Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 45
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1947, Tom 37

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Twórca i dzieło w poezji Zygmunt Łempicki s. 9-25
"Odprawa posłów greckich" : studium morfologiczne Zofia Szmydtowa s. 26-47
Interpretacja "Zjawienia Emilki" a mesjanizm Woronicza Aureli Drogoszewski s. 48-65
Mickiewicz - Człowiek : studium fenograficzne Stefan Kawyn s. 66-101
"Anhelli" po czesku na tle rozwoju czeskiego kultu Słowackiego Marian Szyjkowski s. 102-113
Krasiński a Hebbel : szkic porównawczy Zdzisław Żygulski s. 114-149
Kompozcja "Nocy i dni" Marii Dąbrowskiej Tadeusz Czapczyński s. 150-165
Neolatina : przyczynek do studiów nad polskimi poetami nowołacińskimi Stanisław Skimina s. 166-180
K. Kobylińskiego epyllion o "Rybce" Julian Krzyżanowski s. 181-192
Mikołaja Daukszy "Przedmowa do Czytelnika łaskawego" Stanisław Kolbuszewski s. 193-196
Pioruny Słowackiego Józef Birkenmajer s. 197-201
"Szalona" Józefa Ignacego Kraszewskiego Wiktor Hahn s. 202-208
Cytat literacki w "Trylogii" Henryka Sienkiewicza Jerzy Ziomek s. 209-217
Zawistowska a ówczesna moda literacka Krystyna Niklewiczówna s. 218-226
Ze studiów nad literaturą polską w Jugosławii Franciszek Ileszić Marian Jakóbiec s. 227-233
Epopea pro Saturnalibus : Andromeda Królewna murzyńska Julian Lewański s. 234-258
Kniaźniniana Wacław Borowy s. 259-272
Z korespondencji Stefana Żeromskiego Stanisław Kasztelowicz s. 273-280
Pokłosie rocznicy Asnykowskiej Antoni J. Mikulski s. 281-292
Bibliografia rocznicy Sienkiewiczowskiej Jerzy Ziomek s. 293-300
"Poezja jako wyraz. Próba teorii poezji", Konrad Górski, Toruń 1946, Księgarnia naukowa T. Szczęsny i Ska, s. 174 : [recenzja] Tadeusz Borowski Konrad Górski (aut. dzieła rec.) s. 301-305
"Stylistyka teoretyczna w Polsce", pod redakcją Kazimierza Budzyka, 1946, Z zagadnień poetyki, s. 406, 2 nlb. : [recenzja] Zdzisław Libera Kazimierz Budzyk (aut. dzieła rec.) s. 305-313
"Polska bajka ludowa w układzie systematycznym", Julian Krzyżanowski, „I. Bajka zwierzęca”, s. 90, „II. Baśń magiczna”, s. 218, Warszawa 1947, Towarzystwo Naukowe Warszawskie, Instytut literatury ludowej, 1, 2 : [recenzja] Julian Lewański Julian Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) s. 313-316
"Zarys nowszej literatury ludowej", Stanisław Pigoń, Kraków 1946, Wyd. Zakł. Nar. im. Ossolińskich, s. 238 : [recenzja] Zdzisław Skwarczyński Stanisław Pigoń (aut. dzieła rec.) s. 316-321
"Dzieje piśmiennictwa śląskiego", tom I, Wincenty Ogrodziński, Katowice-Wrocław 1946, Pamiętnik Instytutu Śląskiego, seria II, nr 4, s. 214 : [recenzja] Julian Lewański Wincenty Ogrodziński (aut. dzieła rec.) s. 321-323
"Bibliografia śląska. Jej stan obecny i zadania na przyszłość", Michał Ambros, Katowice 1946, Bibioteka Zarania Śląskiego, nr 3, s. 30 : [recenzja] Julian Lewański Michał Ambros (aut. dzieła rec.) s. 323
"25 lat literatury na Śląsku. 1920-1945", Zdzisław Hierowski, Katowice-Wrocław 1947, Pamiętnik Instytutu Śląskiego, seria II, nr 8, s. 203 : [recenzja] Julian Lewański Zdzisław Hierowski (aut. dzieła rec.) s. 324-325
"Język i piśmiennictwo na Śląsku", Zdzisław Hierowski, Stanisław Rospond, Katowice-Wrocław 1948, Wydanictwo Instytutu Śląskiego: «Polski Śląsk», seria II, nr 7, s. 43 : [recenzja] Julian Lewański Zdzisław Hierowski (aut. dzieła rec.) Stanisław Rospond (aut. dzieła rec.) s. 324
