Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 24
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
2006, Tom 97, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Historia a literatura Henryk Markiewicz s. 5-28
Klucz semiotyczny : teoria i twórczość literacka w średniowieczu Teresa Michałowska s. 29-54
Mit a opowieść : prezentacja stanowisk teoretycznych Cezary Zalewski s. 55-75
"Uwagi o dawnej Polsce" Henryka Rzewuskiego : komentarz do edycji Bartłomiej Szleszyński s. 77-88
Wayne C. Booth a hermeneutyczne aspekty ironii Grzegorz Marzec s. 89-107
"Tekst kanoniczny", "intencja twórcza" i inne kłopoty : z zagadnień terminologicznych tekstologii i edytorstwa naukowego Kamila Budrowska s. 109-121
Kolęda dawniej i dziś : z zagadnień semantyki terminów gatunkowych Anetta Luto-Kamińska s. 123-134
"Treść, gdy w rytm się stacza" : Leśmian i symboliczna fascynacja rytmem Piotr Śniedziewski s. 135-152
Prolog "Legendy o św. Aleksym" Witold Wojtowicz s. 153-166
"Nieznajomy wróg" na dworze Stwórcy Jacek Sokolski s. 167-169
Jan Rymarkiewicz - autor zapomnianego studium na temat "Piesni świętojańskiej o Sobótce" Maciej Wróblewski s. 171-181
"Od liryki do retoryki : w kręgu słowa, literatury i kultury : prace ofiarowane profesorom Jadwidze i Edmundowi Kotarskim", pod red. Ireny Kadulskiej i Radosława Grześkowiaka, Gdańsk 2004 : [recenzja] Iwona Maciejewska Radosław Grześkowiak (aut. dzieła rec.) Irena Kadulska (aut. dzieła rec.) s. 183-193
"„Przez wieki idąca powieść” : wybór pism o literaturze XIX i XX wieku", Maria Żmigrodzka, red. Maria Kalinowska, Elżbieta Kiślak, Warszawa 2002 : [recenzja] Danuta Zawadzka Maria Kalinowska (aut. dzieła rec.) Elżbieta Kiślak (aut. dzieła rec.) Maria Żmigrodzka (aut. dzieła rec.) s. 193-199
"Inspiracje Grecji antycznej w dramacie doby romantyzmu : rekonesans", red. Maria Kalinowska, Toruń 2002 : [recenzja] Marcin Lul Maria Kalinowska (aut. dzieła rec.) s. 199-204
"Bolesława Prusa „prawidła” sztuki literackiej", Anna Martuszewska, Gdańsk 2003 : [recenzja] Cezary Zalewski Anna Martuszewska (aut. dzieła rec.) s. 204-211
"Poznanie (w) powieści - od Balzaka do Masłowskiej", Zofia Mitosek, Kraków 2003 : [recenzja] Adam Dziadek Zofia Mitosek (aut. dzieła rec.) s. 211-216
"Dyskurs, apokryf, parabola : strategie filozofowania w prozie współczesnej", Maciej Michalski, Gdańsk 2003 : [recenzja] Eliza Szybowicz Maciej Michalski (aut. dzieła rec.) s. 216-226
"Tekst - styl - poetyka : zbiór studiów", Teresa Dobrzyńska, Kraków 2003 : [recenzja] Maciej Zweiffel Teresa Dobrzyńska (aut. dzieła rec.) s. 227-232
"Komentarz i komentowanie : zagadnienia konstrukcji tekstu", Monika Bogdanowska, Katowice 2003 : [recenzja] Maciej Michalski Monika Bogdanowska (aut. dzieła rec.) s. 232-238
"Między retoryką a retorycznością", Michał Rusinek, red. nauk. Małgorzata Sugiera, Kraków 2003 : [recenzja] Anna Axerowa Michał Rusinek (aut. dzieła rec.) Małgorzata Sugiera (aut. dzieła rec.) s. 238-242
"Mgławice dyskursu : podmiot, tekst, interpretacja", Wojciech Kalaga, [w]: „Horyzonty Nowoczesności”, t. 17, Kraków 2001 : [recenzja] Marek Kaźmierczak Wojciech Kalaga (aut. dzieła rec.) s. 242-246
"Lęk przed wpływem : teoria poezji", Harold Bloom, przeł. Agata Bielik-Robson, Marcin Szuster, [w]: „Horyzonty Nowoczesności”, t. 19, Kraków 2002 : [recenzja] Krzysztof Gajewski Agata Bielik-Robson (aut. dzieła rec.) Harold Bloom (aut. dzieła rec.) s. 247-254
Miroslav Červenka (5 listopada 1932 - 19 listopada 2005) Lucylla Pszczołowska s. 255-259
Andrzej Litwornia (5 października 1943 - 16 marca 2006) Ludwika Ślękowa s. 261-265