Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1953, Tom 44, Numer 3-4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ludowość w poezji Kochanowskiego Julian Krzyżanowski s. 1-28
Do historii i źródeł Kitowicza Tadeusz Mikulski s. 29-72
Pierwszy cykl satyr Krasickiego Juliusz Kleiner s. 73-115
W walce o ideowe nowatorstwo poezji krajowej Maria Janion s. 116-150
O powojennej twórczości Adolfa Rudnickiego Helena Zaworska-Trznadlowa s. 151-189
Przełom wersyfikacyjny w strofice Biernata z Lublina Kazimierz Budzyk s. 190-216
O nazwiskach bohaterów komedii polskiej XVIII wieku Stefan Reczek s. 217-237
Wśród rękopisów saskich początków Czesław Hernas s. 238-251
W sprawie pochodzenia Jędrzeja Kitowicza Marian Morelowski s. 252-257
Boileau - Despréaux w polskich przekładach i przeróbkach Janusz Kozłowski s. 258-269
Z pracowni literackiej Aleksandra Fredry Stanisław Pigoń s. 270-312
Z dni niedoli Anny Libery Henryk Barycz s. 313-323
"Encyklopedia (Wybór)", przełożyła Ewa Rzadkowska, wstęp Jana Kotta, Wrocław 1952, Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Biblioteka Narodowa, seria II, nr 73, z prac Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, s. XLII, 272, nlb. 2 : [recenzja] Rachmiel Brandwajn Jan Kott (aut. dzieła rec.) Ewa Rzadkowska (aut. dzieła rec.) s. 324-326
"Poezja Jakuba Jasińskiego. Zarys monograficzny", Józef Kelera, Wrocław 1952, Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Studia Historycznoliterackie Instytutu Badań Literackiech, pod red. Jana Kotta, t. 11, s. 158 : [recenzja] Roman Wołoszyński Józef Kelera (aut. dzieła rec.) s. 326-346
"Literatura słowiańska. Kurs drugi", Adam Mickiewicz, w przekładzie i opracowaniu Leona Płoszewskiego, Warszawa 1952, Dzieła, Wydanie narodowe, t. 10, «Czytelnik», s. 468 : [recenzja] Henryk Batowski Adam Mickiewicz (aut. dzieła rec.) Leon Płoszewski (aut. dzieła rec.) s. 346-352
"Spór o Mickiewicza", Stefan Żółkiewski, Wrocław 1952, Wyd. Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Studia Historycznoliterackie Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, pod red. Jana Kotta, t. 16, s. 276, nlb. 4, ryc. 10 : [recenzja] Bogdan Zakrzewski Stefan Żółkiewski (aut. dzieła rec.) s. 352-364
"Spór o Mickiewica", Stefan Żółkiewski, Wrocław 1952, Wyd. Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Studia Historycznoliterackie Instytutu Badań Literackich, pod red. Jana Kotta, t. 16, s. 276, nlb. 4, ryc. 10 : [recenzja] Samuel Sandler Stefan Żółkiewski (aut. dzieła rec.) s. 364-379
"Czasopiśmiennnictwo ludowe w Galicji", Krzysztof Dunin-Wąsowicz, Wrocław 1952, Wydawnictwo Naukowe im. Ossolińskich, Studia Historycznoliterackie Instytutu Badań Literackich PAN, pod red. Jana Kotta, t. 15, s. 297 : [recenzja] Stanisław Frybes Krzysztof Dunin-Wąsowicz (aut. dzieła rec.) s. 379-381
Karol Badecki (1886-1953) [nekrolog] Tadeusz Ulewicz s. 382-391
Karol Badecki - archiwista i bibliotekarz Antoni Knot s. 392-404