Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 59
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1931, Tom 28, Numer 1/4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O pojęcie literatury stosowanej Stefania Skwarczyńska s. 1-24
Legenda Łysogórska o Bolesławie Chrobrym Józef Birkenmajer s. 25-39
"Powieści kozackie" i "Ukrainki" Michała Czajkowskiego Jadwiga Wokulska-Piotrowiczowa s. 40-71
Podręcznik epistolograficzny Łukasza z Nowego Miasta Bronisław Nadolski s. 72-77
Autorstwo "Historji prawdziwej o przygodzie żałosnej książęcia finlandzkiego Jana i królewny Katarzyny" Stanisław Bodniak s. 77-87
Tasso Polski Aleksander Brückner s. 87-95
Geneza i tło historyczne "Dziewczęcia z Sącza" Henryk Barycz s. 96-108
Karol Estreicher jako tłumacz utworów dramatycznych Wiktor Hahn s. 108-116
Materjały do życiorysu i twórczości Ignacego Krasickiego : (ciąg dalszy) : część pierwsza Ludwik Bernacki s. 117-136
Po powrocie z wygnania : (z nieznanej puścizny po Tomaszu Zanie) Adam Czartkowski s. 137-145
Z estetyki francuskiej ostatniego dziesięciolecia Mieczysław Giergielewicz s. 146-168
"Wybór tekstów staropolskich. Czasy najdawniejsze do r. 1543", Stefan Vrtel-Wierczyński, Lwów 1930 : [recenzja] Witold Taszycki Stefan Vrtel-Wierczyński (aut. dzieła rec.) s. 168-174
"Janicii Clementis Poetae Laureati Carmina", ed., praef. instruxit, annotationibus illustravit Ludovicus Ćwikliński, Cracoviae 1930 : [recenzja] Wiktor Hahn Klemens Janicki (aut. dzieła rec.) Ludwik Ćwikliński (aut. dzieła rec.) s. 174-177
"Liryka powstania listopadowego", J. Znamirowska, Warszawa 1930 : [recenzja] Józef Korpała Janina Znamirowska (aut. dzieła rec.) s. 177-181
Do P. T. Członków Towarzystwa literackiego im. A. Mickiewicza Henryk Kopia s. 183-184
Istota improwizacji i jej stanowisko w literaturze Stefania Skwarczyńska s. 185-212
Pseudo-Mickiewiczowy dramat polityczny na tle powstania 1831 t. zw. "Wielka utrata" : (czas napisania, ideologja i środowisko) Tadeusz Zaderecki s. 213-230
O pierwowzór biblijny Szamana w "Anhellim" Słowackiego Stanisław Trojnar s. 231-250
Uwagi o pierwszej wizji w "Królu-Duchu" Klemens Pacuszko s. 251-266
Elementy platońskie w "Dworzaninie" Górnickiego Roman Pollak s. 267-275
L. Domenichi w "Facecjach Polskich" : (Paralele III) Julian Krzyżanowski s. 275-285
Na marginesie artykułu "Mickiewicz a wolnomularstwo" Józefa Wagnerówna s. 285-294
"Ilirski" "Przekład w Wyjątkach z Ksiąg" (Narodu Polskiego i Pielgrzymstwa Polskiego) Adama Mickiewicza Franciszek Ilešić s. 294-298
Kilka nieznanych tekstów staropolskich XV i XVI wieku Stefan Vrtel-Wierczyński s. 299-308
Epizod z walki J. I. Kraszewskiego z H. Rzewuskim Bronisław Gubrynowicz s. 309-312
"Oblężenie Jasnej Góry Częstochowskiej", Walenty Odymalski, wyd. Jan Czubek, Kraków 1930 : [recenzja] Julian Krzyżanowski Jan Czubek (aut. dzieła rec.) Walenty Odymalski (aut. dzieła rec.) s. 313-321
"Samuel Twardowski jako poeta barokowy", Róża Fischerówna, Kraków 1931 ; "Zbigniew Morsztyn. Życie i tworczość", Zofja Mianowska, Poznań 1930 : [recenzja] Alfred Fei Róża Fischerówna (aut. dzieła rec.) Zofia Mianowska (aut. dzieła rec.) s. 321-342
