Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 28
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1946, Tom 36, Numer 3-4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Mikołaj Mazanowski Franciszek Bielak s. 261-263
Przemysław Mączewski Wiktor Hahn s. 264-271
Zygmunt Mocarski Tadeusz Mikulski s. 272-277
Józef Morawski Mieczysław Brahmer s. 278-280
O Adolfie Nowaczyńskim Julian Krzyżanowski s. 281-292
Stanisław Piołun-Noyszewski Julian Krzyżanowski s. 293-296
Wincenty Ogrodziński Julian Lewański s. 297-301
Ostap Ortwin Juliusz Kleiner s. 302-308
Aleksander Patkowski Wacław Borowy s. 309-312
Kazimierz Piekarski Henryk Barycz s. 313-326
Wspomnienie o Leonie Piwińskim Wacław Borowy s. 327-344
Antoni Potocki Kazimierz Wyka s. 345-357
Zenon Przesmycki (Miriam) Stanisław Piotr Koczorowski s. 358-368
Stanisław Sawicki Stanisław Helsztyński s. 369-374
O Franiciszku Siedleckim wspomnienie Kazimierz Budzyk s. 375-386
Leon Śliwiński Tadeusz Makowiecki s. 387-390
Wincenty Śmiałek Wiktor Hahn s. 391-393
Ludwik Brunon Świderski Andrzej Sieczkowski s. 394-397
Andrzej Tretiak Stanisław Helsztyński s. 398-404
Henryk Trzpis Franciszek Bielak s. 405-407
Julia Wieleżyńska Juliusz Kleiner s. 408-411
Wspomnienie o Stanisławie Windakiewiczu : człowiek i uczony Julian Krzyżanowski s. 412-424
Władysław Tadeusz Wisłocki Stefan Wierczyński s. 425-430
Tadeusz Wiwatowski Tadeusz Mikulski s. 431-434
Tadeusz Zieliński Witold Klinger s. 435-450
Tadeusz Żeleński - Boy J. K. Dębowski s. 451-459
Henryk Życzyński Wiktor Hahn s. 460-463
Zamknięcie J. K. s. 465-467