Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 52
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1938, Tom 35, Numer 1/4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ś. p. Jan Gwalbert Pawlikowski
    Zacytuj
  • Udostępnij
Od Redakcji.
    Zacytuj
  • Udostępnij
Ś. p. Józef Mickiewicz
    Zacytuj
  • Udostępnij
Ś. p. Wilhelm Bruchnalski Kazimierz Kolbuszewski s. 1-5
Przedmiot, metoda i zadania teorii literatury Stefania Skwarczyńska s. 6-27
Nieznane "tańce" z połowy w. XVI Julian Krzyżanowski s. 28-38
Literatura braci czeskich w Polsce XVII w. Tadeusz Grabowski s. 39-71
Z dziejów teatru szkolnego w Polsce w XVII : (o teatrze alumnatu ormiańskiego we Lwowie) Stanisław Pigoń s. 72-103
Formy religijne staropolskiej poezji politycznej Juliusz Nowak-Dłużewski s. 104-122
Poezja powstania styczniowego : zarys ideologii Janina Znamirowska s. 123-131
W sprawie "Pieśni o pruskiej porażce" Aleksander Brückner s. 132-134
Węgierski poeta na dworach polskich w XVI wieku Tibor Csorba s. 135-145
Dwa nieznane kalendarze sowizdrzalskie Józef Antonów s. 146-155
Dwa nieznane pierwodruki literatury mieszczańskiej XVII w. w Suchej Józef Seruga s. 156-162
Pierwodruki literatury mieszczańskiej w Bibliotece Narodowej w Warszawie : (ze zbiorów rewindykowanych z Rosji) Karol Badecki s. 163-174
Adama Kempskiego : "Myśli o Bogu i człowieku" Ryszard Skulski s. 175-184
Czyżby najdawniejszy polski przekład Wertera? Franciszek Smolka s. 185
Zapomniana rozprawa o wzniosłości Ignacy Chrzanowski s. 186-189
O wierszach mylnie przypisywanych Kazimierzowi Brodzińskiemu Czesław Zgorzelski s. 190-193
Do genezy "Zamku kaniowskiego" : nieznany wiersz M. Darowskiego o rzezi humańskiej Piotr Aleksander Kostruba s. 194-199
Anegdota o przygodzie miłosnej Byrona jednym ze źródeł "Mazepy" Słowackiego Juliusz Kleiner s. 200-201
Nowe źródło "Złotej Czaszki" Maria Bielanka s. 202-211
Z korespondencji Trembeckiego Ludwik Bernacki s. 212-221
Franciszek Morawski w obronie "Dworca mojego Dziadka" Józef Birkenmajer s. 222-234
Z autografów Wincentego Pola Władysław Floryan s. 235-255
Sprawa obywatelstwa austriackiego Adama Asnyka Ludwik Rath s. 256-258
Na marginesie wydania korespondencji Adama Asnyka Wiktor Hahn s. 259-261
Nie drukowany wiersz Jana Kasprowicza Stefan Kawyn s. 262
Erich Mühsam o Stanisławie Przybyszewskim Wiktor Hahn s. 263-264
"Wstęp do badań nad dziełem literackim", Manfred Kridl, Wilno 1936 : [recenzja] Roman Ingarden Manfred Kridl (aut. dzieła rec.) s. 265-271
"Forma i norma. Prace ofiarowane Kazimierzowi Wóycikiemu", Zygmunt Łempicki, Wilno 1973 : [recenzja] Roman Ingarden Zygmunt Łempicki (aut. dzieła rec.) s. 271-279
"O poznawaniu dzieła literackiego", Roman Ingarden, Lwów 1937 : [recenzja] Zygmunt Łempicki Roman Ingarden (aut. dzieła rec.) s. 279-287
"Prace ofiarowane Kazimierzowi Wóycickiemu", Wilno 1937 : [recenzja] Stefania Skwarczyńska s. 287-289
"Historiozofia Hipolita Taine'a", Jan Łempicki, Kraków 1938 : [recenzja] Bogdan Suchodolski Jan Łempicki (aut. dzieła rec.) s. 290-291
