Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 24
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1977, Tom 68, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Idea "kultury proletariackiej" w okresie międzywojennym Zbigniew Jarosiński s. 3-44
Gest śmiechu : z przemian świadomości literackiej początku w. XX (do pierwszej wojny światowej) Ryszard Nycz s. 45-70
Jak czytano "Opowieści biograficzne" Wacława Berenta (1934-1939) Włodzimierz Bolecki s. 71-112
Inwazja eseju Krzysztof Dybciak s. 113-150
Gombrowicz i lęk : uwagi o "Diariuszu Rio Parana" Janusz Pawłowski s. 151-164
Problemy motywacji i analizy psychologicznej w polskiej prozie lat 1945-1950 Anna Sobolewska s. 165-191
Moskiewsko-petersburskie "realia mickiewiczowskie" w świetle "Dziennika" Heleny Szymanowskiej Zbigniew Sudolski s. 213-236
Z dziejów powstania "Sonetów" Adama Mickiewicza Siemion Łanda Janina Sidorska (tłum.) s. 237-282
O stanowisku interpretatora H. P. H. Teesing Andrzej Sapoliński (tłum.) s. 283-299
Poezja i interpretacja Hans-Georg Gadamer Małgorzata Łukasiewicz (tłum.) s. 301-307
Uniwersalność problemu hermeneutycznego Hans-Georg Gadamer Małgorzata Łukasiewicz (tłum.) s. 309-319
Symboliczne makaroniki : w sprawie statusu naukowej interpretacji literackiej : (na przykładzie "Nory" Ibsena) Heinrich Bosse Krystyna Krzemieniowa (tłum.) s. 321-351
Intencja a interpretacja w badaniach literackich Göran Hermerén Bożena Fedewicz (tłum.) s. 353-381
"Księga cytatów z polskiej literatury pięknej od XIV do XX wieku", ułożył Paweł Hertz i Władysław Kopaliński, Warszawa 1975, Państwowy Instytut Wydawniczy, ss. 912 : [recenzja] Andrzej Biernacki Paweł Hertz (aut. dzieła rec.) Władysław Kopaliński (aut. dzieła rec.) s. 383-390
"Literatura barska (antologia)", wydanie drugie, uzupełnione i zmienione, opracował Janusz Maciejewski, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1976, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, Biblioteka Narodowa, Seria I, nr 108, ss. C, 400 : [recenzja] Adam Karpiński Janusz Maciejewski (aut. dzieła rec.) s. 390-399
"Portrety i szkice literackie", Artur Hutnikiewicz, Warszawa-Poznań-Toruń 1976, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Prace Wydziału Filologiczno-Filozoficznego, tom XXV, zeszyt 3, ss. 290 : [recenzja] Krystyna Kralkowska-Gątkowska Artur Hutnikiewicz (aut. dzieła rec.) s. 399-408
"W kręgu Skamandra", Janusz Stradecki, Warszawa 1977, Państwowy Instytut Wydawniczy, ss. 384 + 54 wklejki ilustr. : [recenzja] Stefan Żółkiewski Janusz Stradecki (aut. dzieła rec.) s. 408-421
"W kręgu Skamandra", Janusz Stradecki, Warszawa 1977, Państwowy Instytut Wydawniczy, ss. 384 + 54 wklejki ilustr. : [recenzja] Alina Kowalczykowa Janusz Stradecki (aut. dzieła rec.) s. 421-426
"Styl powieści Wacława Berenta", Jerzy Paszek, Katowice 1976, Uniwersytet Śląski, „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”, Nr 140, ss. 136 + errata na luźnej kartce : [recenzja] Ryszard Nycz Jerzy Paszek (aut. dzieła rec.) s. 427-430
"„Verbum” (1934-1939). Pismo i środowisko", t. 1-2, opracowali Maria Błońska, Maria Kunowska-Porębna, Stefan Sawicki, indeks osób zestawił Jan Gotfryd, Lublin 1976, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Katolicki Uniwersytet Lubelski - Zakład Badań nad Literaturą Religijną, tom 5 i 6, ss. 484; 374, 2 nlb. + 7 wklejek ilustr. : [recenzja] Jerzy Starnawski Maria Błońska (aut. dzieła rec.) Jan Gotfryd (aut. dzieła rec.) Maria Kunowska-Porębna (aut. dzieła rec.) Stefan Sawicki (aut. dzieła rec.) s. 430-432
Augustyn Jendrysiek (20 września 1924 - 10 lutego 1977) [nekrolog] Julian Platt s. 433-437
Zofia Szmydtowa (22 kwietnia 1893 - 3 marca 1977) [nekrolog] Zdzisław Libera s. 439-449
Światopogląd i choroba Alina Witkowska s. 451-455
Odpowiedź na wywody Aliny Witkowskiej Konrad Górski s. 455-462