Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
2000, Tom 91, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Epigramy Macieja Kazimierza Sarbiewskiego w switel jego teorii poetyckiej Maria Łukaszewicz-Chantry s. 7-14
Drogi i manowce komentarza literackiego Henryk Markiewicz s. 15-37
Gatunki nowoczesnego pisarstwa filozoficznego : dialog i portret Andrzej Zawadzki s. 39-62
Gombrowiczowska diatryba Michał Głowiński s. 63-81
Mitologizacje : o związkach intertekstualnych z mitologią w powieści polskiej po 1956 roku Tomasz Mizerkiewicz s. 83-104
Rozstanie z formą : o "Fragmentach z notatnika" i "Fragmentach wspomnień" Andrzeja Bobkowskiego Krzysztof Ćwikliński s. 105-124
Metateatralne gry w dramacie współczesnym na przykładzie twórczości Mariana Pankowskiego Krystyna Ruta-Rutkowska s. 125-153
Przekład w toku : wokół ostatniej stronicy "Finnepans Wake" Grzegorz Grochowski s. 155-180
"Trylogia" w oczach krytyki hebrajskiej Ryszard Löw s. 181-186
"Berlin-Kraków, dzień jazdy" : zapomniany list Adolfa Nowaczyńskiego do Stanisława Przybyszewskiego Jakub A. Malik s. 187-196
"Gest, symbol i rytuały polskiego teatru romantycznego", Michał Masłowski, Warszawa 1998 : [recenzja] Marek Regulski Michał Masłowski (aut. dzieła rec.) s. 197-203
"Sztanioł : powikłane życie Juliusza Słowackiego", Jan Zieliński, Warszawa 2000 : [recenzja] Ewa Nawrocka Jan Zieliński (aut. dzieła rec.) s. 203-210
"Świat historii Stanisława Wyspiańskiego", Stefan Wrzosek, Warszawa 1999 : [recenzja] Rafał Węgrzyniak Stefan Wrzosek (aut. dzieła rec.) s. 211-215
"Z gatunkiem czy bez... : o twórczości Mirona Białoszewskiego", Anna Świrek, Zielona Góra 1997; "„Nibyja” : o poezji Białoszewskiego", Małgorzata Łukaszuk-Piekara, Lublin 1997; "Ale ja nie Bóg : kontemplacja i teatr w dziele Mirona Białoszewskiego", Jarosław Fazan, Kraków 1998; "Gramatyka i mistyka : wprowadzenie w teatralną osobowość Mirona Białoszewskiego", Jacek Kopciński, Warszawa 1997; "Teatr graficzny Białoszewskiego", Witold Sadowski, pod red. Eugeniusza Czaplejewicza, Warszawa 1999 : [recenzja] Piotr Michałowski Eugeniusz Czaplejewicz (aut. dzieła rec.) Jarosław Fazan (aut. dzieła rec.) Jacek Kopciński (aut. dzieła rec.) Witold Sadowski (aut. dzieła rec.) Małgorzata Łukaszuk-Piekara (aut. dzieła rec.) Anna Świrek (aut. dzieła rec.) s. 215-229
"Studia o Herlingu-Grudzińskim : twórczość, recepcja, biografia", Zdzisław Kudelski, Lublin 1998 : [recenzja] Sławomir Buryła Zdzisław Kudelski (aut. dzieła rec.) s. 229-235
"Granice literatury i pogranicza literaturoznawstwa : fenomenologia Romana Ingardena w świetle filozofii lingwistycznej", Danuta Ulicka, Warszawa 1999 : [recenzja] Kazimierz Bartoszyński Danuta Ulicka (aut. dzieła rec.) s. 235-241
"Le Discours rapporté : histoire, théories, pratiques", Laurence Rosier, Paris-Bruxelles 1999 : [recenzja] Anna Dutka-Mańkowska Laurence Rosier (aut. dzieła rec.) s. 241-246
"Trudy po znakowym sistiemam : [t.] 27 = Töid märgisüsteemide alalat : [t.] 27 = Sign Systems Studies : Volume 27", editors: Peeter Torop, Michail Lotman, Kalevi Kull, Ülle Pärli, Tartu 1999 : [recenzja] Jerzy Faryno Kalevi Kull (aut. dzieła rec.) Michail Lotman (aut. dzieła rec.) Ülle Pärli (aut. dzieła rec.) Peeter Torop (aut. dzieła rec.) s. 247-256
Adam Makowski (12 grudnia 1967 - 31 grudnia 1999) Jacek Kopciński s. 257-260
Zbigniew Jarosiński (21 marca 1946 - 13 stycznia 2000) Zygmunt Ziątek s. 261-264