Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 61
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1929, Tom 26, Numer 1/4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sprawozdanie z czynności Kół Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza.
    Zacytuj
  • Udostępnij
Sprawozdanie z czynności Wydziału Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza za lata 1918-1928.
    Zacytuj
  • Udostępnij
Czy "Sybilla" jest echem "Ruin" Volneya? : (na marginesie badań nad Woroniczem) Aureli Drogoszewski s. 1-22
Uwagi o genezie i zakroju "Kościeliska" S. Goszczyńskiego Stanisław Pigoń s. 23-43
Polonolatina. XII Ryszard Ganszyniec s. 44-81
Nieznany druk Bartosza Paprockiego Stanisław Bodniak s. 81-83
"Odszukany" druk sowizdrzalski Roman Pollak s. 83-87
Nieznany djalog pijarski o Bolesławie Śmiałym Ludwik Simon s. 88-91
Nieznany masoński wiersz Ignacego Chodźki Józefa Wagnerówna s. 91-93
Nieznane fragmenty Kraszewskiego dramatu o Fauście Adam Bar s. 93-100
Trzy Księgi Stanisław Łempicki s. 101-127
"Samuel Zborowski", Juljusz Słowacki, oprac. i wstępem poprzedził Stanisław Cywiński, Wilno 1928 : [recenzja] Józef Birkenmajer Stanisław Cywiński (aut. dzieła rec.) Juliusz Słowacki (aut. dzieła rec.) s. 127-132
Pokłosie naukowe stulecia "Ossolineum" Józef Skoczek Ludwik Bernacki (aut. dzieła rec.) Wilhelm Bruchnalski (aut. dzieła rec.) Adam Fischer (aut. dzieła rec.) Bronisław Gubrynowicz (aut. dzieła rec.) Tadeusz Mańkowski (aut. dzieła rec.) Władysław Tadeusz Wisłocki (aut. dzieła rec.) s. 132-139
"Heinrich Laubes Roman "Die Krieger" im Zusammenhang mit der Polenbegeisterung um 1830", Olga Kuthe, Marburg 1925 : [recenzja] Jan Bronisław Richter Olga Kuthe (aut. dzieła rec.) s. 139-142
Z dziejów polskiej pieśni historycznej : (T. Zawacki autorem "Nieznanego Śpiewnika historycznego z XVI wieku) Jan Janów s. 143-163
Grabowski jako teoretyk i przeciwnik romantyzmu Adam Bar s. 164-196
Sortes w poezji średniowiecznej Stanisław Laskowski s. 197-198
Rola Jana z Ludziska w polskiem odrodzeniu Bronisław Nadolski s. 198-211
Kallimachiana Roman Pollak s. 211-213
Jak Heidenstein został historykiem : (na marginesie lat szkolnych R. Heidensteina) Henryk Barycz s. 213-223
Kilka uwag o "Pieśniach katolickich" Jagodyńskiego Stanisław Dobrzycki s. 223-227
Rękopisy w bibljotece Ignacego Krasickiego Ludwik Bernacki s. 228-232
Motyw "Żelisław i Ludomira" : (Stanisław Jaszowski, 1803-1842) Franciszek Ilešić s. 232-241
Repertuar teatrów w Polsce za czasów Stanisława Augusta : uwagi na marginesie dzieła Ludwika Bernackiego Ludwik Simon s. 242-282
"Dworzanin polski", Łukasz Górnicki, oprac. Roman Pollak, Kraków 1928 : [recenzja] Mieczysław Brahmer Łukasz Górnicki (aut. dzieła rec.) Roman Pollak (aut. dzieła rec.) s. 283-291
"Problemy Sępowe", Tadeusz Sinko, [w:] Studja Staropolskie, Kraków 1928 ; "Rytmy oraz anonimowe pieśni i listy miłosne", Mikołaj Sęp Szarzyński, oprac. Tadeusz Sinko, Kraków 1928 : [recenzja] Mieczysław Hartleb Tadeusz Sinko (aut. dzieła rec.) Mikołaj Sęp Szarzyński (aut. dzieła rec.) s. 291-296
""Argenida" Wacława Potockiego w stosunku do swego oryginału", Władysław Bobek, Kraków 1929 : [recenzja] Bronisław Gubrynowicz Władysław Bobek (aut. dzieła rec.) s. 296-298
"Kultura klasyczna w kulturze współczesnej", Gustaw Przychocki, Warszawa-Kraków 1929 : [recenzja] Tadeusz Zieliński Gustaw Przychocki (aut. dzieła rec.) s. 298-300
"Nauka Polska, jej potrzeby, organizacja i rozwój", T. I-X, Warszawa 1918-1919 : [recenzja] Bogdan Suchodolski s. 300-306
