Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 27
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1921/1922, Tom 19, Numer 1/4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Erazm z Rotterdamu a Wacław Potocki : studjum porównawcze na tle "Adagiów" i "Moraliów" Henryk Szucki s. 1-18
Spis ocenionych książek, rozpraw i artykułów. s. 7
    Zacytuj
  • Udostępnij
Spis współpracowników. s. 8
    Zacytuj
  • Udostępnij
Przyczynki do dziejów romantyzmu w Polsce Juliusz Kleiner s. 19-28
Stosunek Słowackiego do Mickiewicza : (od "Dumy ukraińskiej" do "Lambra") Manfred Kridl s. 29-63
O układzie djalogów genezyjskich Słowackiego Jan Gwalbert Pawlikowski s. 64-75
Źródła i podniety niektórych pomysłów i wątków fredrowskich : [ciąg dalszy] Eugeniusz Kucharski s. 76-106
Żółkiewski jako Lucjusz Emiljusz w "Władysławie IV" Samuela ze Skrzypny Twardowskiego Zofia Gąsiorowska-Szmydtowa s. 107-116
"Władysław pod Warną" Niemcewicza, jako utwór tendencyjny Ignacy Chrzanowski s. 117-119
O operze Józefa Wybickiego : "Pasterka zabłąkana czyli obraz wojny holenderskiej" Wiktor Hahn s. 119-122
Z listów nieznanych Adama Mickiewicza Adam Lewak s. 122-127
Dokoła źródła "Męża i żony" Fredry Zofia Reutt-Witkowska s. 127-134
"Poprzedniczka romantyzmu (Anna Mostowska)", Jan Gebethner, Kraków 1918 : [recenzja] Konstanty Wojciechowski Jan Gebethner (aut. dzieła rec.) s. 135-137
"Dziady drezdeńskie jako dramat chrześcijański", Zofja Niemojewska, Warszawa 1920 : [recenzja] Wacław Borowy Zofia Niemojewska (aut. dzieła rec.) s. 137-139
"Dawność a Mickiewicz", Andrzej Niemojewski, Warszawa 1920 : [recenzja] Juliusz Kleiner Andrzej Niemojewski (aut. dzieła rec.) s. 139-143
"Wybór pism i nauk", Andrzej Towiański, oprac. Stanisław Pigoń, Kraków 1919 ; "Pisma wybrane", T. I-II, Andrzej Towiański, wybór, układ i przypisy Andrzeja Boleskiego, Watszawa-Kraków 1919 : [recenzja] Zofia Gąsiorowska-Szmydtowa Andrzej Boleski (aut. dzieła rec.) Stanisław Pigoń (aut. dzieła rec.) Andrzej Towiański (aut. dzieła rec.) s. 144-148
"Pisma z lat 1849-51", Juljan Klaczko, zebrał Bolesław Erzepki, Poznań 1919 : [recenzja] Wiktor Hahn Bolesław Erzepki (aut. dzieła rec.) Julian Klaczko (aut. dzieła rec.) s. 148-149
"Gloryfikacja pracy. Myśli z pism i o pismach Stanisława Brzozowskiego", M. Zdziechowski, Kraków 1921 : [recenzja] Eugeniusz Kucharski Marian Zdziechowski (aut. dzieła rec.) s. 149-150
Nowe badania teoretyczne nad powieścią Stefania Neymarkówna s. 150-154
"Artyzm pieśni ludowej", Jan St. Bystroń, Poznań-Warszawa 1921 : [recenzja] Zygmunt Łempicki Jan Stanisław Bystroń (aut. dzieła rec.) s. 154-157
"O wpływach i zależnościach w literaturze", Wacław Borowy, Kraków 1921 : [recenzja] Zygmunt Łempicki Wacław Borowy (aut. dzieła rec.) s. 157-159
"Teatr polski przed powstaniem sceny narodowej", Stanisław Windakiewicz, Kraków 1921 : [recenzja] Wiktor Hahn Stanisław Windakiewicz (aut. dzieła rec.) s. 159-160
"Działalność Jana Zamoyskiego na polu szkolnictwa 1573-1605", Stanisław Łempicki, Kraków 1922 : [recenzja] Wiktor Hahn Stanisław Łempicki (aut. dzieła rec.) s. 160-161
"Jacek Mijakowski, kaznodzieja barokowy. Przyczynek do dziejów kaznodziejstwa polskiego w XVII wieku", Wacław Kosiński, Radom 1916 : [recenzja] Wiktor Hahn Wacław Kosiński (aut. dzieła rec.) s. 162
"Filip Nereusz Golański na tle współczesnej epoki. Studjum dziejom neoklasycyzmu w Polsce poświęcone", Marja Dynowska, Kraków 1916 ; "Poetyka Filipa Neryusza Golańskiego. Studium z dziejów krytyki literackiej w Polsce", Bronisław Zaleski, Fryburg 1918 : [recenzja] Wiktor Hahn Maria Dynowska (aut. dzieła rec.) Bronisław Zaleski (aut. dzieła rec.) s. 162-163
Wiadomości bibliograficzne od 1 lipca 1918 do 31 grudnia 1921 r. Wiktor Hahn s. 164-181
Od Wydziału Towarzystwa literackiego im. A. Mickiewicza we Lwowie. s. 183