Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1958, Tom 49, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Liryka Galla Anonima Ryszard Gansiniec s. 355-387
Narodziny romansu listownego w literaturze polskiej XVIII wieku Mieczysław Klimowicz s. 389-431
Dwa wydania "Thesaurusa" Grzegorza Knapskiego (1621 i 1643) Jadwiga Puzynina s. 433-473
Z epiki dziadowskiej : 1. polskie i czeskie pieśni o obronie Wiednia Czesław Hernas s. 475-494
Gawdzicki, nie Trembecki Augustyn Jendrysik s. 495-501
W poszukiwaniu starych czasopism Jadwiga Rudnicka s. 503-521
Propozycje do przyszłego wydania "Dzieł" Słowackiego Wiktor Hahn s. 523-527
"Tragedia żebracza nowouczyniona" [tytuł oryginału: "Thragedya żebrácza nowouczynyoná"], dochowany fragment polski z r. 1552 uzupełnił przekładem przeróbki czeskiej powstałej po r. 1975, Józef Magnuszewski, Warszawa 1957, Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 52, 4 nlb. : [recenzja] Rafał Leszczyński Józef Magnuszewski (aut. dzieła rec.) s. 529-535
"Fraszki", Jan Kochanowski, opracował Janusz Pelc, Wrocław-Kraków 1957, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, Biblioteka Narodowa, Seria I, nr 163, s. LXXVI, 166, 2 nlb. + 1 kartka erraty : [recenzja] Stanisław Grzeszczuk Jan Kochanowski (aut. dzieła rec.) Janusz Pelc (aut. dzieła rec.) s. 535-542
"Legion Mickiewicza. 1848-1849", Stefan Kieniewicz, Warszawa 1957, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 191, 5 nlb. + 1 ilustracja : [recenzja] Adam Lewak Stefan Kieniewicz (aut. dzieła rec.) s. 542-544
"Adam Mickiewicz - zarys bibliograficzny", opracowali Irmina Śliwińska, Wanda Roszkowska, Stanisław Słupkiewicz, Warszawa 1957, Państwowy Instytut Wydawniczy, Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Literackiech, z materiałów bibliografii literatury polskiej według "Literatury Polskiej" Gabriela Korbuta, s. 353, 3 nlb. : [recenzja] Elżbieta Słodkowska Wanda Roszkowska (aut. dzieła rec.) Stanisław Słupkiewicz (aut. dzieła rec.) Irmina Śliwińska (aut. dzieła rec.) s. 544-554
"Apollo Korzeniowski. Ostatni dramaturg romantyczny", Roman Taborski, redaktor naukowy Jan Kott, Wrocław 1957, Zakład imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Studia Historycznoliterakie, pod redakcją Jana Kotta, tom 9, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, s. 167, 5 nlb. + 6 ilustracji : [recenzja] Zbigniew Żabicki Jan Kott (aut. dzieła rec.) Roman Taborski (aut. dzieła rec.) s. 554-563
    Zacytuj
  • Udostępnij
"«Wielkopolskie» opowiadania Henryka Sienkiewicza: „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela”. „Za chlebem”. „Bartek Zwycięzca”", Jarosław Maciejewski, Poznań 1957, Poznańskie Wydawnictwo Naukowe, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wydział Filologiczno-Filozoficzny, Prace Komisji Filologicznej, tom 17, zeszyt 3, s. 173 + 1 k. erraty : [recenzja] Tadeusz Bujnicki Jarosław Maciejewski (aut. dzieła rec.) s. 564-572
"W małym domku", dramat w trzech aktach, Tadeusz Rittner, opracował Zbigniew Raszewski, Wrocław 1954, Zakład imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, Biblioteka Narodowa, Seria I, nr 116, s. LXXIX, 1 nlb., 144, 4 nlb.; "Głupi Jakub", komedia w trzech aktach; "Wilki w nocy", komedia w trzech aktach, Tadeusz Rittner, opracował Zbigniew Raszewski, Wrocław 1956, Zakład imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, Biblioteka Narodowa, Seria I, nr 160, s. CLI, 1 nlb., 331, 5 nlb. : [recenzja] Tomasz Weiss Zbigniew Raszewski (aut. dzieła rec.) Tadeusz Rittner (aut. dzieła rec.) s. 572-580
"Władysław Orkan", Mirosława Puchalska, Warszawa 1957, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, s. 211, 5 nlb. + 13 tablic : [recenzja] Danuta Brzozowska Mirosława Puchalska (aut. dzieła rec.) s. 580-585
"Władysław Orkan. Twórca i dzieło", Stanisław Pigoń, Kraków 1958, Wydawnictwo Literackie, s. 449, 3 nlb.+ 8 ilustracji : [recenzja] Artur Hutnikiewicz Stanisław Pigoń (aut. dzieła rec.) s. 585-591
"Die Kunst der Interpretation. Studien zur deutschen Literaturgeschichte", Emil Staiger, Zürich 1955, Atlantis Verlag, s. 273, 3 nlb. : [recenzja] Janusz Szpotański Emil Staiger (aut. dzieła rec.) s. 591-598
Instytut Badań Literackich 1948-1958 Aniela Piorunowa s. 599-629
"Publicystyka paryska Gabrieli Zapolskiej" Aniela Piorunowa s. 629-633
Sesja Naukowa IBL PAN w 75 rocznicę śmierci Norwida Witold Billip s. 634-640
Odsłonięcie w Dreźnie tablicy pamiątkowej ku czci Kraszewskiego Wincenty Danek s. 640-643
Ryszard Gansiniec i jego badania nad kulturą umysłową polskiego średniowiecza i renesansu Tadeusz Ulewicz s. 645-666
W odpowiedzi prof. J. Nowakowi-Dłużewskiemu s. 667-670