Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 36
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1959, Tom 50, Numer 3-4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Szkic autobiografii naukowej Tadeusz Mikulski s. 3-7
O postępowaniu naukowym Tadeusza Mikulskiego Kazimierz Wyka s. 9-26
Śląska pracownia Tadeusza Mikulskiego Bogdan Zakrzewski s. 27-40
W Bibliotece Narodowej Alodia Kawecka-Gryczowa s. 41-48
Profesor Czesław Hernas s. 49-55
Tadeusza Mikulskiego rozprawa o hymnie "Święta miłości kochanej Ojczyzny..." Roman Wołoszyński s. 57-115
Bibliografia prac Tadeusza Mikulskiego s. 117-158
Manifest renesansowy Kochanowskiego Wiktor Weintraub Maria Skroczyńska (tłum.) s. 159-174
Barok w "Złocistej przyjaźnią zdradzie" Adama Korczyńskiego Roman Pollak s. 175-189
Romans Gellerta w literaturze polskiej czasów saskich Mieczysław Klimowicz s. 191-213
Nieautoryzowane wydania pism Krasickiego Zbigniew Goliński s. 215-259
Z problematyki "Monitora" Przemysława Matuszewska s. 261-295
Stanisław Kłokocki : w kręgu Puław Gabriela Frydrychowicz s. 297-319
Franciszka Karpińskiego "Podróż w kraju zaczarowanym" Roman Sobol s. 321-348
Niezrealizowane plany naukowe Lindego Jerzy Michalski s. 349-377
Pieśń historyczna Ziewończyków Anna Goriaczko-Borkowska s. 379-401
"Pan Damazy" Blizińskiego wobec komedii francuskiej Drugiego Cesarstwa : (szkic) Zygmunt Szweykowski s. 403-414
Miriam nieznany Ewa Korzeniewska s. 415-430
"Duma ukrainna" : z dziejów polskiej pieśni żołnierskiej Maria Kochańska s. 431-444
Z epiki dziadowskiej Ludwika Szczerbicka s. 445-470
Johan Turesson Oxenstierna w Polsce : z warsztatu bibliografa "Monitora" (1) Elżbieta Aleksandrowska s. 471-498
Trembeckiego "Nagrobek Hajduka" Augustyn Jendrysik s. 499-512
"My rządzimy światem, a nami kobiety" Julian Krzyżanowski s. 513-520
Kim był polski tłumacz Hātifī'ego Jan Reychman s. 521-527
    Zacytuj
  • Udostępnij
O niedoszłym wydaniu zbiorku pism antytargowickich (1793) Michał Witkowski s. 529-542
"Starożytność grodzieńska" : nieznany wiersz Trembeckiego Roman Kaleta s. 543-550
Geneza "pieśni gminnej" z IV cz. "Dziadów" Maria Hernasowa s. 551-561
Polscy poeci "Kaukascy" : (materiały biograficzne) Mark Żywow Karol Heintsch (tłum.) s. 563-591
Jeszcze jedno spotkanie wrocławskie do biografii Władysława Wężyka Henryk Barycz s. 593-610
Fragment archiwum Wojciecha Cybulskiego w papierach Józefy Bąkowskiej Jadwiga Rudnicka s. 611-628
Nehringiana Wanda Roszkowska s. 629-650
Wieczór z Aloesem : Przybyszewski w nieznanej powieści Rittnera Zbigniew Raszewski s. 651-665
"Korespondencja Franciszka Karpińskiego z lat 1763-1825", zebrał i do druku przygotował Tadeusz Mikulski, komentarz opracował Roman Sobol, Wrocław 1958, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Archiwum Literackie, pod redakcją Kazimierza Budzyka, Tadeusza Mikulskiego i Stanisława Pigonia, tom 4, Polska Akademia Nauk - Instytut Badań Literackich, s. XXIX, 1 nlb., 268, 2 nlb. + 9 ilustracji i 1 kartka erraty : [recenzja] Stanisław Pigoń Tadeusz Mikulski (aut. dzieła rec.) Roman Sobol (aut. dzieła rec.) s. 667-678
Dwie książki zbiorowe o Mickiewiczu Konrad Górski Wacław Lednicki (aut. dzieła rec.) Jadwiga Rużyło-Pawłowska (aut. dzieła rec.) Kazimierz Wyka (aut. dzieła rec.) s. 679-699
Polonica w zagranicznych encyklopediach literackich Henryk Markiewicz s. 699-711
Regulamin nagrody naukowej im. Tadeusza Mikulskiego. s. 713