuszewski, [oprac.] Jan Muszkowski, Warszawa 1925 : [recenzja] Mieczysław Piszczkowski Ignacy Matuszewski (aut. dzieła rec.) Jan Muszkowski (aut. dzieła rec.) s. 766-769
Ś. p. Lucjusz Komarnicki Wacław Borowy s. 770-771
Ś. p. Władysław Mickiewicz Józef Ujejski s. 771-774
Ś. p. Jan Kasprowicz Władysław Kozicki s. 774-777
Ś. p. Józef Maurer Juliusz Zaleski s. 777
Od redakcji. s. 778
    Zacytuj
  • Udostępnij