Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 38
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1980, Tom 71, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przestrzenie tekstu a teksty przestrzeni Edward Balcerzan s. 3-17
Jurij Tynianow o ewolucji literackiej (1927) : próba uważnej lektury Stanisław Dąbrowski s. 31-48
Thomasa Reida myślenie o języku Zofia Florczak s. 49-57
Mimesis językowa w wypowiedzi literackiej Michał Głowiński s. 59-71
"Servitor humillimus A. T." : o atrybucji autorstwa pamfletu na ślub Zygmunta Augusta Czesław Hernas s. 73-77
Matka w polskiej pieśni ludowej : opis struktury Jadwiga Jagiełło s. 79-89
"Wirsze" z północnej Rusi XIV wieku Roman Jakobson Lucylla Pszczołowska (tłum.) s. 91-92
Wiersz polski w "Nauce poezji" Hipolita Cegielskiego Zdzisława Kopczyńska s. 93-103
Oświeceniowe wiersze o porach roku wobec dziedzictwa Jana Kochanowskiego Teresa Kostkiewiczowa s. 105-114
Uwagi o ikoniczności tekstu Janusz Lalewicz s. 115-122
"Słońce mu ciemnością drogę zagradzało" : nauka o świetle Jana Damasceńskiego czy Dionizego Areopagity w "Słowie o wyprawie Igora"? Dmitrij S. Lichaczow Elżbieta Janus (tłum.) s. 123-125
Wędrówka Ulissesa w "Boskiej komedii" Dantego Jurij M. Lotman Jerzy Faryno (tłum.) s. 127-138
Przemiany ergografii w polskich badaniach literackich do roku 1939 Henryk Markiewicz s. 139-164
Świerszcz i poeta : na marginesie "Muzy" Jana Kochanowskiego Teresa Michałowska s. 165-171
Wiersz Aleksandra Błoka "Kobieta" Zara G. Minc Jerzy Faryno (tłum.) s. 173-185
Poetyka stylizacji w twórczości Andrieja Biełego : przyczynek do problemu: Bieły a Gogol Władimir M. Papierny Anna Jędrzejkiewicz (tłum.) s. 187-200
"Vitae regum Polonorum" Klemensa Janickiego w przekładzie Jana Achacego Kmity Franciszek Pepłowski s. 201-215
Folklor historyczny i ruchy ludowe w Rosji XVII-XVIII wieku : tezy Marija B. Pluchanowa Elżbieta Janus (tłum.) s. 217-224
O szyku wyrazów w wierszu Kochanowskiego Lucylla Pszczołowska s. 225-237
O "katharsis" - raz jeszcze Elżbieta Sarnowska-Temeriusz s. 239-260
Autoprezentacja formalistów rosyjskich foro externo Irena Sławińska s. 261-268
O jedności poety i tekstu Władimir N. Toporow Jerzy Faryno (tłum.) s. 269-285
Gematria w funkcji chwytu literackiego : Mickiewiczowskie "czterdzieści i cztery" Wiktor Weintraub s. 287-294
Problem interpunkcji w teoriach retorycznych Jakuba Górskiego i Benedykta Herbsta Anna Werpachowska s. 295-303
O czasowniku "mieć" w XVI wieku i dziś Krystyna Wilczewska s. 305-319
Wyrażanie stosunków czasowych w hebrajskim tekście "Psalmów" i w "Psałterzu Dawidowym" Jana Kochanowskiego Jerzy Woronczak s. 321-331
"Grafologia" interpunkcyjna : z badań nad liryką Mickiewicza Czesław Zgorzelski s. 333-347
Prawda jako problem poetyki Jerzy Ziomek s. 349-365
O genezie współczesnej poetyki teoretycznej Stefan Żółkiewski s. 367-383
"Miscellanea staropolskie" w "Archiwum Literackim" Jerzy Starnawski s. 385-389
Oświecenie w "Archiwum Literackim" Jerzy Jackl s. 390-393
Teksty XIX-wieczne na łamach "Archiwum Literackiego" Zofia Trojanowiczowa s. 400-404
Materiały współczesne w "Archiwum Literackim" Alina Kowalczykowa s. 400-404
Omówienie dyskusji R. L. s. 404-405
"Literatura ludowa i literatura chłopska : materiały z Ogólnopolskiej Naukowej Sesji Folklorystycznej, 16-18 II 1973", red. Alina Aleksandrowicz, Czesław Hernas, Jerzy Bartmiński, Lublin 1977 : [recenzja] Ireneusz Sikora Alina Aleksandrowicz (aut. dzieła rec.) Jerzy Bartmiński (aut. dzieła rec.) Czesław Hernas (aut. dzieła rec.) s. 405-415
"„Nowy Parnas” przedromantycznej Warszawy : Bruno Kiciński i grono jego współpracowników", Wiesław Pusz, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1979 : [recenzja] Piotr Żbikowski Wiesław Pusz (aut. dzieła rec.) s. 415-431
"Odmarsz", Jan Błoński, Kraków 1978 : [recenzja] Jacek Brzozowski Jan Błoński s. 431-439
W odpowiedzi Stanisławowi Dąbrowskiemu Jan Trzynadlowski s. 441-444