"Katalog rękopisów Muzeum A. Mickiewicza w Paryżu", oprac. Adam Lewak, przedm. poprzedził Fr. Pułaski, Kraków 1931 : [recenzja] Stanisław Pigoń Adam Lewak (aut. dzieła rec.) Franciszek Pułaski (aut. dzieła rec.) s. 342-347
Komunikat Bibljoteki Narodowej. s. 348
Komunikat Komitetu ku uczczeniu prof. Brücknera. s. 348
"Pani Pana zabiła" jako zabytek średniowiecznej poezji dworskiej Eugeniusz Kucharski s. 349-376
Ewolucja pojęcia literatury narodowej u Mochnackiego Aleksander Łucki s. 377-389
Do źródeł dramaturgji Wyspiańskiego Rajmund Bergel s. 390-413
Z poezji bernardyńskiej w XV i XVI wieku Emil Kantak s. 414-423
"Oblężenie Jasnej Góry Częstochowskiej" : (uwagi na marginesie pierwszego wydania) Roman Pollak s. 424-438
Staropolski przekład Tyrteusza i Kallinosa Zygmunt Hajkowski s. 439-446
Do źródeł estetyki teatralnej czasów Stanisława Augusta Ludwik Simon s. 446-453
Humanistyczne mowy lekarza Piotra Gaszowica Bronisław Nadolski s. 454-472
Dwa listy Szymonowicza Stanisław Bodniak s. 472-474
Wergiljusz w Polsce : przegląd prac poświęconych historji życia pogrobowego poety rzymskiego na gruncie polskim Ryszard Skulski s. 475-482
"Dzieje polskiego mesjanizmu, do powstania listopadowego włącznie", Józef Ujejski, Lwów 1931 : [recenzja] Stanisław Pigoń Józef Ujejski (aut. dzieła rec.) s. 482-491
"Vliv Mickiewiczův na českou literaturu předbřeznovou: studie srovnávací", Juljus Heidenreich, Praha 1930 : [recenzja] Józef Gołąbek Julius Heidenreich (aut. dzieła rec.) s. 491-495
Polono-Slavica Julian Krzyżanowski Jan Janów (aut. dzieła rec.) J. A. Jaworskij (aut. dzieła rec.) s. 495-500
Ś.p. Stanisław Dobrzycki : (30 III 1875 - 15 VII 1931) Bronisław Gubrynowicz s. 501-505
Ś.p. Aleksander Łucki : (21 VI 1885 - 13 IX 1931) Bronisław Gubrynowicz s. 505-508
"Pani Pana zabiła" : (dokończenie) Eugeniusz Kucharski s. 509-537
Źródła starożytne "Wojny Chocimskiej" Krasickiego Zygmunt Leśnodorski s. 538-553
Za kulisami młodej Warszawy literackiej przed powstaniem listopadowem Józef Korpała s. 554-602
Echa powstania listopadowego w poezji francuskiej Józef Morawski s. 603-614
W sprawie pięciu pamfletów przypisywanych J. Szcz. Herburtowi Jerzy Krupiński s. 615-618
Czy "Niemasz króla" utworem Żabczyca? Stanisław Bodniak s. 618-619
W sprawie wizyj zaświatowych Hera Juliusz Kleiner s. 619-622
Do genezy "Jana z Tęczyna" J. U. Niemcewicza Bronisław Gubrynowicz s. 622-634
Dwa Intermedja Lubelskie Julian Krzyżanowski s. 635-643
Materjały do życiorysu i twórczości Ignacego Krasickiego : (ciąg dalszy) Ludwik Bernacki s. 643-654
"Polska Komedja Rybałtowska", Karol Badecki, Lwów 1931 : [recenzja] Julian Krzyżanowski Karol Badecki (aut. dzieła rec.) s. 655-666
"Społeczno-polityczne ideje Słowackiego w dobie mistycyzmu", Jan Gwalbert Pawlikowski, Warszawa 1930 : [recenzja] Józef Ujejski Jan Gwalbert Pawlikowski (aut. dzieła rec.) s. 666-673
Najnowsze studja i wydania pism N. Żmichowskiej Zofia Szmydtowa s. 673-679
Do P. T. Członków Towarzystwa literackiego im. A. Mickiewicza. s. 680