Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 29
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1996, Tom 87, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Montaigne wśród Polaków Janusz Tazbir s. 5-20
Muzy Mikołaja Reja : o samoświadomości twórczej Dariusz Dybek s. 21-31
Tradycja antyczno-chrześcijańska w "Irydionie" Marian Śliwiński s. 33-52
Brzozowski i Vico Rena A. Syska-Lamparska s. 53-83
Świat sztuki w poezji Wisławy Szymborskiej Joanna Grądziel s. 85-102
Fakt i problem metaliteraturoznawstwa : szkic Stanisław Dąbrowski s. 103-111
Piśmiennictwo - myśl teoretycznoliteracka - wspólne prawidłowości historii literatury : zewnętrzne uwarunkowania zmian w sztuce słowa Aleksander Władimirowicz Lipatow s. 113-122
Wisławy Szymborskiej poetyka zaprzeczeń Piotr Michałowski s. 123-143
Nieznany inkunabuł z biblioteki Biernata z Lublina Zdzisław Pietrzyk Ryszard Tatarowski s. 145-147
Muza urzędowa Jana z Koszyczek Stanisław Korecki Wacław Urban s. 149-152
Nieznana notatka Kazimierza Brodzińskiego Krzysztof Biliński s. 153-154
Emendacje do tekstów korespondencji Mickiewicza : z Archiwum Zmartwychwstańców (2) Bogdan Zakrzewski s. 155-158
Ksiądz Lwowicz - przyjaciel Mickiewicza Bolesław Oleksowicz s. 159-172
Literackie dzieje Beniowskiego : na marginesie książki Edwarda Kajdańskiego "Tajemnica Beniowskiego" Elżbieta Tyc s. 173-186
"Tradycja świętojańska w literaturze staropolskiej", Roman Mazurkiewicz, Kraków 1993; "Deesis : idea wstawiennictwa Bogarodzicy i św. Jana Chrzciciela w kulturze średniowiecznej", Roman Mazurkiewicz, Kraków 1994 : [recenzja] Janusz K. Goliński Roman Mazurkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 187-193
"Od „Lamentu świętokrzyskiego” do „Adona” : włoskie studia o literaturze staropolskiej", pod red. Giovanny Brogi Bercoff i Teresy Michałowskiej, indeks zestawiła Adriana Masłowska-Nowak, Warszawa 1995 : [recenzja] Barbara Otwinowska Giovanna Brogi Bercoff (aut. dzieła rec.) Adriana Masłowska-Nowak (aut. dzieła rec.) Teresa Michałowska (aut. dzieła rec.) s. 193-199
"Frasche", Jan Kochanowski, a cura di Nullo Minissi, Milano 1995 : [recenzja] Andrzej Litwornia Jan Kochanowski (aut. dzieła rec.) Nullo Minissi (aut. dzieła rec.) s. 199-213
"Początki utopii w literaturze staropolskiej", Anna Krzewińska, Toruń 1994 : [recenzja] Krzysztof Obremski Anna Krzewińska (aut. dzieła rec.) s. 213-216
"„Jest i więcej prawd w Piśmie” : Mickiewiczowskie „Zdania i uwagi” w kontekście „Biblii”", Anna Grzywna-Wileczek, indeks osobowy opracowała Grażyna Wojczuk, Lublin 1994 : [recenzja] Maria kalinowska Anna Grzywna-Wileczek (aut. dzieła rec.) Grażyna Wojczuk (aut. dzieła rec.) s. 216-221
"Terytorium ruin : ruina jako obraz i temat romantyczny", Grażyna Królikiewicz, Kraków 1993 : [recenzja] Tomasz Łuczkowski Grażyna Królikiewicz (aut. dzieła rec.) s. 221-223
"Literatura południa wieku : twórczość lat sześćdziesiątych XIX stulecia wobec romantyzmu i pozytywizmu", pod red. Janusza Maciejewskiego, indeks: Elżbieta Modrzewska-Kotkiewicz, Warszawa 1992 : [recenzja] Zbigniew Przybyła Janusz Maciejewski (aut. dzieła rec.) Elżbieta Modrzewska-Kotkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 223-228
"malowany dramat : o związkach literatury z malarstwem w „Weselu” Stanisława Wyspiańskiego", Maria Januszewicz, Zielona Góra 1994 : [recenzja] Rafał Węgrzyniak Maria Januszewicz (aut. dzieła rec.) s. 229-233
"Pękanie lodów : (krótkie formy narracyjne w literaturze polskiej lat 1954-1955)", Jerzy Smulski, Toruń 1995 : [recenzja] Grzegorz Grochowski Jerzy Smulski (aut. dzieła rec.) s. 233-238
"Rozgrywanie światów : formy perswazji w kulturze współczesnej", pod red. Ingi Iwasiów i Jerzego Madejskiego, wydanie I, Szczecin 1994 : [recenzja] Zbigniew Kloch Inga Iwasiów (aut. dzieła rec.) Jerzy Madejski (aut. dzieła rec.) s. 238-243
"Dzieje cenzury w Rosji", Bogusław Mucha, Łódź 1994; "Świat pod kontrolą : wybór materiałów z Archiwum Cenzury Rosyjskiej w Warszawie", wybór, przekład i opracowanie Maria Prussak, indeks oprac. Aldona Kubikowska, Warszawa 1994; "Pamiętnik woźnego cenzury", Franciszek Łasiewicki [autor domniemany], oprac. i wstępem poprzedził Bogdan Burdziej, Toruń 1995 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Bogdan Burdziej (aut. dzieła rec.) Aldona Kubikowska (aut. dzieła rec.) Bogusław Mucha (aut. dzieła rec.) Maria Prussak (aut. dzieła rec.) Franciszek Łasiewicki (aut. dzieła rec.) s. 243-257
"Correspondance générale", t. I-III, Jules Michelet, textes réunis, classés et annotés par Louis Le Guillou, Paris 1994-1995 : [recenzja] Jerzy Parvi Louis Le Guillou (aut. dzieła rec.) Jules Michelet (aut. dzieła rec.) s. 257-259
Jan Trzynadlowski (29 grudnia 1912 - 18 maja 1995) Janusz Barczyński Bogdan Pięczka s. 261-265
W sprawie artykułu o Janie Andrzeju Morsztynie George Gömöri s. 267
Odpowiedź autora artykułu Paweł Stępień s. 267-268