Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 24
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1962, Tom 53, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Autor pierwszej książki drukowanej w języku polskim Kazimierz Budzyk s. 3-9
Warsztat satyryczny Adama Naruszewicza Stanisław Grzeszczuk s. 11-44
"Mądry", "mądrość", "mędrzec" i "mędrek" w pisarskiej praktyce Mickiewicza Konrad Górski s. 45-57
Słownik rymów Mickiewicza jako postulat wersologii i jako próba jego realizacji Janina Budkowska s. 59-68
Kształt artystyczny drugiej wersji Mickiewiczowskiej "Historii przyszłości" Stefania Skwarczyńska s. 69-90
Filologiczne przemiany arcyserwisu Kazimierz Wyka s. 91-111
Z Mickiewiczowskiej palestry Wacław Kubacki s. 113-142
Słowotwórcze neologizmy Bolesława Leśmiana Stanisław Kajetan Papierkowski s. 143-180
Zestawienie - czy tylko kategoria składniowa? Wojciech Górny s. 181-193
Hipotaksa i konstrukcje nominalne w rozwoju polszczyzny Anna Wierzbicka s. 195-216
Gdzie się urodził autor "Piśmiennictwa polskiego"? : na marginesie ostatniej publikacji o Wacławie Aleksandrze Maciejowskim Stanisław Pigoń s. 217-222
Jeszcze na temat "pogrzebu" u Mickiewicza Konrad Górski s. 223-228
"W kręgu języka literackiego i artystycznego", Zenon Klemensiewicz, Warszawa 1961, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 402, 6 nlb. + 1 ilustracja : [recenzja] Franciszek Pepłowski Zenon Klemensiewicz (aut. dzieła rec.) s. 229-237
"O języku Adama Mickiewicza. Studia", redaktor Zenon Klemensiewicz, pomoc naukowa redaktora Jadwiga Rużyło-Pawłowska, Wrocław 1959, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Polska Akademia Nauk, Z prac Komisji Naukowej Obchodu Roku Mickiewiczowskiego, s. 524 : [recenzja] Czesław Zgorzelski Zenon Klemensiewicz (aut. dzieła rec.) Jadwiga Rużyło-Pawłowska (aut. dzieła rec.) s. 238-242
"Sylvester János és kora = Jan Sylwester i jego epoka", Irta Balázs János, Budapest 1958, Tankönyvkiadó Vállalat, s. 473 + 51 kart ilustracji : [recenzja] Jan Reychman János Balázs (aut. dzieła rec.) s. 243-246
"Z historii i teorii literatury", Konrad Górski, Wrocław 1959, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 378, 2 nlb. : [recenzja] Zofia Stefanowska Konrad Górski (aut. dzieła rec.) s. 246-254
"Pisarstwo Henryka Sienkiewicza", Andrzej Stawar, Warszawa 1960, Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 376, 4 nlb. : [recenzja] Jerzy Ziomek Andrzej Stawar (aut. dzieła rec.) s. 254-260
"Ze studiów nad liryką Leopolda Staffa", Halina Pańczyk, Poznań 1960, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Prace Wydziału Filologicznego, Seria: Filologia Polska, nr 1, stron 91 : [recenzja] Artur Hutnikiewicz Halina Pańczyk (aut. dzieła rec.) s. 260-266
"Wybór pism krytycznych", Ignacy Fik, opracował i wstępem opatrzył mgr. Andrzej Chruszczyński, Warszawa 1961, Książka i Wiedza, s. XXXVI, 576 : [recenzja] Marian Stępień Andrzej Chruszczyński (aut. dzieła rec.) Ignacy Fik (aut. dzieła rec.) s. 266-279
"Szkice do portretów", Jerzy Kwiatkowski, Warszawa 1960, Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 133, 3 nlb. : [recenzja] Michał Głowiński Jerzy Kwiatkowski (aut. dzieła rec.) s. 280-283
Teoria dramatu na Zachodzie (1945-1960) Irena Sławińska s. 283-309
Teoria dramatu poetyckiego Gastona Bachelarda Jan Błoński s. 310-318
"Синтаксический строй стихотворных произведений Пушкина", Н. С. Поспелов, Москва 1960, Издательство Академии Наук СССР, s. 247, 3 nlb. : [recenzja] Anna Wierzbicka Н. С. Поспелов (aut. dzieła rec.) s. 319-323
Sprawozdanie z Konferencji Poetyki 21-28 IX 1961 Lucylla Pszczołowska Anna Wierzbicka s. 325-330