Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1996, Tom 87, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Badania prądów literackich i form gatunkowych Jan Józef Lipski s. 3-14
O Sienkiewiczu : mowy, kazania, wiersze Krzysztof Stępnik s. 15-48
O przedstawieniu ciąży i macierzyństwa w "Trylogii" Henryka Sienkiewicza : próba lektury feministycznej Ryszard Koziołek s. 49-63
Sienkiewicz w Wyoming, czyli "Trick or Trip"? Jerzy P. Krzyżanowski s. 65-75
Zakopiańskie fascynacje Henryka Sienkiewicza Teresa Stala s. 77-89
Artur Sandauer - "adwokat szatana" w czasach socrealizmu Grzegorz Wołowiec s. 91-126
Tekst i kontemplacja : rekonstrukcja poezji po katastrofie Jarosław Fazan s. 127-142
Językowy obraz świata - konwencja i kreacja Anna Pajdzińska Ryszard Tokarski s. 143-158
Archaizmy w refleksji leksykalno-stylistycznej polskiego Oświecenia Krzysztof Maćkowiak s. 159-169
O "sławnym poecie" Melchiorze Starzeńskim i nieznanej jego twórczości : z warsztatu bibliografa "Monitora" (10) Elżbieta Aleksandrowska s. 171-194
Kilka przyczynków do "romansu" Adama Mickiewicza z Awdotią Bakuninówną Antoni A. Kamiński s. 195-198
"Jan Kochanowski jako poeta egzystencji : prolegomena do interpretacji „Trenów”", Kwiryna Ziemba, Warszawa 1994 : [recenzja] Antoni Czyż Kwiryna Ziemba (aut. dzieła rec.) s. 199-207
"Laments", Jan Kochanowski, translated by Seamus Heaney and Stanisław Barańczak, London-Boston 1995 : [recenzja] Piotr Urbański Stanisław Barańczak (aut. dzieła rec.) Seamus Heaney (aut. dzieła rec.) Jan Kochanowski (aut. dzieła rec.) s. 207-213
"Oświecenie : próg naszej współczesności", Teresa Kostkiewiczowa, Warszawa 1994 : [recenzja] Aleksandra Norkowska Teresa Kostkiewiczowa (aut. dzieła rec.) s. 213-218
"Oświeceni o literaturze : wypowiedzi pisarzy polskich", t. 1-2, oprac. Teresa Kostkiewiczowa i Zbigniew Goliński, Warszawa 1993-1995 : [recenzja] Przemysława Matuszewska Zbigniew Goliński (aut. dzieła rec.) Teresa Kostkiewiczowa (aut. dzieła rec.) s. 218-226
"Lalka", t. 1-2, Bolesław Prus, oprac. Józef Bachórz, Wrocław-Warszawa-Kraków 1991 : [recenzja] Stanisław Fita Józef Bachórz (aut. dzieła rec.) Bolesław Prus (aut. dzieła rec.) s. 226-232
"Europejskie korzenie poezji Czesława Miłosza", Jolanta Dudek, Kraków 1995 : [recenzja] Beata Tarnowska Jolanta Dudek (aut. dzieła rec.) s. 232-235