Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1970, Tom 61, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polityk a twórca : (w 100 rocznicę urodzin W. I. Lenina) Sław Krzemień-Ojak s. 3-15
Ignacy Krasicki a myśl oświecenia Roman Wołoszyński s. 17-42
Ignacy Krasicki tłumaczem Osjana Zofia Sinko s. 43-100
Wizja artystyczna świata w twórczości Stanisława Trembeckiego Mieczysław Piszczkowski s. 101-118
List poetycki w świadomości literackiej polskiego oświecenia Przemysława Matuszewska s. 119-147
Rondo alla polacca : operowa działalność Wojciecha Bogusławskiego w latach 1779-1783 Zbigniew Raszewski s. 149-191
Zagadnienie stylu w literaturze polskiego oświecenia Zdzisław Libera s. 193-206
Poematy Kniaźnina wobec tradycji gatunkowej Teresa Kostkiewiczowa s. 207-229
Kopczyński o metaforze Zofia Florczak s. 231-239
Inspiracje literackie Naruszewicza i innych poetów "Zabaw Przyjemnych i Pożytecznych" Julian Platt s. 241-280
Sprawa Jeana Baptiste Dubois : epizod z dziejów polskiej myśli oświeceniowej Barbara Kryda s. 281-307
Zabłocki czy Bogusławski? Zbigniew Raszewski s. 309-317
Polskie przygody "Szczęśliwej familii" : Marmontel - Rousseau - Marnezia Ewa Rzadkowska s. 319-334
Oświecenie a romantyzm : wstęp Jean Fabre Ewa Rzadkowska (tłum.) s. 335-344
Problemy badawcze klasycyzmu rosyjskiego Pawieł Bierkow Ludmiła Nodzyńska (tłum.) s. 345-370
Ład Michel Foucault Ewa Rzadkowska (tłum.) s. 371-380
[Zachwianie ładu klasycznego] Michel Foucault Ewa Rzadkowska (tłum.) s. 381-389
Estetyka rokoka Philippe Minguet Janusz Barczyński (tłum.) s. 391-414
Powieść i miłość - "Pamela" Ian Watt Zdzisław Łapiński (tłum.) s. 415-453
"Ze studiów nad Karpińskim. I", Roman Sobol, Wrocław-Warszawa-Kraków 1967, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Studia z Okresu Oświecenia, tom VII, komitet redakcyjny: Elżbieta Aleksandrowska, Jan Kott, Zdzisław Libera, ss. 428 + 6 wklejek ilustr. : [recenzja] Mieczysław Klimowicz Roman Sobol (aut. dzieła rec.) s. 455-459
"Powieść zachodnioeuropejska w kulturze literackiej polskiego Oświecenia", Zofia Sinko, Wrocław-Warszawa-Kraków 1968, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Studia z Okresu Oświecenia, tom VIII, komitet redakcyjny: Elżbieta Aleksandrowska, Jan Kott, Zdzisław Libera, ss. 394, 2 nlb. + 7 wklejek ilustr. : [recenzja] Andrzej Cieński Zofia Sinko (aut. dzieła rec.) s. 460-466
"Sztuka przekładu w poglądach literackich polskiego Oświecenia", Jadwiga Ziętarska, Wrocław-Warszawa-Kraków 1969, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Studia z Okresu Oświecenia, tom X, komitet redakcyjny: Elżbieta Aleksandrowska, Teresa Kostkiewiczowa, Zdzisław Libera, ss. 326, 2 nlb. + 7 wklejek ilustr. oraz errata na wklejce : [recenzja] Zofia Sinko Jadwiga Ziętarska (aut. dzieła rec.) s. 467-473
"Louis-Claude de Saint-Martin le Philosophie Inconnu. L'homme et l'oeuvre", Mieczysława Sekrecka, Wrocław 1968, Państwowe Wydawnictwo Naukowe - Oddział Wrocław, Acta Universitatis Wratislaviensis, Nr 65, komitet redakcyjny uczelni: Alfred Jahn - redaktor naczelny, Jan Trzynadlowski - sekretarz redakcji, Romanica Wratislaviensia, II, redakcja serii i redaktor tomu: Leon Zawadowski, ss. 224 : [recenzja] Alina Kowalczykowa Mieczysława Sekrecka (aut. dzieła rec.) s. 474-478