Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1980, Tom 71, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sztuka przekładu jako przedmiot badań literackich Edward Balcerzan s. 3-7
Rozważania nad sytuacją przekładu artystycznego w pierwszej fazie rey druku : na materiale XVI-wiecznego romansu polskiego Zofia Podhajecka s. 9-28
Stanisława Herakliusza Lubomirskiego poetycka parafraza księgi "Ecclesiastes" Maria Adamczyk s. 29-47
Tłumaczenia z literatur obcych w recenzjach prasowych początków XIX wieku : na przykładzie "Nowego Pamiętnika Warszawskiego" i "Pamiętnika Warszawskiego" Józef Tomasz Pokrzywniak s. 49-80
Polskie "Szkoły żon" Dobrochna Ratajczak s. 81-122
Kryłow po polsku : teoretyczne problemy tłumaczenia bajki Anna Legeżyńska s. 123-151
Polskie przekłady powieści poetyckich Byrona w okresie romantyzmu Wanda Krajewska s. 153-174
O gramatyce grzeczności Romuald Huszcza s. 175-186
Nazwy z Pomorza w utworach Stefana Żeromskiego Jerzy Treder s. 187-208
Hipolit Błotnicki o Adamie Mickiewiczu (w "Dzienniku" z lat 1832-1855) Zofia Wójcicka s. 209-236
Zapożyczenia Juliana Tuwima z Ambrose'a Bierce'a Bohdan Strumiński s. 237-243
Problemy historii oddziaływania Karl Robert Mandelkow Małgorzata Łukasiewicz (tłum.) s. 245-258
Apelatywna struktura tekstów : nieokreśloność jako warunek oddziaływania prozy literackiej Wolfgang Iser Małgorzata Łukasiewicz (tłum.) s. 259-280
Literatura i problemy jej recepcji Manfred Naumann Krystyna Krzemieniowa (tłum.) s. 281-300
W sprawie programu estetyki recepcji Hansa Roberta Jaussa Bernd Jürgen Warneken Krystyna Krzemieniowa (tłum.) s. 301-308
Tezy o pisaniu historii recepcji Otfried Ehrismann Krystyna Krzemieniowa (tłum.) s. 309-318
Czytelnik jako instancja nowej historii literatury Hans Robert Jauss Krystyna Krzemieniowa (tłum.) s. 319-339
"Polska w twórczości i działalności Wiktora Hugo", Jerzy Parvi, Warszawa 1977 : [recenzja] Anna Braciszewska Jerzy Parvi (aut. dzieła rec.) s. 341-346
"Przełom scjentystyczny w publicystyce warszawskiego «obozu młodych» : (lata 1866-1876)", Ewa Warzenica-Zalewska, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1978 : [recenzja] Zbigniew Przybyła Ewa Warzenica-Zalewska (aut. dzieła rec.) s. 346-355
Karel Krejčí (29 sierpnia 1904 - 26 czerwca 1979) Józef Magnuszewski s. 357-366