"Psałterz floriański, łacińsko-polsko-niemiecki. Rękopis Biblioteki Narodowej w Warszawie", wyd. Ryszard Ganszyniec, Witold Taszycki, Stefan Kubica, staraniem i pod red. Ludwika Bernackiego, Ossolineum, Lwów 1939 : [recenzja] Aleksander Brückner Ludwik Bernacki (aut. dzieła rec.) Ryszard Ganszyniec (aut. dzieła rec.) Stefan Kubica (aut. dzieła rec.) Witold Taszycki (aut. dzieła rec.) s. 291-295
"Staropolska legenda o św. Aleksym na tle porównawczym literatur słowiańskich", Stefan Vrtel-Wierczyński, Poznań 1937 : [recenzja] Aleksander Brückner Stefan Vrtel-Wierczyński (aut. dzieła rec.) s. 295-298
"Poezja ziemiańska", Stanisław Windakiewicz, Kraków 1938 : [recenzja] Stanisław Łempicki Stanisław Windakiewicz (aut. dzieła rec.) s. 298-303
"Urok wsi i życia ziemiańskiego w poezji staropolskiej", Stanisław Kot, Warszawa 1937 : [recenzja] Stanisław Łempicki Stanisław Kot (aut. dzieła rec.) s. 303-305
"Jan Kochanowski und das Judentum. Ein Beitrag zur polnischen Literaturgeschichte", Steckel Ch. Wolf, Breslau 1937 : [recenzja] Wiktor Hahn Steckel Ch. Wolf (aut. dzieła rec.) s. 305-307
"Sebastiana Piskorskiego "Żywot Barlaama i Jozafata"", Jan Janów, Lwów 1935 ; Ze studiów nad "Sowizdrzałem" w Polsce", Jan Miśkowiak, Poznań 1938 : [recenzja] Julian Krzyżanowski Jan Janów (aut. dzieła rec.) Jan Miśkowiak (aut. dzieła rec.) s. 307-310
"Un grand poète polonais du XVIII-e siècle, Stanislas Trembecki. L'êntrage carrière de sa vie et sa grandeur", Claude Backvis, Paris 1937 : [recenzja] Tadeusz Mikulski Claude Backvis (aut. dzieła rec.) s. 310-312
"W kręgu Mickiewicza i Goethego", Juliusz Kleiner, Warszawa 1938 : [recenzja] Tadeusz Grabowski Juliusz Kleiner (aut. dzieła rec.) s. 312-314
"Literatura a prądy umysłowe", Konrad Górski, Warszawa 1938 : [recenzja] Juliusz Kleiner Konrad Górski (aut. dzieła rec.) s. 314-316
"Ideologia stronnictw politycznych w Polsce wobec Mickiewicza 1890-1898", Stefan Kawyn, Lwów 1937 : [recenzja] Janina Garbaczowska Stefan Kawyn (aut. dzieła rec.) s. 316-319
"Książka na czasie. Studium o "Wacława Dziejach" Stefana Garczyńskiego", Henryk Trzpis, Kraków 1937 : [recenzja] Kazimierz Kolbuszewski Henryk Trzpis (aut. dzieła rec.) s. 319-320
"Zręby nowej Polski w publicystyce wielkiej emigracji", Stanisław Pigoń, "Marchołt", t. IV, 1937, nr 1 : [recenzja] Tadeusz Grabowski Stanisław Pigoń (aut. dzieła rec.) s. 321
"Wszystkie pisma Cypriana Norwida po dziś w całości lub fragmentach odszukane", T. VIII-IX, Warszawa 1937 : [recenzja] Stanisław Pigoń s. 322-327
"Listy", Eliza Orzeszkowa, T. I-II, pod kierunkiem prof. Józefa Ujejskiego oprac. Ludwik Brunon Świderski, Warszawa 1937-1938 : [recenzja] Bronisław Nadolski Eliza Orzeszkowa (aut. dzieła rec.) Józef Ujejski (aut. dzieła rec.) Ludwik Brunon Świderski (aut. dzieła rec.) s. 327-330
"Orientalizm Antoniego Langego : (z zarysem bibliografii)", Franciszek Machalski, Tarnopol 1937 : [recenzja] Wiktor Hahn Franciszek Machalski (aut. dzieła rec.) s. 330-334
"Rocznik Kasprowiczowski", II, 1938 : [recenzja] Stanisław Pigoń s. 335-337
"Władysław St. Reymont. Twórca i dzieło", Julian Krzyżanowski, Lwów 1937 : [recenzja] Janina Garbaczowska Julian Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) s. 337-338
"Artysta i dzieło. Studium o "Próchnie" Wacława Berenta", Konstanty Troczyński, Poznań 1938 : [recenzja] Zdzisław Żygulski Konstanty Troczyński (aut. dzieła rec.) s. 338-342