"Śląsk walczący. Poezja i pieśń", Zdzisław Hierowski, Katowice-Wrocław 1946, Wydawnictwa Instytutu Śląskiego, Biblioteka Pisarzy Śląskich, seria II, nr 1, s. 119 : [recenzja] Julian Lewański Zdzisław Hierowski (aut. dzieła rec.) s. 324
[W książce "Stan i potrzeby..."] Julian Lewański Tadeusz Mikulski (aut. dzieła rec.) s. 325-326
"Bibliografia zawartości czasopism", t. 1, lipiec 1947 roku, Warszawa 1948, Biblioteka Narodowa, s. 288, 12 nlb : [recenzja] Jerzy Ziomek s. 326-330
"Śląski trud literacki. Pisarze śląscy XIX i XX wieku", Wilhelm Szewczyk, Wrocław-Warszawa 1946, Książnica-Atlas, s. 67 : [recenzja] Julian Lewański Wilhelm Szewczyk (aut. dzieła rec.) s. 326
Dwaj poeci emigranci w. XVI Julian Krzyżanowski Karel Krejčí (aut. dzieła rec.) Tadeusz Mikulski (aut. dzieła rec.) s. 330-335
"Le Prince-Évêque de Varmie, Ignace Krasicki, 1735-1801", Paul Cazin, Paris 1940, Bibliothèque Polonaise, Centre d'Etudes Polonaises de Paris, s. 316, 4 nlb : [recenzja] Tadeusz Mikulski Paul Cazin (aut. dzieła rec.) s. 336-339
"Izbrannoje - Lirika - Bałłady - Poemy", Adam Mickiewicz, pierewod s polskogo pod redakcijej M. F. Rylskogo i B. A. Turganowa, Moskwa, Ogiz 1946, s. 602, ilustracje : [recenzja] J. K. Dębowski Adam Mickiewicz (aut. dzieła rec.) M. F. Rylski (aut. dzieła rec.) B. A. Turganow (aut. dzieła rec.) s. 339-341
"Adam Mickiewicz. Poeta i człowiek czynu. Zarys popularny", Henryk Szyper, Warszawa 1947, „Czytelnik”, s. 244, 4 nlb., ryc. : [recenzja] Jan Gawałkiewicz Henryk Szyper (aut. dzieła rec.) s. 342-343
"Zygmunt", powieść biograficzna o Zygmuncie Krasińskim, Alina Świderska, Warszawa 1939, Wydawnictwo Arcta, s. 585 : [recenzja] Juliusz Kleiner Alina Świderska (aut. dzieła rec.) s. 344-351
"Joachim Lelewel", Ignacy Chrzanowski, 1946, Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”, s. 197, 3 nlb : [recenzja] Jan Pierzchała Ignacy Chrzanowski (aut. dzieła rec.) s. 351-353
"Sienkiewicz. Wielki czy mały?", Stefan Papée, Kraków 1948, Wydawnictwo M. Kot, s. 111, 1 nlb : [recenzja] Tadeusz Mikulski Stefan Papée (aut. dzieła rec.) s. 353-354
"Awans społeczny i artystyczny Jana Kasprowicza i Władysława Orkana", Czesław Latawiec, Poznań 1947, Narodowy Instytut Postępu : [recenzja] Eugeniusz Sawrymowicz Czesław Latawiec (aut. dzieła rec.) s. 354-357
"Ignacy Chrzanowski na studiach we Wrocławiu", Władysław Czapliński, Wrocław 1946, s. 26; "Władysław Nehring w ostatnich latach życia", Wiktor Hahn, Wrocław 1947, Archiwum Przeszłości Instytutu Historii Literatury Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, 1, 2, s. 23 : [recenzja] Bogdan Zakrzewski Władysław Czapliński (aut. dzieła rec.) Wiktor Hahn (aut. dzieła rec.) s. 357-358
"Wśród twórców. Studia i szkice z dziejów literatury i oświaty", Stanisław Pigoń, Kraków 1947, Wydawnictwo M. Kot, s. 380, 4 nlb : [recenzja] Marian Smereka Stanisław Pigoń (aut. dzieła rec.) s. 359-362
"Srbi i poljska knjiżevnost (1800-1871)", Djordje Żivanović, Beograd 1941, Sztampa „Mlada Srbija”, s. VI, 2 nlb i 276 : [recenzja] Marian Jakóbiec Djordje Żivanović (aut. dzieła rec.) s. 362-366
Wspomnienie o Stanisławie Łempickim : (przemówienie na posiedzeniu Towarzystwa Literackiego im. Mickiewicza w Krakowie, w dniu 31.I.1948) Łukasz Kurdybacha s. 367-376
Ś. p. Mieczysław Rybarski [nekrolog] Jerzy Pelc s. 376-379