Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 30
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1969, Tom 60, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O "Figlikach" Mikołaja Reja Julian Krzyżanowski s. 3-24
Paradoksy "poćciwości" Reja Wiktor Weintraub s. 25-44
Szlachcic idealny w "Żywocie człowieka poczciwego", czyli narracja persfazyjna Hanna Dziechcińska s. 45-64
Rola emlematów oraz konstrukcji im pokrewnych w twórczości Mikołaja Reja Janusz Pelc s. 65-101
Rzeczowniki w "Wizerunku" Mikołaja Reja Władysław Kuraszkiewicz s. 103-136
O funkcjach partykuły «ć» w uworach Reja Franciszek Pepłowski s. 137-167
Autorstwo "Historii w Landzie" Maria Karplukówna s. 169-182
Modlitwa do pięciu boleści NMP z rękopisu gnieźnieńskiego s. 183-197
Czy jeszcze jedno źródło "Żywota człowieka poczciwego"? Jan Ślaski s. 199-222
Pogłosy "Przedmowy krótkiej do poćciwego Polaka stanu recerskiego" Mikołaja Reja w literaturze w. XVI i pierwszej połowy XVII Juliusz Nowak-Dłużewski s. 223-238
Czytając Stryjkowskiego Alojzy Sajkowski s. 239-251
Historia czy literatura? Roland Barthes Wanda Błońska (tłum.) s. 253-268
Społeczna historia pisarzy angielskich Raymond Williams Elżbieta Muskat-Tabakowska (tłum.) s. 267-285
Zadania i trudności dzisiejszej historiografii literackiej Friedrich Sengle Olga Dobijanka-Witczakowa (tłum.) s. 287-307
"Kancjonał J. Israela i J. Laurencjusza, czyli tzw. Kancjonał Wirzbięty i jego pierwowzory. Przyczynek do badań nad wpływami czeskimi w polskiej pieśni religijnej XVI w.", Leon Witkowski, Bydgoszcz 1964 (Rotaprint), Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Z Dziejów Muzyki Polskiej, 8, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe i Filharmonia Pomorska im. Paderewskiego, redaktor naczelny BTN Jerzy Wiśniowski, ss. 78 + errata na wklejce : [recenzja] Rafał Leszczyński Leon Witkowski (aut. dzieła rec.) s. 309-311
"Problematyka nauki w literature staropolskiej od XVI do XVIII wieku", Tadeusz Bieńkowski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1968, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Monografie z Dziejów Nauki i Techniki, tom LIV, komitet redakcyjny: H. Barycz, B. Olszewicz, E. Olszewski, K. Opałek, B. Suchodolski, (redaktor naczelny), Z. Skubała-Tokarska (sekretarz), Zakład Historii Nauki i Techniki Polskiej Akademii Nauk, ss. 108 + 4 nlb. : [recenzja] Elżbieta Sarnowska Tadeusz Bieńkowski (aut. dzieła rec.) s. 311-313
"Polsko-łacińskie epicedium renesansowe na tle europejskim", Stefan Zabłocki, Wrocław-Warszawa-Kraków 1968, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Studia Staropolskie, tom XXII, pod redakcją Czesława Hernasa i Jerzego Ziomka, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, ss. 260 : [recenzja] Hanna Dziechcińska Stefan Zabłocki (aut. dzieła rec.) s. 314-317
"Z dziejów grecystyki w Polsce w okresie ododzenia", Janina Czerniatowicz, Wrocław-Warszawa-Kraków 1965, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Monografie z Dziejów Nauki i Techniki, XXVIII, Zakład Historii Nauki i Techniki Polskiej Akademii Nauk, ss. 142, 2 nlb.; "Recepcja poezji greckiej w Polsce w XVI-XVII wieku", Janina Czerniatowicz, Wrocław-Warszawa-Kraków 1966, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Studia Staropolskie, tom XV, pod redakcją Czesława Hernasa i Jerzego Ziomka, Instytut Badań LIterackich Polskiej Akademii Nauk, ss. 100, 2 nlb. + 6 wklejek ilustr. : [recenzja] Wiesław Tyszkowski Janina Ławińska-Tyszkowska Janina Czerniatowicz (aut. dzieła rec.) s. 317-319
