Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 28
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1970, Tom 61, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Stanisław Pigoń jako uczony Kazimierz Wyka s. 5-53
Spór o Asnyka Stanisław Pigoń s. 55-67
Dwa oblicza wczesnego romantyzmu : (Mickiewicz - Malczewski) Maria Żmigrodzka s. 69-88
Zwycięstwo metafory : O "Dziadach" wileńskich Rolf Fieguth s. 89-113
W sprawie "ulotnego powiedzenia" Mickiewicza Stanisław Dąbrowski s. 115-138
O "Genezis z Ducha" Alina Kowalczykowa s. 139-160
Miejsce "Nocy i dni" w literaturze polskiej Ewa Korzeniewska s. 161-179
U początków refleksji genologicznej nad prozą fabularną Teresa Michałowska s. 181-198
Semantyka zdań o zwierzętach Anna Wierzbicka s. 199-218
Z korespondencji redakcyjnej profesora Stanisława Pigonia Bogdan Zakrzewski s. 219-232
Nieznany list Mickiewicza do Davida d'Angers Julian Krzyżanowski s. 233-237
Julian Klaczko o Edwardzie Dembowskim : (z notatek na marginesach t. 7 "Nowego Korbuta") Maria Grabowska s. 239-245
Literatura i społeczeństwo Leo Lowenthal Elżbieta Muskat-Tabakowska (tłum.) s. 247-270
Socjologia literatury : kilka etapów historycznych Jacques Leenhardt Władysław Kwiatkowski (tłum.) s. 271-290
Socjologia literatury : stan obecny i zagadnienia metodologiczne Lucien Goldmann Władysław Kwiatkowski (tłum.) s. 291-317
Wstęp do antologii "Drogi socjologii literatury" Hans Norbert Fügen Zbigniew Żabicki (tłum.) s. 319-341
"Formowanie „Dziadów” części drugiej. Rekonstrukcja genetyczna", Stanisław Pigoń, Warszawa 1967, Państwowy Instytut Wydawniczy, ss. 148, 2 nlb. : [recenzja] Zofia Stefanowska Stanisław Pigoń (aut. dzieła rec.) s. 343-361
"Trzy szkice romantyczne. O „Dziadach”, „Balladynie”, epilogu „Pana Tadeusza”", Jarosław Maciejewski, Poznań 1967, Wydawnictwo Poznańskie, ss. 298, 2 nlb. : [recenzja] Maria Dernałowicz Jarosław Maciejewski (aut. dzieła rec.) s. 361-376
"Tadeusz Żeleński (Boy). Twórczość i życie", Barbara Winkiel, redaktor naukowy Ewa Korzeniewska, Warszawa 1967, Państwowy Instytut Wydawniczy, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, ss. 794, 2 nlb. + 12 wklejek ilustr. : [recenzja] Janusz Stradecki Ewa Korzeniewska (aut. dzieła rec.) Barbara Winkiel (aut. dzieła rec.) s. 376-400
"Ze studiów nad językiem Juliana Tuwima", Roxana Sinielnikoff, redaktor naukowy Witold Doroszewski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1968, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, ss. 142, 2 nlb. : [recenzja] Michał Głowiński Witold Doroszewski (aut. dzieła rec.) Roxana Sinielnikoff (aut. dzieła rec.) s. 400-402
Wrocławskie "Prace Literackie" Stefan Zabłocki s. 403-408
"Polska bibliografia literacka", za rok 1966, opracował zespół Poznańskiej Pracowni Bibliograficznej Instytutu Badań Literackich PAN, redaktor naukowy Jadwiga Czachowska, redaktor tomu Teresa Tyszkiewicz, zespół autorski: Janina Formanowicz, Barbara Karelusówna, Teresa Kwiekowa, Maria Krystyna Maciejewska, Ewa Mendelska, Krystyna Marek-Schöneichowa, Kornel Szymanowski, Krystyna Tokarzówna, Teresa Tyszkiewicz, Krystyna Witkowska, Ewa Ziomkowa, Warszawa 1969, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, ss. XXXII, 882 : [recenzja] Henryk Sawoniak Jadwiga Czachowska (aut. dzieła rec.) Janina Formanowicz (aut. dzieła rec.) Barbara Karelusówna (aut. dzieła rec.) Teresa Kwiekowa (aut. dzieła rec.) Maria Krystyna Maciejewska (aut. dzieła rec.) Krystyna Marek-Schöneichowa (aut. dzieła rec.) Ewa Mendelska (aut. dzieła rec.) Kornel Szymanowski (aut. dzieła rec.) Krystyna Tokarzówna (aut. dzieła rec.) Teresa Tyszkiewicz (aut. dzieła rec.) Krystyna Witkowska (aut. dzieła rec.) Ewa Ziomkowa (aut. dzieła rec.) s. 408-413
"The Meaning of Poetic Metaphor. An Analysis in the Light of Wittgenstein's Claim that Meaning is Use", Marcus B. Hester, The Hague 1967, Mouton, ss. 230 : [recenzja] Józef Japola Marcus B. Hester (aut. dzieła rec.) s. 413-421
Sesja naukowa ku uczczeniu pamięcie Stanisława Pigonia (Kraków, 19 grudnia 1969) Jan Michalik s. 423-426
Pięćdziesiąt lat "Biblioteki Narodowej" Stanisław Pietraszko s. 427-433
W sprawie recenzji "Wyboru poezji" M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej Jerzy Kwiatkowski s. 435-436
Odpowiedź recenzentki Alina Siomkajłówna s. 436
Sprostowanie Louise Rapacka-Cuisinier s. 437