Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1989, Tom 80, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Dusza z ciała wyleciała" : próba interpretacji Teresa Michałowska s. 3-26
O budowie i znaczeniu "Rękopisu znalezionego w Saragossie" Kazimierz Bartoszyński s. 27-45
Metamorfozy "Balladyny" Henryk Markiewicz s. 47-86
"Zapiski starucha" Aleksandra Fredry Bogdan Zakrzewski s. 87-117
Wallenrodowie powstania styczniowego i Kraszewski Maria Janion s. 119-147
Mistyfikacja literacka Dobrosława Świerczyńska s. 149-170
Koncepcja komedii w poetykach szkół jezuickich Irena Kadulska s. 171-214
O autorstwie wiersza "Do egzulantów polskich : o stałości" Zdzisław Maciej Zachmacz s. 215-228
Schyłek życia Seweryna Rzewuskiego : (lata 1794-1811) Krystyna Maksimowicz s. 229-246
Systemy w stanie ewolucji : relatywizm historyczny a badanie gatunku André Lefevere Monika Adamczyk-Garbowska (tłum.) s. 247-263
Historia i gatunek Ralph Cohen Monika Adamczyk-Garbowska (tłum.) s. 265-281
O dynamice gatunków literackich Gerhard R. Kaiser Małgorzata Łukasiewicz (tłum.) s. 283-306
Kategorie analityczne a gatunki etniczne Dan Ben-Amos Maria Bożenna Fedewicz (tłum.) s. 307-331
Genus universum : gatunek literacki renesansu Michael Beaujour Maria Dramińska-Joczowa (tłum.) s. 333-348
Nowela : gatunek mniejszy czy pomniejszy? Mary Louise Pratt Maria Bożenna Fedewicz (tłum.) s. 349-369
"Renesans - manieryzm - barok", Tibor Klaniczay, wybór i posłowie Jan Ślaski, przeł. z węgierskiego Elżbieta Cygielska, Warszawa 1986 : [recenzja] Janusz Pelc Elżbieta Cygielska (aut. dzieła rec.) Tibor Klaniczay (aut. dzieła rec.) Jan Ślaski (aut. dzieła rec.) s. 371-377
"O „Balladach i romansach” Mickiewicza : interpretacje", Kazimierz Cysewski, Słupsk 1987 : [recenzja] Maria Kalinowska Kazimierz Cysewski (aut. dzieła rec.) s. 377-384
"Maria Konopnicka : w siedemdziesięciopięciolecie zgonu", Kraków 1987 : [recenzja] Zbigniew Przybyła s. 384-392
"Biblioteka Poezji Młodej Polski" [seria wydawnicza], pod red. Marii Podrazy-Kwiatkowskiej i Jerzego Kwiatkowskiego : [recenzja] Anna Czabanowska-Wróbel Jerzy Kwiatkowski (aut. dzieła rec.) Maria Podraza-Kwiatkowska (aut. dzieła rec.) s. 392-400
"Awangarda - nowoczesność i tradycja : w kręgu europejskich kierunków literackich pierwszych dziesięcioleci XX w.", Grzegorz Gazda, Łódź 1987 : [recenzja] Jerzy Smulski s. 400-407
"Pattern Poetry : Guide to an Unknown Literature", Dick Higgins, with appendices by Herbert Francke, on Chinese Pattern Poetry and a comparative study by Kalānāth Jhā on the Citrakāvyas of Sanskrit and the Prākrits, Albany, New York 1987 : [recenzja] Piotr Wilczek Herbert Francke (aut. dzieła rec.) Dick Higgins (aut. dzieła rec.) Kalānāth Jhā (aut. dzieła rec.) s. 407-415
"Interpretacja dzieła : konferencja w Instytucie Sztuki PAN, 5-7 listopada 1984 roku", pod red. Marcina Czerwińskiego, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1987 : [recenzja] Elżbieta Konończuk Marcin Czerwiński (aut. dzieła rec.) s. 415-422
W sprawie bibliografii metafory Józef Japola s. 423