Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1974, Tom 65, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Religia Kochanowskiego a polska kultura renesansowa Wiktor Weintraub s. 3-22
Semantyka ognia w praktyce pisarskiej Mickiewicza Konrad Górski s. 23-46
Konfederacja barska w "Beniowskim" Juliusza Słowackiego Wiesław Lipka s. 47-72
Polska poezja Wiosny Ludów Bogdan Zakrzewski s. 73-81
Ideał powieści pozytywistycznej : "Nad Niemnem" Orzeszkowej Stanisław Eile s. 83-105
Metafora czy baśń? : o interpretacji semantycznej utworów literackich Teresa Dobrzyńska s. 107-122
O interpretacji semiotycznej : na przykładzie wierszy Tadeusza Kubiaka Jerzy Faryno s. 123-142
Materiały do życia i twórczości Włodzimierza Wolskiego Konstanty Kamiński s. 143-169
Księgarsko-wydawnicze związki Władysława Mickiewicza z J. I. Kraszewskim Andrzej Kłossowski s. 171-184
Rok 1900 - katastrofa kolejowa Reymonta Witold Kotowski s. 185-201
Listy Leopolda Staffa do drukarni W. L. Anczyca i Spółki s. 203-211
"Scrutiny" - spojrzenie wstecz Frank Raymond Leavis Ignacy Sieradzki (tłum.) s. 213-240
Literaturoznawstwo niemieckie a Trzecia Rzesza Karl Otto Conrady Ryszard Handke (tłum.) s. 241-266
Amerykańska krytyka literacka w ostatnim dziesięcioleciu René Wellek Józef Japola (tłum.) s. 267-280
"Obraz-słowo-znak. Studium o emblematach w literaturze staropolskiej", Janusz Pelc, Wrocław-Warszawa-Keaków-Gdańsk 1973, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Studia Staropolskie, tom XXXVII, komitet redakcyjny: Czesław Hernas (red. naczelny), Janusz Pelc (sekr. redakcji), Jadwiga Rytlówna, Elżbieta Sarnowska-Temeriusz, Jerzy Ziomek, Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Literackich, ss. 280 + 14 wklejek ilustr. oraz errata na wklejce : [recenzja] Tadeusz Bieńkowski Janusz Pelc (aut. dzieła rec.) s. 281-284
"L'Entourage Polonais de Stanislas Leszczyński à Lunéville: 1737-1766. Thèse pour le Doctorat de 3-ème Cycle", Stephane Gaber, Nancy 1972, Université de Nancy II, offset, k. 3 nlb., XVIII, 194 : [recenzja] Bogumił Kupść Stephane Gaber (aut. dzieła rec.) s. 284-288
"Oświecenie i sentymentalizm. Studia nad literaturą i życiem w Polsce w okresie trzech rozbiorów", Roman Kaleta, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, ss. 796 : [recenzja] Janusz Maciejewski Roman Kaleta (aut. dzieła rec.) s. 288-308
Pokłosie Roku Reymontowskiego Barbara Kocówna s. 308-319
"Legenda romantyczna i szydercy", Maria Piwińska, Warszawa 1973, Państwowy Instytut Wydawniczy, „Historia i Teoria Literatury. Studia”, komitet redakcyjny: Alina Brodzka, Maria Janion (redaktor naczelny), Janusz Krzyżanowski, Aniela Piorunowa (sekretarz redakcji), Zofia Szmydtowa, Kazimierz Wyka, Stefan Żółkiewski, Historia Literatury, t. 33, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, ss. 454, 2 nlb. : [recenzja] Jerzy Ziomek Maria Piwińska (aut. dzieła rec.) s. 320-328
"Literatura a współczesne przemiany społeczne. Sondaże", praca zbiorowa pod redakcją Aliny Brodzkiej i Marii Żmigrodzkiej, indeks zestawiła Aniela Piorunowa, Warszawa 1972, Państwowy Instytut Wydawniczy, „Historia i Teoria Literatury. Studia”, t. 31, komitet redakcyjny: Alina Brodzka, Maria Janion (redaktor naczelny), Julian Krzyżanowski, Aniela Piorunowa (sekretarz redakcji), Zofia Szmydtowa, Kazimierz Wyka, Stefan Żółkiewski, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, ss. 306, 2 nlb. : [recenzja] Eugeniusz Kloc Alina Brodzka (aut. dzieła rec.) Aniela Piorunowa (aut. dzieła rec.) Maria Żmogrodzka (aut. dzieła rec.) s. 329-335
"O polemice literackiej w powieści", Danuta Danek, indeks zestawiła Aniela Piorunowa, Warszawa 1972, Państwowy Instytut Wydawniczy, „Historia i Teoria Literatury. Studia”, t. 32, komitet redakcyjny: Alina Brodzka, Maria Janion (redaktor naczelny), Julian Krzyżanowski, Aniela Piorunowa (sekretarz redakcji), Zofia Szmydtowa, Kazimierz Wyka, Stefan Żółkiewski, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, ss. 218, 2 nlb. + errata na wklejce : [recenzja] Marian Płachecki Danuta Danek (aut. dzieła rec.) Aniela Piorunowa (aut. dzieła rec.) s. 335-350
"The Fabulators", Robert Scholes, New York 1967, Oxford University Press, ss. X, 2 nlb., 180 : [recenzja] Leszek Kolek Robert Scholes (aut. dzieła rec.) s. 351-357
VII Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Literatury Porównawczej (AILC) (Kanada, 13-19 sierpnia 1973) Maria Strzałkowa s. 359-361