Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1955, Tom 46, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O uniwersytecki podręcznik historii literatury polskiej Kazimierz Wyka s. 1-53
O "Listach z podróży" do Ameryki Henryka Sienkiewicza Zdzisław Najder s. 54-122
Co to jest polski sylabotonizm? Kazimierz Budzyk s. 123-152
Staropolszczyzna w języku Adama Mickiewicza Konrad Górski s. 153-210
Z genealogii "Monitora" z roku 1763 Jadwiga Rudnicka s. 211-221
Nieznany tłumacz dwu powieści francuskich : Maurycy Franciszek Karp (1749-1817) Maria Strzałkowa s. 222-237
Prawdziwa historia "Jana z Tęczyna" Jan Dihm s. 238-260
"Fuga salutem petere..." : próba właściwej interpretacji dwóch listów Adama Mickiewicza Leonard Podhorski-Okołów s. 261-273
O właściwy tekst wiersza Słowackiego "Do Zygmunta" Wiktor Hahn s. 274-275
Niedrukowane wiersze Apolla Korzeniowskiego o buncie chłopskim na Ukrainie Roman Taborski s. 276-290
"Dzieła polskie", Jan Kochanowski, wstępem i przypisami opatrzył Julian Krzyżanowski, Warszawa 1953, wydanie drugie, zupełne, Państwowy Instytut Wydawniczy, t. 1, s. 426, 2 nlb.; t. 2, s. 370, 2 nlb.; t. 3, s. 406, 2 nlb. : [recenzja] Janusz Pelc Jan Kochanowski (aut. dzieła rec.) Julian Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) s. 291-303
"Dzieła wszystkie", Juliusz Słowacki, pod redakcją Juliusza Kleinera, t. 1-5, dział pierwszy: utwory wydane za życia poety, 14, dział drugi: utworu wydane z puścizy rękopiśmiennej : [recenzja] Kazimierz Krobicki Juliusz Kleiner (aut. dzieła rec.) Juliusz Słowacki (aut. dzieła rec.) s. 303-329
"Julian Maciej Goslar. Zarys życia i materiały biograficzne", Marian Tyrowicz, Warszawa 1953, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, s. 202, 2 nlb. (na s. 121-169: Z poezji i pism Goslara) : [recenzja] Juliusz Kleiner Marian Tyrowicz (aut. dzieła rec.) s. 329-330
"Poglądy pedagogiczne Adolfa Dygasińskiego", t. 1, Wincenty Danek, Wrocław 1954, Zakład im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Polska Akademia Nauk - Komitet Nauk Pedagogicznych, Monografie Pedagogiczne, pod redakcją Bogdana Suchodolskiego, s. 119, 1 nlb. : [recenzja] Jan Nowakowski Wincenty Danek (aut. dzieła rec.) s. 331-342
"Władysław Reymont. Zarys monograficzny", Lech Burdecki, Warszawa 1953, Spółdzielnia Wydawnicza «Czytelnik», s. 197, 3 nlb. : [recenzja] Zofia Szczygielska Lech Burdecki (aut. dzieła rec.) s. 342-347
Posiedzenie Rady Naukowej IBL Irena Kucharska s. 348-354
"Reakcja mesjanistyczna i katolicka w Polsce poł. XIX w." : dyskusja na temat artykułu prof. Tadeusza Krońskiego Jadwiga Rużyło-Pawłowska s. 354-360