Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 53
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1934, Tom 31, Numer 1/4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Literatura staropolska jako twórczość warstwy posiadającej Mieczysław Piszczkowski s. 1-12
Wzniosłość w "Panu Tadeuszu" Ignacy Chrzanowski s. 13-28
Mickiewicz a serbska pieśń ludowa Henryk Batowski s. 29-57
Prądy panslawistyczne i rusofilskie w okresie Wielkiej Emigracji Michał Janik s. 58-88
Ciągłość dziejów a "Monsalwat" Górskiego Andrzej Rybicki s. 89-104
Z motywów folklorystycznych u Mickiewicza : (Paralele XV) Julian Krzyżanowski s. 105-113
Glossy do "Pana Tadeusza". I. Dlaczego "polska Odyssea"? Stanisław Łempicki s. 113-126
Mickiewicz i Byron Stanisław Windakiewicz s. 127-132
T. T. Jeż o Adamie Mickiewiczu Maria Ostrowska s. 133-142
Materjały do życiorysu i twórczości Ignacego Krasickiego. Część druga. Rękopisy i autografy Ludwik Bernacki s. 143-172
"Dziadów część pierwsza" : tekst całkowity w nowym układzie Adam Mickiewicz s. 172-204
Nieznany list Cyprjana Norwida do Deotymy Jan Muszkowski s. 204-206
"Piśmiennictwo śląskie przed założeniem Akademii Krakowskiej", Ludwik Łakomy, Katowice 1934 : [recenzja] Zofia Ciechanowska Ludwik Łakomy (aut. dzieła rec.) s. 207-212
"Rej z Nagłowic", Stanisław Wasylewski, Lwów 1934 : [recenzja] Aleksander Brückner Stanisław Wasylewski (aut. dzieła rec.) s. 212-214
"Upadek i odrodzenie szkół jezuickich w Polsce. Studjum z dziejów kultury i szkolnictwa polskiego", Stanisław Bednarski, Kraków 1933 : [recenzja] Stanisław Łempicki Stanisław Bednarski (aut. dzieła rec.) s. 214-227
"Zabawy przyjemne y pożyteczne", Irena Turowska-Barowa, Kraków 1933 ; "Satyra polityczna Sejmu czteroletniego", Juljusz Nowak, Kraków 1933 : [recenzja] Kazimierz Kolbuszewski Juliusz Nowak (aut. dzieła rec.) Irena Turowska-Barowa (aut. dzieła rec.) s. 227-231
"Dzieła wszystkie", T. VI : "Pisma prozaiczne polskie", T. XVI : "Rozmowy z Adamem Mickiewiczem", Adam Mickiewicz, Warszawa 1933 : [recenzja] Henryk Batowski Adam Mickiewicz (aut. dzieła rec.) s. 231-238
"Chata za wsią", Stanisław Ignacy Kraszewski, oprac. Stanisław Turowski, Lwów 1934 : [recenzja] Adam Bar Józef Ignacy Kraszewski (aut. dzieła rec.) Stanisław Turowski (aut. dzieła rec.) s. 238-240
"Pamiętniki", T. I-III, Władysław Mickiewicz, Kraków 1926, 1927, 1933 : [recenzja] Wiktor Hahn Władysław Mickiewicz (aut. dzieła rec.) s. 240-243
Henryk Biegeleisen Franciszek Pajączkowski s. 244-247
Addenda Henryk Batowski s. 248
Wzory greckie "Bogurodzicy" Józef Birkenmajer s. 249-266
Anna Stanisławska : pierwsza autorka polska Ida Kotowa s. 267-290
Mickiewicz w Rosji w latach 1920-1930 Wiktor Czernobajew s. 291-315
Tajne druki Zakładu Ossolińskich Władysław Tadeusz Wisłocki s. 316-383
Dookoła "Psałterza Florjańskiego" Ludwik Bernacki s. 384-388
Z teki humanistycznej. 1. Poetycka wymiana myśli A. Krzyckiego z Neapolitańczykiem Columniusem Bronisław Nadolski s. 388-393
Uwagi o "Sobótce" J. Kochanowskiego Henryk Życzyński s. 394-398
