Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1957, Tom 48, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Juliusz Kleiner Kazimierz Wyka s. 259-278
Śpiewak wielkości narodu : w pięćdziesiąta rocznicę śmierci Stanisława Wyspiańskiego Stanisław Pigoń s. 279-297
Kilka uwag o "Krzyżakach" Sienkiewicza Zygmunt Szweykowski s. 299-314
Lipski "Hermes" - lektura filomacka Stefania Skwarczyńska s. 315-351
"Pieszy robotnik" : (filologiczny spór "w ostatniej intencji") Wacław Kubacki s. 353-391
O tak zwanym autoryzowanym odpisie "Rozmowy z matką Makryną Mieczysławską" Juliusza Słowackiego Władysław Floryan s. 393-407
Nad autografem "Poety i natchnienia" Juliusza Słoowackiego Władysław Floryan s. 409-422
Z problematyki "Tygodnika Literackiego" Bogdan Zakrzewski s. 423-466
"Osiełkowi żłoby dano" : (z "Okruchów przysłowioznawczych") Julian Krzyżanowski s. 467-495
Paralelizmy głoskowe w powieściach Berenta Marian Des Loges s. 497-526
W poszukiwaniu pierwszej edycji "Historyi o Barnabaszu" Julian Lewański s. 527-530
Suum cuique : sprawa autorstwa "Pokuty w kwartanie" Roman Pollak s. 531-540
"Sen Patrixa" w poezji polskiego Oświecenia Mieczysław Klimowicz s. 541-551
Ze studiów nad tekstami Brodzińskiego Czesław Zgorzelski s. 553-591
Część pozgonna dla Mickiewicza wśród poetów lwowskich (1855-1856) Stefan Kawyn s. 593-608
"Fraszki", Jan Kochanowski, do druku przysposobił i posłowiem opatrzył Władysław Floryan, Wrocław 1953, Wyd. 1, Zakład imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, s. 134, 2 nlb., VI, 2 nlb.; "Pieśni", Jan Kochanowski, do druku przysposobił i posłowiem opatrzył Władysław Floryan, Wrocław 1953, Wyd. 1, Zakład imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, s. 2 nlb., 88, 2 nlb., VII, 1 nlb. : [recenzja] Tadeusz Ulewicz Władysław Floryan (aut. dzieła rec.) Jan Kochanowski (aut. dzieła rec.) s. 609-616
"Słownictwo Juliusza Słowackiego (1825-1849)", Andrzej Boleski, Łódź 1956, Zakład im. Ossolińskich we Wrocławiu, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Wydział I, nr 23, s. 246, 2 nlb. + 1 k. erraty : [recenzja] Zenon Klemensiewicz Andrzej Boleski (aut. dzieła rec.) s. 616-623
"Dzieła wszystkie", Juliusz Słowacki, pod redakcją Juliusza Kleinera, t. 6-7, Wrocław 1955-1956, Dział pierwszy: Utwory wydane za życia poety; t. 9-10, Wrocław 1956-1957; t. 15, Wrocław 1955, Dział drugi: Utwory wydane z puścizny rękopiśmiennej : [recenzja] Kazimierz Krobicki Juliusz Kleiner (aut. dzieła rec.) Juliusz Słowacki (aut. dzieła rec.) s. 623-659