Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 24
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1990, Tom 81, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Powieść historyczna : ogólne prawidłowości a swoistość narodowa : rosyjsko-polskie paralele typologiczne od XVIII do połowy XIX wieku Aleksander Władimirowicz Lipatow Janina Sidorska (tłum.) s. 3-22
Profecja w tekście "Ustępu" III części "Dziadów" a mit Petersburga Grażyna Michalak s. 23-50
Wenecka "Apokalipsa" w "Niedokończonym poemacie" Zygmunta Krasińskiego Janusz Ruszkowski s. 51-89
O sposobach i funkcjach mityzacji : Nowak - Myśliński - Redliński Bogumiła Kaniewska s. 91-113
Od "etiolacji" do "ideologii szczerości" : teoria aktów mowy i literatura Wojciech Tomasik s. 115-144
"Przewodnik słów polskich do prawdy" : o poglądach ludzi Oświecenia na zjawisko manipulacji językowej Teresa Kostkiewiczowa s. 145-162
Górniciana Beata Kaczmarczykowa s. 163-172
Źródła i materiały do biografii Elżbiety Drużbackiej Krystyna Stasiewicz s. 173-182
Zapomniana dyskusja woków polskich przekładów "Gulistanu" Sa'diego : z dziejów recepcji literatur Wschodu w dobie pozytywizmu Wiesław Olkusz s. 183-196
Historia grobu Fredry Bogdan Zakrzewski s. 197-224
Ideologia znaku literackiego - znak teoretycznej ideologii : o aktualnej sytuacji teorii literatury w Jugosławii Vladimir Biti Jan Wierzbicki (tłum.) s. 225-252
Logika powieści detektywistycznej Salvoj Žižek Joanna Pomorska (tłum.) s. 253-283
Nieprzystawalność Josip Užarević Jerzy Chmielewski (tłum.) s. 285-298
"Homo viator - mundus - mors : studia z dziejów eschatologii w literaturze staropolskiej", t. 1-3, Alina Nowicka-Jeżowa, Warszawa 1988 : [recenzja] Maciej Włodarski Alina Nowicka-Jeżowa (aut. dzieła rec.) s. 299-303
"Polskaja poezija w russkich pierewodach : wtoraja połowina XVII - pierwaja triet' XVIII wieka", S. I. Nikołajew, otwietstwiennyj riedaktor A. M. Panczenko, Leningrad 1989 : [recenzja] Franciszek Sielicki S. I. Nikołajew (aut. dzieła rec.) A. M. Panczenko (aut. dzieła rec.) s. 303-307
"Mowa i milczenie : romantyczne antynomie samotności", Maria Kalinowska, Warszawa 1989 : [recenzja] Tomasz Tyczyński Maria Kalinowska (aut. dzieła rec.) s. 307-313
"Adam Mickiewicz - człowiek : studium psychologiczne", Jean-Charles Gille-Maisani, przeł. Agnieszka Kuryś i Katarzyna Rytel, Warszawa 1987 : [recenzja] Dariusz Seweryn Jean-Charles Gille-Maisani (aut. dzieła rec.) Agnieszka Kuryś (aut. dzieła rec.) Katarzyna Rytel (aut. dzieła rec.) s. 314-322
"Antyutopia w literaturze Młodej Polski", Justyna Miklaszewska, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1988 : [recenzja] Hanna Filipkowska Justyna Miklaszewska (aut. dzieła rec.) s. 322-326
"Polski dramat ekspresjonistyczny wobec konwencji gatunkowych", Elżbieta Rzewuska, Lublin 1988 : [recenzja] Jacek Popiel Elżbieta Rzewuska (aut. dzieła rec.) s. 326-333
"Polska powieść tendencyjna 1949-1955 : problemy perswazji literackiej", Wojciech Tomasik, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1988 : [recenzja] Stanisław Gawliński Wojciech Tomasik (aut. dzieła rec.) s. 333-339
"Austria felix, czyli o micie Galicji w polskiej prozie współczesnej", Ewa Wiegandt, Poznań 1988 : [recenzja] Anna Nasiłowska Ewa Wiegandt (aut. dzieła rec.) s. 339-342
"Studia o tropach : I", pod red. Teresy Dobrzyńskiej, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1988 : [recenzja] Józef Japola Teresa Dobrzyńska (aut. dzieła rec.) s. 342-346
"Theory of Performing Arts", André Helbo, Amsterdam-Philadelphia 1987; "The Field of Drama : How the Signs of Drama Create Meaning on Stage and Screen", Martin Esslin, London and New York 1987 : [recenzja] Małgorzata Sugiera Martin Esslin (aut. dzieła rec.) André Helbo (aut. dzieła rec.) s. 346-352
Roman Kaleta (9 lutego 1924 - 16 lipca 1989) Mieczysław Klimowicz s. 353-357