Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 25
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1967, Tom 58, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Hellenizm Kochanowskiego a jego poetyka Wiktor Weintraub s. 1-25
Związki twórczości Dzierzkowskiego z literaturą i sztuką Zachodu Janina Rosnowska s. 27-65
Kazimierz Kelles-Krauz o sztuce i literaturze Marian Stępień s. 67-97
"Srebrne i czarne" Lechonia Czesław Zgorzelski s. 99-120
Z historii odczasownikowych nazw wykonawców czynności : rzeczowniki z formantem «-ciel» w XVI wieku Franciszek Pepłowski s. 121-176
I jeszcze w sprawie Oświecenia w Polsce Juliusz Nowak-Dłużewski s. 177-184
W sprawie autorstwa kodeksu dramatycznego jagiellońskiego 2384 Jan Okoń s. 185-204
Zapomniane wiersze Daniela Naborowskiego Janusz Pelc s. 205-222
"Materiały literackie" Marii Dąbrowskiej Ewa Korzeniewska s. 223-236
"Piśmiennictwo staropolskie", vol. 1-3, opracował zespół pod kierownictwem Romana Pollaka, zespół autorski: Tadeusz Witczak, Danuta Maniewska, Józef Cybertowicz, Alojzy Sajkowski, Izabella Teresińska, Wanda Wendland-Pierzchlewiczowa, Warszawa 1963-1965, Państwowy Instytut Wydawniczy, Instytut Badań Literackiech Polskiej Akademii Nauk, s. 390, 2 nlb.; 552; 582, 4 nlb., "Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut”", redaktor naczelny: Kazimierz Budzyk, komitet redakcyjny: Ewa Korzeniewska, Tadeusz Mikulski, Roman Pollak, Irmina Śliwińska, Stanisłąw Słupkiewicz (sekretarz), Zygmunt Szweykowski (tom 1) : [recenzja] Stanisław Grzeszczuk Kazimierz Budzyk (aut. dzieła rec.) Józef Cybertowicz (aut. dzieła rec.) Ewa Korzeniewska (aut. dzieła rec.) Danuta Maniewska (aut. dzieła rec.) Tadeusz Mikulski (aut. dzieła rec.) Roman Pollak (aut. dzieła rec.) Alojzy Sajkowski (aut. dzieła rec.) Zygmunt Szweykowski (aut. dzieła rec.) Stanisław Słupkiewicz (aut. dzieła rec.) Izabella Teresińska (aut. dzieła rec.) Wanda Wendland-Pierzchlewiczowa (aut. dzieła rec.) Tadeusz Witczak (aut. dzieła rec.) Irmina Śliwińska (aut. dzieła rec.) s. 237-247
"Piśmiennictwo staropolskie", vol. 1-3, opracował zespół pod kierownictwem Romana Pollaka, zespół autorski: Tadeusz Witczak, Danuta Maniewska, Józef Cybertowicz, Alojzy Sajkowski, Izabella Teresińska, Wanda Wendland-Pierzchlewiczowa, Warszawa 1963-1965, Państwowy Instytut Wydawniczy, Instytut Badań Literackiech Polskiej Akademii Nauk, s. 390, 2 nlb.; 552; 582, 4 nlb. : [recenzja] Jerzy Starnawski Józef Cybertowicz (aut. dzieła rec.) Danuta Maniewska (aut. dzieła rec.) Roman Pollak (aut. dzieła rec.) Alojzy Sajkowski (aut. dzieła rec.) Izabella Teresińska (aut. dzieła rec.) Wanda Wendland-Pierzchlewiczowa (aut. dzieła rec.) Tadeusz Witczak (aut. dzieła rec.) s. 247-259
"Piśmiennictwo staropolskie", vol. 1-3, opracował zespół pod kierownictwem Romana Pollaka, zespół autorski: Tadeusz Witczak, Danuta Maniewska, Józef Cybertowicz, Alojzy Sajkowski, Izabella Teresińska, Wanda Wendland-Pierzchlewiczowa, Warszawa 1963-1965, Państwowy Instytut Wydawniczy, Instytut Badań Literackiech Polskiej Akademii Nauk, s. 390, 2 nlb.; 552; 582, 4 nlb. : [recenzja] Jerzy Starnawski Józef Cybertowicz (aut. dzieła rec.) Danuta Maniewska (aut. dzieła rec.) Roman Pollak (aut. dzieła rec.) Alojzy Sajkowski (aut. dzieła rec.) Izabella Teresińska (aut. dzieła rec.) Wanda Wendland-Pierzchlewiczowa (aut. dzieła rec.) Tadeusz Witczak (aut. dzieła rec.) s. 259-267
"Studia inedita", Juliusz Kleiner, opracował Jerzy Starnawski, Lublin 1964, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, s. 452, 2 nlb. : [recenzja] Zbigniew Nowak Juliusz Kleiner (aut. dzieła rec.) s. 267-273
"Recenzje teatralne. Wybór", Karol Irzykowski, wybór i wstęp: Janusz Szpotański, przypisy opracowała Barbara Winkiel, indeks zestawiła Zofia Raułuszkiewicz, Warszawa 1965, Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 764 : [recenzja] Bogdan Rogatko Karol Irzykowski (aut. dzieła rec.) Zofia Raułuszkiewicz (aut. dzieła rec.) Janusz Szpotański (aut. dzieła rec.) Barbara Winkiel (aut. dzieła rec.) s. 273-279
"Liryka polska. Interpretacje", pod redakcją Jana Prokopa i Janusza Sławińskiego, Kraków 1966, Wydawnictwo Literackie, s. 436 : [recenzja] Edward Balcerzan Jan Prokop (aut. dzieła rec.) Janusz Sławiński (aut. dzieła rec.) s. 280-289
"Происхождение романа. Теоретико-исторический очерк", В. Кожинов, Москва 1963, „Советский ПисателЬ”, s. 438, 2 nlb. : [recenzja] Aleksander Bereza В. Кожинов (aut. dzieła rec.) s. 289-296
"Rousseau: samotność i wspólnota", Bronisław Baczko, Warszawa 1964, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 746, 2 nlb. + 13 wklejek ilustr. oraz 1 wklejka erraty : [recenzja] Zofia Szmydtowa Bronisław Baczko (aut. dzieła rec.) s. 296-301
"Rousseau: samotność i wspólnota", Bronisław Baczko, Warszawa 1964, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 746, 2 nlb. + 13 wklejek ilustr. oraz 1 wklejka erraty : [recenzja] Maria Janion Bronisław Baczko (aut. dzieła rec.) s. 301-306
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza w okresie od 10 listopada 1963 do 10 marca 1966 Maria Wosiek s. 307-311
Sprawozdanie z Walnego Zjazdu Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza (Gdańsk-Będomin, 29-31 marca 1966) Milica Jakóbiec-Semkowowa s. 311-317
Konferencja poświęcona Tadeuszowi Boyowi-Żeleńskiemu w 25 rocznicę śmierci (Instytut Badań Literackich PAN - Warszawa, 26 września 1966) Aniela Piorunowa s. 317-322
Tadeusz Milewski (17 maja 1906 - 5 marca 1966) [nekrolog] Wojciech Skalmowski s. 323-325
Stefania Ciesielska-Borkowska (23 czerwca 1889 - 3 lipca 1966) [nekrolog] Maria Strzałkowa s. 327-329
Tadeusz Sinko (14 września 1877 - 23 lipca 1966) [nekrolog] Jerzy Krókowski s. 331-338
List do Redakcji Zygmunt Markiewicz s. 339-340