Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1953, Tom 44, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
[Do Komitetu Centralnego... : Dokumenty opublikowane w związku ze śmiercią Józefa Stalina]. s. 3-8
[Słynne słowa Marksa... : o pracach naukowych Józefa Stalina]. s. 9-22
Walka o realizm w estetyce i krytyce literackiej kraju w latach 1831-1848 Maria Żmigrodzka s. 23-70
O poezji Mieczysława Jastruna Jacek Trznadel s. 71-112
Tropami Jana z Kijan Czesław Hernas s. 113-161
Dookoła sprawy realizmu w literaturze Kazimierz Budzyk s. 162-180
Układ tekstu zakończenia "Rozmowy z matką Makryną Mieczysławską" J. Słowackiego Władysław Floryan s. 181-195
Głos w dyskusji o pochodzeniu polskiego języka literackiego Stanisław Urbańczyk s. 196-215
Scena teatru staropolskiego Zbigniew Raszewski s. 216-229
Z tradycji realizmu starego polskiego teatru : rękopis wielicki z roku 1707 Julian Lewański s. 230-244
Dwa wydania "Obrazu nędzy ludzkiej" Józefa Andrzeja Załuskiego Janina Pawłowicz s. 245-253
Trzy echa epoki Mickiewiczowskiej Leonard Podhorski-Okołów s. 254-262
Nieznany pierwodruk i nieznany adresat wiersza Słowackiego Jarosław Maciejewski s. 263-283
Julian Marchlewski o Multatulim Samuel Sandler s. 284-303
"O marksistowskiej teorii literatury. Szkice", Henryk Markiewicz, Wrocław 1952, Studia Historycznoliterackie Instytutu Badań Literackich, pod red. Jana Kotta, t. 14, Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, s. VI, 126 : [recenzja] Samuel Sandler Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 304-311
"Очерки по стилистике русского языка", A. H. Гвоздев, Москва 1952, Изд. Акад. Педаг. Наук РСФСР, c. 326 : [recenzja] Lucylla Pszczołowska A. H. Гвоздев (aut. dzieła rec.) s. 311-317
"Literatura słowiańska. Kurs pierwszy", Adam Mickiewicz, w przekładzie i opracowaniu Leona Płoszewskiego, Warszawa 1952, Dzieła, Wydanie narodowe, t. 8 i 9, „Czytelnik”, s. 394 i 254 : [recenzja] Henryk Batowski Adam Mickiewicz (aut. dzieła rec.) Leon Płoszewski (aut. dzieła rec.) s. 317-329
"Pamiętniki", Jan Pasek, wstępem i objaśnieniami zaopatrzył Władysław Czapliński, Wrocław 1952, Biblioteka Narodowa, Seria I, nr 62, Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Wydanie trzecie, s. LX, 572, nlb. 2 : [recenzja] Alojzy Sajkowski Władysław Czapliński (aut. dzieła rec.) Jan Pasek (aut. dzieła rec.) s. 329-334
"Wspomnienia pamiętnikarskie", Ludwik Łętowski, przygotował do druku, opatrzył wstępem i przypisami Henryk Barycz, Wrocław 1952, Wydawnictwo Narodowe im. Ossolińskich, s. XXXVIII, 310 : [recenzja] Roman Wołoszyński Henryk Barycz (aut. dzieła rec.) Ludwik Łętowski (aut. dzieła rec.) s. 334-341
"Pamiętniki i wizerunki", Henryk Kamieński, z rękopisów przygotowała do druku i przypisami opatrzyła Irmina Śliwińska, wstęp opracował Witold Kula, okładkę projektował Stanisław Kobielski, Wrocław 1951, Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, s. LVI, XX, 323, 1 nlb., w tekście 2 ryciny : [recenzja] Bogdan Zakrzewski Henryk Kamieński (aut. dzieła rec.) Stanisław Kobielski (aut. dzieła rec.) Witold Kula (aut. dzieła rec.) Irmina Śliwińska (aut. dzieła rec.) s. 341-349
"55 lat wśród książek. Wspomnienia, wrażenia, rozważania", Jan Michalski, z przedmową Wacława Borowego, Wrocław 1950, Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, s. XII, 106, 2 nlb., 6 tabl. : [recenzja] Tadeusz Mikulski Wacław Borowy (aut. dzieła rec.) Jan Michalski (aut. dzieła rec.) s. 349-354
Nota bibliograficzna T. M. s. 354