Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 14
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1963, Tom 54, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Autentyzm i "literackość" a wiedza powieściowego narratora Maria Jasińska s. 1-24
Prusowskie problemy Stanisław Adamczewski s. 25-31
"Szkice węglem" Henryka Sienkiewicza Tadeusz Bujnicki s. 33-62
Spór o realizm i naturalizm a publicystyka literacka Józefa Tokarzewicza w latach 1872-1882 Zbigniew Żabicki s. 63-108
Baśń Konopnickiej "O Krasnoludkach i o sierotce Marysi" Jerzy Cieślikowski s. 109-141
Nieznana korespondencja Bolesława Prusa s. 143-156
Dwa fragmenty notatek twórczych Bolesława Prusa Feliks Araszkiewicz s. 157-170
"Galicyjska misja" Bolesława Prusa Stanisław Fita s. 171-179
"Trylogia Sienkiewicza. Szkice", Zygmunt Szweykowski, Poznań 1961, Wydawnictwo Poznańskie, s. 147, 3 nlb. + 7 wklejek ilustracyjnych : [recenzja] Samuel Sandler Zygmunt Szweykowski (aut. dzieła rec.) s. 181-194
"Stendhal et les problèmes du roman", Georges Blin, Paris 1954, Librairie José Corti, s. 339 : [recenzja] Alina Brodzka Georges Blin (aut. dzieła rec.) s. 194-209
Dyskusja o początkach realizmu literackiego w Rosji Bohdan Galster s. 209-217
"Stream of Consciousness in the Modern Novel", Robert Humphrey, Berkeley 1958, wyd. 1: 1954, University of California Press, s. VII, 129; "The Modern Psychological Novel", Leon Edel, New York 1959, wyd. 1: 1955, Grove Press, An Evergreen Book, E-134, s. 143; "Stream of Consciousness. A Study in Literary Method", Melvin Friedman, New Haven 1955, Yale University Press, s. XI, 279 : [recenzja] Zdzisław Łapiński Leon Edel (aut. dzieła rec.) Melvin Friedman (aut. dzieła rec.) Robert Humphrey (aut. dzieła rec.) s. 218-227
Muzeum Bolesława Prusa w Nałęczowie Tadeusz Kłak s. 229-230
Sesja naukowa w 150 rocznicę urodzin Józefa Ignacego Kraszewskiego, Warszawa, 7-8 grudnia 1962 Aniela Piorunowa s. 230-242