Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 26
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1958, Tom 49, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Stanisława Wyspiańskiego "Powrót Odysa" Stefan Srebrny s. 1-36
Nietzscheanizm Wyspiańskiego Aniela Łempicka s. 37-66
Tradedia oświeceniowo-sentymantalna w Polsce przed rokiem 1795 Józef Kelera s. 67-96
Z badań nad wierszem Biernata z Lublina Jerzy Woronczak s. 97-118
Wersyfikacja Tadeusza Różewicza wśród współczesnych metod kształtowania wiersza Zbigniew Siatkowski s. 119-150
Nawracanie posła Roman Kaleta s. 151-197
Inedita Adama Naruszewicza Edmund Rabowicz s. 199-219
Na marginesie literatury Sejmu Wielkiego : w związku z niektórymi propozycjami Emila Kipy Gabriela Frydrychowicz s. 221-239
Nazwiska pisarzy bułgarskich zanotowane przez Mickiewicza : (uzupełnienie) Henryk Batowski s. 241-242
Muza "Starej baśni" Wincenty Danek s. 243-259
"Storia della litteratura polacca", Marina Bersano Begey, Milano 1957, 2 ed., Nuova Accademia, s. 382 : [recenzja] Roman Pollak Marina Bersano Begey (aut. dzieła rec.) s. 261-264
"Rytmy abo wiersze polskie", Mikołaj Sęp Szarzyński, opracowała i wstępem opatrzyła Jadwiga sokołowska, Warszawa 1957, Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 104 : [recenzja] Jan Turnau Jadwiga Sokołowska (aut. dzieła rec.) Mikołaj Sęp Szarzyński (aut. dzieła rec.) s. 264-270
Literatura Oświecenia w wydawnictwach "Naszej Biblioteki" Przemysława Matuszewska s. 270-282
"Sekstety wykładów kowieńskich Adama Mickiewicza. 1819-1821", opracował Władysław Abramowicz, Wilnius 1956, Państwowe Wydawnictwo Literatury Politycznej i Naukowej, Akademia Nauk Litewskiej SSR - Centralna Biblioteka, s. 155, 1 nlb. + 10 ilustracji = "Adamo Mickevičiaus Kauno mokykloje dėstyti dalykai. 1819-1821", paruošé Vladas Abramovičius, Vilnius 1956, Valstybinė Politinės ir Mokslinės Literatūros Leidykla, Lietuvos TSR Mokslų Akademija - Centrinė Biblioteka : [recenzja] Zofia Muszyńska Władysław Abramowicz (aut. dzieła rec.) s. 282-289
"The Modern Polish Short Story", Olga Scherer-Virski, 's Gravenhage 1955, Mounton & Co., Slavistic Printings and Reprintings, V, edited by Cornelis H. van Schooneveld, Leiden University, s. X, 266 + 5 ilustracji : [recenzja] Alina Brodzka Olga Scherer-Virski (aut. dzieła rec.) s. 290-297
"Das sprachliche Kunstwerk. Eine Einführung in die Literaturwissenschaft" , Wolfgang Kayser, Bern 1954, dritte erweiterte Auflaga, Francke Verlag, s. 444 : [recenzja] Janusz Szpotański Wolfgang Kayser (aut. dzieła rec.) s. 297-308
"O jedności treści i formy", Artur Sandauer, Kraków 1957, Wydawnictwo Literackie, s. 81, 3 nlb. : [recenzja] Michał Głowiński Artur Sandauer (aut. dzieła rec.) s. 309-315
"Вопросы Литературы" - nowe radzieckie czasopismo litarackie Janusz Henzel s. 315-327
Sprawozdanie z podróży naukowej do Wilna i Grodna - "Śladami Elizy Orzeszkowej" Edmund Jankowski s. 329-334
"Kartka z dziejów polsko-szwedzkich" Aniela Piorunowa s. 334-337
"Prasy krakowskie i rakowskie. Na usługach antytrynitaryzmu" Władysław Korotaj s. 337-340
"Stylistyczna motywacja polskiego tonizmu" Zbigniew Siatkowski s. 340-342
"Z uwag nad słownictwem Mickiewicza" Aniela Piorunowa s. 342-346
Uwagi w sprawie artykułu Emila Kipy "Na marginesie literatury Sejmu Wielkiego" Juliusz Nowak-Dłużewski s. 347-348
Właśnie "Fryol" Michał Witkowski s. 348-349
W sprawie recenzji "Pism" Dembowskiego Maria Grabowska s. 349-352