Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1989, Tom 80, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Między "zamkiem duszy" a "domkiem mego ciała" : doświadczenie ciała i cielesności jako problem i temat poezji młodopolskiej Marian Stala s. 3-36
Miłość śmierci i energia rozkładu : o młodopolskiej wyobraźni nekrofilskiej Wojciech Gutowski s. 37-71
Od potworów do znaków pustych : z dziejów groteski : Młoda Polska i dwudziesolecie międzywojenne Włodzimierz Bolecki s. 73-121
O metaforze teatralnej : w "Termopilach polskich" Tadeusza Micińskiego Agnieszka Ziołowicz s. 123-138
W orszaku Dionizosa : mit dionizyjski Szymanowskiego i Iwaszkiewicza Edward Boniecki s. 139-159
Sprawa Irzykowskiego : przegląd i polemika Stanisław Dąbrowski s. 161-182
Kazimierz Brodziński o samogłoskach i kobietach Zbigniew Kloch s. 183-204
Język modernizmu : doświadczenie wyobcowania Ryszard Nycz s. 205-220
O księdzu z "Wesela" Marian Kwaśny s. 221-247
Jeszcze o "Rocie" i jej recepcji Andrzej Romanowski s. 249-255
Historia literatury jako historia funkcji literatury : (na przykładzie nowożytnej utopii) Wilhelm Vosskamp Małgorzata Łukasiewicz (tłum.) s. 257-275
Zagadnienie przemiany w historii literatury Hayden White Maria Bożenna Fedewicz (tłum.) s. 277-293
O przedmiocie przemiany literackiej Claudio Guillén Maria Bożenna Fedewicz (tłum.) s. 295-324
"Historia mego wieku i ludzi, z którymi żyłem", Franciszek Karpiński, oprac. Roman Sobol, wydanie przygotowali Elżbieta Aleksandrowska i Zbigniew Goliński, Warszawa 1987 : [recenzja] Tomasz Chachulski Elżbieta Aleksandrowska (aut. dzieła rec.) Zbigniew Goliński (aut. dzieła rec.) Franciszek Karpiński (aut. dzieła rec.) Roman Sobol (aut. dzieła rec.) s. 325-334
"Narcyz : rzecz o Zegadłowiczu-powieściopisarzu", Kornel Szymanowski, Kraków-Wrocław 1986 : [recenzja] Krystyna Kralkowska-Gątkowska Kornel Szymanowski (aut. dzieła rec.) s. 334-348
"Moment wieczny : poezja Czesława Miłosza", Aleksander Fiut, Paris 1987 : [recenzja] Edward Balcerzan Aleksander Fiut (aut. dzieła rec.) s. 348-355
"Przeciw (w) literzaturze : esej o „Poezji czynnej” Mirona Białoszewskiego i Edwarda Stachury", Krzysztof Rutkowski, Bydgoszcz 1987 : [recenzja] Wojciech Wyskiel Krzysztof Rutkowski (aut. dzieła rec.) s. 355-362
"Autobiografia i powieść, czyli pisarz i jego postacie", Małgorzata Czermińska, Gdańsk 1987 : [recenzja] Anna Sobolewska Małgorzata Czermińska (aut. dzieła rec.) s. 362-366
"Tłumacz i jego kompetencje autorskie : na materiale powojennym tłumaczeń poezji A. Puszkina, A. Majakowskiego, I. Kryłowa i A. Błoka", Anna Legeżyńska, Warszawa 1986 : [recenzja] Ewa Kraskowska Anna Legeżyńska (aut. dzieła rec.) s. 366-373
"Biedermeierzeit : deutsche Literatur im Spannungsfeld zwischen Restauration und Revolution 1815-1848", Band 1-3, Friedrich Sengle, Stuttgart 1971-1972, 1980 : [recenzja] Jacek Kubiak Friedrich Sengle (aut. dzieła rec.) s. 373-380