Andrzej Maczuski i Jan Szczęsny Herburt Stanisław Bodniak s. 399-400
Objaśnienie fraszki Wacława Potockiego "Omyłka myśliwska" Witold Ziembicki s. 400-402
Arlekinada : karta z dziejów twórczości dramatycznej ks. Franciszka Bohomolca Ludwik Simon s. 402-408
Glossy do "Pana Tadeusza". II. "Pan Podstoli wierszem napisany" Stanisław Łempicki s. 408-446
Pierwsze ślady recepcji Mickiewicza w szkole polskiej Ryszard Skulski s. 446-464
"Ilirskie" przekłady z "Ksiąg narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego" Adama Mickiewicza Franciszek Ilešić s. 464-465
Hoene Wroński - Chomiakow Włodzimierz Francew s. 465-466
Echa powstania styczniowego w poezji francuskiej Józef Morawski s. 466-471
Błędy geograficzne w "Ogniem i mieczem" Sienkiewicza Maria Joanna Biela s. 472-474
Żeromski, a legendy średniowiecza Wacław Kubacki s. 474-485
Materjały do życiorysu i twórczości Ignacego Krasickiego. Część druga : dokończenie. Rękopisy wydania Dmochowskiego Ludwik Bernacki s. 486-526
Z niewydanej korespondencji Henryka Sienkiewicza Eugenia Kurkowa s. 526-531
Przyczynki do bibljografji prac Piotra Chmielowskiego Wiktor Hahn s. 532-537
Bibljografja historji literatury i krytyki literackiej polskiej za rok 1933 Eugenia Kurkowa s. 537-549
"Kazania t. zw. Świętokrzyskie", wyd. i oprac. Jan Łoś i Władysław Semkowicz, Kraków 1934 : [recenzja] Aleksander Brückner Władysław Semkowicz (aut. dzieła rec.) Jan Łoś (aut. dzieła rec.) s. 550-551
"Romans polski wieku XVI", Juljan Krzyżanowski, Lublin 1934 : [recenzja] Aleksander Brückner Julian Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) s. 551-557
"Pisma estetyczno-krytyczne", Kazimierz Brodziński, oprac. Aleksander Łucki, Warszawa 1934 : [recenzja] Henryk Życzyński Kazimierz Brodziński (aut. dzieła rec.) Aleksander Łucki (aut. dzieła rec.) s. 557-559
"Tymon Zaborowski. Życie i twórczość", Marja Danilewiczowa, Warszawa 1933 : [recenzja] Stefan Vrtel-Wierczyński Maria Danilewiczowa (aut. dzieła rec.) s. 559-564
"Adam Mickiewicz", T. I, Juliusz Kleiner, Lwów 1933 : [recenzja] Henryk Batowski Juliusz Kleiner (aut. dzieła rec.) s. 564-570
"Pan Tadeusz : wzrost, wielkość, sława. Studium literackie", Stanisław Pigoń, Warszawa 1934 : [recenzja] Aleksander Brückner Stanisław Pigoń (aut. dzieła rec.) s. 570-576
"O Panu Tadeuszu : w stulecie ukazania się arcydzieła", Stanisław Łempicki, Nakładem Macierzy Polskiej, Lwów 1934 [recenzja] Stanisław Pigoń Stanisław Łempicki (aut. dzieła rec.) s. 575-576
"Ideały kultury a prądy społeczne. Wypisy z dzieł myślicieli polskich XIX i XX wieku", Bogdan Suchodolski, Warszawa 1933 : [recenzja] Wojciech Gottlieb Bogdan Suchodolski (aut. dzieła rec.) s. 576-579
"Weltgeschichte des Theaters", Joseph Gregor, Wiedeń 1933 : [recenzja] Wiktor Hahn Joseph Gregor (aut. dzieła rec.) s. 579-584
"Polen nach den Beständen der Weltkriegsbücherei", Walter Schinner, Stuttgart 1934 : [recenzja] Kazimierz Tyszkowski Walter Schinner (aut. dzieła rec.) s. 584-585
Moje wspominki o ś. p. Bronisławie Gubrynowiczu Wilhelm Bruchnalski s. 586-592