Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 35
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1952, Tom 43, Numer 3-4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji. s. 777-778
O realizmie romantycznym Kazimierz Wyka s. 779-813
Komedia sowizdrzalska Kazimierz Budzyk s. 814-866
Krasicki w czasopiśmie "Co tydzień" Jan Gawałkiewicz s. 867-893
Z zagadnien realizmu "Nocy i dni" Dąbrowskiej Ewa Korzeniewska s. 894-916
Głos w dyskusji o pochodzeniu polskiego języka literackiego Zdzisław Stieber s. 917-932
O metodę analizy językoznawczej gwary dzieła literackiego : z powodu dyskusji nad gwarą "Chłopów" Reymonta Maria Rzeuska s. 933-960
Odpowiedź na artykuł Marii Rzeuskiej Kazimierz Nitsch s. 961-969
Fragmenta Alodia Kawecka-Gryczowa s. 970-991
Z badań nad literaturą mieszczańsko-ludową XVI-XVII wieku : (część druga) Karol Badecki s. 992-1023
Czas powstania nie dochowanego pierwodruku "Komedii rybałtowskiej nowej" Kazimierz Budzyk s. 1024-1028
Chronologia drugiej serii kleszych wypraw na wojnę Kazimierz Budzyk s. 1029-1035
Pieśni o Lisowczykach Anna Kotarska s. 1036-1039
O pochodzeniu Kitowicza Andrzej Zajączkowski s. 1040-1045
Pociecha w historii : nieznany list Adama Naruszewicza Władysław Konopczyński s. 1046-1048
J. U. Niemcewicz i Aniela Węgorzewska : 6 nieznanych listów poety z lat 1818-1820 Michał Witkowski s. 1049-1058
Rozmowa z Matka Makryną Stanisław Pigoń Juliusz Słowacki s. 1059-1088
Komentarz do wiersza "Vivat Poznańczanie" Juliusza Słowackiego Jarosław Maciejewski s. 1089-1120
Nieznany poemat Teofila Lenartowicza Stanisław Kolbuszewski s. 1121-1136
Źródła historyczne "Pana Wołodyjowskiego" Juliusz Kijas s. 1137-1156
Zapomniane artykuły Żeromskiego Henryk Markiewicz s. 1157-1165
"Arcydramat Mickiewicza. Studia nad III częścią „Dziadów”", Wacław Kubacki, wyd. M. Kot, Kraków 1951, Biblioteka Narodowa, nr 15, s. 244, 4 nlb. : [recenzja] Stefan Treugutt M. Kot (aut. dzieła rec.) Wacław Kubacki (aut. dzieła rec.) s. 1166-1197
"Renesans i humanizm w Polsce. Materiały do studiów", Stanisław Łempicki, słowo wstępne Kazimierza Budzyka, Warszawa 1952, Sp. Wyd. «Czytelnik», s. VIII, 747 : [recenzja] Jadwiga Pietrusiewiczowa Kazimierz Budzyk (aut. dzieła rec.) Stanisław Łempicki (aut. dzieła rec.) s. 1197-1200
"Duma poprzedniczka ballady", Czesław Zgorzelski, Toruń 1949, Tow. Naukowe w Toruniu, Prace Wydz. Filologiczno-Filozoficznego, t. 2, z. 3, s. 308 : [recenzja] Kazimierz Bartoszyński Czesław Zgorzelski (aut. dzieła rec.) s. 1200-1203
Dwa nowe Mickiewicziana radzieckie Henryk Batowski s. 1203-1206
"Czerwony kasztelanic. Opowieść o Edwardzie Dembowskim", Henryk Syska, Warszawa 1951, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, s. 213, nlb. 3 : [recenzja] Maria Olszaniecka Henryk Syska (aut. dzieła rec.) s. 1206-1211
"Teka Stańczyka na tle historii Galicji w latach 1849-1869", Kazimierz Wyka, Wrocław 1951, Studia Historycznoliterackie Instytutu Badań Literackiech, t. 4, pod redakcją Jana Kotta, wyd. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 226, nlb. 2 : [recenzja] Kazimierz Budzyk Kazimierz Wyka (aut. dzieła rec.) s. 1212-1216
"Stefan Żeromski", prace wykonane w Zakładzie Historii Literatury Polskiej Epoki Imperializmu Instytutu Badań Literackich, pod kierownictwem Ewy Korzeniewskiej, Warszawa 1951, „Czytelnik”, s. 369, nlb. 3 : [recenzja] August Grodzicki Ewa Korzeniewska (aut. dzieła rec.) s. 1216-1226
"Очерки по истории русской журналистики и критики", t. 1: XVIII и 1. Пол. XIX в., Ленинград 1950, s. 604 : [recenzja] Maria Straszewska s. 1226-1229
"История русской библиографии до пачала XX века. Изд. 2", Н. В. Здобнов, Москва 1951, Издат. Академии Наук СССР, s. 511, 1 nlb. : [recenzja] E. Ehrenkreutz-Kurdybacha Н. В. Здобнов (aut. dzieła rec.) s. 1229-1233
"Bibliografia zawartości czasopism za rok 1951, z. 1-4", Warszawa 1952, Instytut Bibliograficzny przy Bibliotece Narodowej : [recenzja] Celina Omiljanowicz s. 1233-1236
W odpowiedzi Romanowi Pollakowi na recenzję "Gospodarstwa" A. Gostomskiego Stefan Inglot s. 1237-1239
Odpowiedź recenzenta Roman Pollak s. 1239
VI Zjazd Naukowy Młodzieży Polonistycznej Józef Kelera s. 1240-1244
Sprostowanie tłumacza Jerzy Łanowski s. 1245