Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1970, Tom 61, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowackiego "równania z jedną niewiadomą" Ireneusz Opacki s. 5-44
"Balladyna", czyli zabawa w Szekspira Wiktor Weintraub s. 45-89
Symbolistyczna koncepcja poezji Maria Podraza-Kwiatkowska s. 91-138
Z problemów rytmiki wiersza Zygmunta Krasińskiego Stanisław Balbus s. 139-160
Boje o rym Lucylla Pszczołowska s. 161-177
Znaczenie wyboru formy wierszowej : (na przykładzie polskiego 8-zgłoskowca) Zdzisława Kopczyńska s. 179-195
Z pracy nad tekstami Mickiewicza : (hipotezy i refleksje) Czesław Zgorzelski s. 197-218
Sytuacja narracyjna i epicki czas przeszły Franz Stanzel Ryszard Handke (tłum.) s. 219-232
Formy przebiegu narracji Eberhard Lämmert Ryszard Handke (tłum.) s. 233-254
Strumień świadomości - techniki Robert Humphrey Stefan Amsterdamski (tłum.) s. 255-283
"Naród i narodowość w polskiej literaturze i publicystyce lat 1815-1831", Andrzej Zieliński, Wrocław-Warszawa-Kraków 1969, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, ss. 280 : [recenzja] Julian Maślanka Andrzej Zieliński (aut. dzieła rec.) s. 285-289
"Rzecz o młodości Norwida", Zofia Trojanowicz, Poznań 1968, Wydawnictwo Poznańskie, ss. 230, 2 nlb. + 7 wklejek ilustr. : [recenzja] Stefan Sawicki Zofia Trojanowicz (aut. dzieła rec.) s. 289-297
"Stanisław Wyspiański. Próba nowego spojrzenia", Wojciech Natanson, wyd. 2, Poznań 1969, Wydawnictwo Poznańskie, ss. 260, 4 nlb. + 15 wklejek ilustr. : [recenzja] Ewa Miodońska-Brookes Wojciech Natanson (aut. dzieła rec.) s. 297-306
"Die Zeitschrift „Chimera” und die Literatur des Polnischen Modernismus", Jeanine Łuczak-Wild, Luzern u. Frankfurt a/Main 1969, Verlag C. J. Bucher, Slavica Helvetica, Band 1, ss. 208 + 5 wklejek ilustr. : [recenzja] Irena Sławińska Jeanine Łuczak-Wild (aut. dzieła rec.) s. 306-310
"U podstaw Awangardy. Tadeusz Peiper, pisarz i teoretyk", Stanisław Jaworski, Kraków 1968, Wydawnictwo Literackie, Monografie Historycznoliterackie, ss. 302, 2 nlb. : [recenzja] Jan Józef Lipski Stanisław Jaworski (aut. dzieła rec.) s. 310-316
"O potrzebie historii literatury. Szkice polonistyczne z lat 1944-1967", Kazimierz Wyka, indeks zestawiła Anna Lisowska, Warszawa 1969, Państwowy Instytut Wydawniczy, Biblioteka Studiów Literackich, pod redakcją Henryka Markiewicza, ss. 362, 2 nlb. : [recenzja] Roman Zimand Anna Lisowska (aut. dzieła rec.) Kazimierz Wyka (aut. dzieła rec.) s. 316-330
Przegląd prac o grotesce w literaturze Lech Sokół s. 330-350
Konferencja poświęcona zagadnieniom socjologii literatury (Warszawa, 12-14 stycznia 1970) Ewa Szary-Matywiecka s. 351-356
IX Konferencja Teoretycznoliteracka Młodszych Pracowników Naukowych Polonistyki (Ustronie, 25-29 stycznia 1970) Zdzisława Howzan Zofia Mocarska-Tyc s. 357-362
"Przemiany tradycji barskiej" - Sesja Naukowa IBL PAN (Warszawa, 18-19 marca 1970) Izabela Jarosińska s. 362-367
Komunikat Międzynarodowego Komitetu Slawistów s. 368-369