Odpowiedź na recenzję książki: H. Schipper: "Sentymentalizm w twórczości Mickiewicza", napisaną przez Dr. Konrada Górskiego ("Pamiętnik Literacki" 1928, zeszyt IV, str. 648-655) Henryk Schipper s. 307-311
Odpowiedź na replikę Dr. Schippera Konrad Górski s. 311-313
Mickiewicz i Boehme : (przyczynki do mistyki polskiej) Henryk Szucki s. 315-341
Podłoże historyczno-społeczne poezji ludowej Lenartowicza i Konopnickiej : cz. I Zofia Bessażanka s. 342-372
"Odprawa posłów greckich" jako tragedja renesansowa Kazimierz Krajewski s. 373-380
Jedna czy dwie maniery Sępowe? : z powodu artykułu prof. A. Brücknera p. t. "Trybunał literacki" Tadeusz Sinko s. 380-387
Dr. Wawrzyniec Mitzler de Kolof a "Monitor" Wilhelm Sternbach s. 388-392
Do źródeł twórczości dramatycznej L. A. Dmuszewskiego Ludwik Simon s. 392-396
Jeszcze jeden zabytek polskiej poezji religijnej XV-go stul. Piotr Bańkowski s. 397-398
Materjały do życiorysu i twórczości Ignacego Krasickiego Ludwik Bernacki s. 398-466
A. Mickiewicza nieznany list do K. Towiańskiej Stanisław Pigoń s. 467-468
"Zarys dziejów literatur i języków literackich słowiańskich", Aleksander Brückner, Tadeusz Lehr-Spławiński, Lwów 1929 : [recenzja] Jan Bronisław Richter Aleksander Brückner (aut. dzieła rec.) Tadeusz Lehr-Spławiński (aut. dzieła rec.) s. 469-477
"Wybór tekstów staropolskich XVI-XVIII wieku", Witold Taszycki, Lwów 1928 : [recenzja] Stefan Vrtel-Wierczyński Witold Taszycki (aut. dzieła rec.) s. 477-478
"Dryas Zamchana. Podobizna autografu, przechowanego w Bibljotece Ordynacji Zamoyskiej", Jan Kochanowski, Lwów 1928 : [recenzja] Józef Fritz Jan Kochanowski (aut. dzieła rec.) s. 479-480
"Ze studjów nad Kochanowskim", Stanisław Dobrzycki, Poznań 1923 : [recenzja] Wiktor Weintraub Stanisław Dobrzycki (aut. dzieła rec.) s. 480-482
"Źródła "Rozmów Artaxesa i Ewandra" Stanisława Herakljusza Lubomirskiego", Władysław Szczygieł, Kraków 1929 ; "Pyram i Tyzbe", Stanisław Herakljusz Lubomirski, Poznań 1929 : [recenzja] Aleksander Brückner Stanisław Herakliusz Lubomirski (aut. dzieła rec.) Władysław Szczygieł (aut. dzieła rec.) s. 482-486
Wydawnictwa jubileuszowe Bibljoteki Kórnickiej Andrzej Wojtkowski s. 486-489
Ś. p. Józef Kallenbach. s. 490
Apokalipsa św. Jana w twórczości Juljusza Słowackiego Stanisław Trojnar s. 523-563
Norwid wobec powstania styczniowego Tadeusz Makowiecki s. 564-581
Jan Zacharjasiewicz o powieści Wiktor Hahn s. 582-598
Dwie maniery Sępowe Aleksander Brückner s. 599-604
Czy Jan Gawiński był szlachcicem? Henryk Staszewski s. 604-606
Do dziejów teatru za Stanisława Augusta w Polsce Józef Reiss s. 606-608
Słowacki w listach i zapiskach Niedźwiedzkiego Leon Płoszewski s. 608-635
Materjały do życiorysu i twórczości Ignacego Krasickiego : (ciąg dalszy) Ludwik Bernacki s. 636-679
Listy Cyprjana Norwida z roku 1863 Tadeusz Makowiecki s. 680-724
"Szymon Szymonowicz i jego czasy. Rozprawy i studja", pod red. Stanisława Łempickiego, Zamość 1929 : [recenzja] Aleksander Brückner Stanisław Łempicki (aut. dzieła rec.) s. 725-732
Najnowsze wydawnictwa francuskie o Mickiewiczu Zygmunt L. Zaleski s. 732-742
"Henryk Chełchowski. Kartka z dziejów literatury polskiej XVII w.", Tadeusz Mikulski, Toruń 1929 : [recenzja] Aleksander Brückner Tadeusz Mikulski (aut. dzieła rec.) s. 732
"Walka o treść. Studja z literackiej teorji poznania", Karol Irzykowski, Warszawa 1929 : [recenzja] Beatrycze Żukotyńska Karol Irzykowski (aut. dzieła rec.) s. 742-751
Józef Kallenbach : 24 XI 1861 - 12 IX 1929 Stanisław Pigoń s. 752-756