"„Pamiętnik Warszawski” Ludwika Osińskiego 1809-1810. Bibliografia zawartości", Regina Mliczewska, Wrocław-Warszawa-Kraków 1969, Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego, tom VIII, zeszyt 1,komitet redakcyjny: Tadeusz Cieślak, Zenon Kmiecik, Jerzy Myśliński (sekretarz redakcji), Józef Skrzypek (redaktor), Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Pracownia Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego XIX i XX Wieku Polskiej Akademii Nauk, s. 75-106 : [recenzja] Elżbieta Aleksandrowska Regina Mliczewska (aut. dzieła rec.) s. 320-326
"Kazimierz Brodziński", Alina Witkowska, Warszawa 1968, Państwowy Instytut Wydawniczy, «Ludzie Żywi», 14, ss. 362, 2 nlb. + 16 wklejek ilustr. + errata na wklejce; "Antoni Malczewski", Maria Dernałowicz, indeks zestawił Lech Sokół, Warszawa 1967, Państwowy Instytut Wydawniczy, «Ludzie Żywi», 13, ss. 226, 2 nlb. + 8 wklejek ilustr.; "Narcyza Żmichowska", Marian Stępień, redagowała i indeks zestawiła Halina Sołdaczuk, Warszawa 1968, Państwowy Instytut Wydawniczy, «Ludzie Żywi», 16, ss. 520 + 16 wklejek ilustr. : [recenzja] Rościsław Skręt Maria Dernałowicz (aut. dzieła rec.) Lech Sokół (aut. dzieła rec.) Halina Sołdaczuk (aut. dzieła rec.) Marian Stępień (aut. dzieła rec.) Alina Witkowska (aut. dzieła rec.) s. 326-334
"Twórczość Jana Kasprowicza w latach 1878-1891", Jan Józef Lipski, Warszawa 1967, Państwowy Instytut Wydawniczy, „Historia i Teoria Literatury. Studia”, komitet redakcyjny: Julian Krzyżanowski, Kazimierz Wyka, Stefan Żółkiewski, sekretarz komitetu redakcyjnego Aniela Piorunowa, seria: Historia Literatury, 22, redakcja serii: Maria Janion, Jan Kott, Zofia Szmydtowa, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, ss. 360, 4 nlb. : [recenzja] Roman Loth Jan Józef Lipski (aut. dzieła rec.) s. 334-341
"Styl i poetyka twórczości dwujęzycznej Brunona Jasieńskiego. Z zagadnień teorii przekładu", Edward Balcerzan, Wrocław-Warszawa-Kraków 1968, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego, Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, tom XI, komitet redakcyjny: Maria Renata Mayenowa, Janusz Sławiński, Jan Trzynadlowski, Maria Żmigrodzka, sekretarz redakcji Teresa Kostkiewiczowa, ss. 334, 2 nlb. : [recenzja] Maria Janion Edward Balcerzan (aut. dzieła rec.) s. 341-346
"Preklad a výraz", Anton Popovič, Bratislava 1968, Vydavatelstvo Slovenskej Akadémie Vied, ss. 250, 2 nlb., streszczenie w języku angielskim, s. 223-232 : [recenzja] Edward Balcerzan Anton Popovič (aut. dzieła rec.) s. 346-354
Problematyka czasu we współczesnych badaniach literackich Małgorzata Czermińska s. 354-374
Zagadnienie czasu w nowszych pracach literaturoznawstwa niemieckiego kregu językowego Ryszard Handke s. 375-392
Wydawnictwa Instytutu Badań LIterackich PAN w latach 1964-1968 s. 393-417
Sprawozdanie z sesji naukowej zorganizowanej z okazji rocznicy urodzin Stanisława Wyspiańskiego (Kraków, 20-22 lutego 1969) Bogdan Rogatko s. 418-426
Międzynarodowa konferencja poświęcona słówiańskiej metryce porównawczej (Warszawa, 21-24 maja 1969) Zdzisława Kopczyńska Lucylla Pszczołowska s. 426-428
Zenon Klemensiewicz (2 września 1891- 2 kwietnia 1969) [nekrolog] Maria Renata Mayenowa s. 429-433
Jan Dürr-Durski (3 lutego 1902 - 20 kwietnia 1969) [nekrolog] Rafał Leszczyński s. 435-438